Linka 199

95/2004 Sb. Zákon

. 4) Odborná praxe podle odstavce 3 písm. b) musí být vykonávána v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. 3) Aprobační zkouška se koná před zkušební komisí podle.

Zdroj: www.amreview.cz


Příbuzné články: