Linka 199

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 - 2020

Akční plán představuje nástroj implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává její jednotlivá opatření a aktivity, respektive způsob jejich plnění a to včetně identifikace harmonogramu, realizátorů, výstupů, indikátorů a zdrojů financování.

Zdroj: mmr.cz


Příbuzné články: