Linka 199

Andrea Cerqueirová: Vadí nám sexismus? Začněme u sebe! - Deník Referendum

Sexismus ženy umenšuje na pouhá těla nebo nositelky hysterie. Abychom se dostali k rovnosti v politickém zastoupení, je třeba kultivovat a umenšovat i naše nutkání k předsudkům a stereotypům.

Zdroj: denikreferendum.cz


Příbuzné články: