Linka 199

František Kostlán: Hujer jako stav duše - Deník Referendum

Kampaně kolem prezidentské volby dobře ukazují, jak je naše myšlení postiženo normalizačním vyloučením odlišných názorů z veřejné rozpravy.

Zdroj: denikreferendum.cz


Příbuzné články: