Linka 199

Nejnovější články na portálu

Evropská energetická legislativa: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Předešlý článek se věnoval české legislativě pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V dnešním článku příchází souhrn evropské legislativy týkající se tohoto odvětví. Evropská unie na kogeneraci staví svojí vizi budoucí energetiky a legislativně jí vychází vstříc. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti (EED – Energy Efficiency Directive) Tato směrnice mimo jiné nahradila předchozí směrnici 2004/8/ES.

Zdroj: oenergetice.cz

Nebojte se systemd: další komponenty - Root.cz

V dnešním posledním článku o správě systému se systemd si představíme další komponenty: především čtení logů, ale také přihlašování uživatelů, správu…

Zdroj: www.root.cz

Nebojte se systemd: zbývající typy jednotek - Root.cz

Minule jsme si představili cíle. Dnes se podíváme na všechny zbývající typy jednotek, tj. typy mount, automount, swap, timer, socket, device, slice…

Zdroj: www.root.cz

Názor k článku Stavba datacentra Kokura: když o stavbě rozhodují ajťáci - Root.cz

Seznam.cz se před časem přestěhoval do vlastního. Postavil si své datacentrum Kokura doslova na zelené louce. Díky tomu, že firma nechce prostory…

Zdroj: www.root.cz

Růst světové ekonomiky poprvé neznamená růst uhlíkových emisí

Kdykoliv po předešlých 40 let rostla světová ekonomika, stoupala i produkce oxidu uhličitého. Až do roku 2014. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) v roce 2014 vzrostla světové ekonomika, ale produkce oxidu uhličitého ne. Redukce skleníkových plynů v minulosti vždy znamenala ekonomický úpadek. To proto, že ekonomický růst je úzce spjat se zvýšenou spotřebou energií, což způsobuje zvyšování emisí. Narušení

Zdroj: oenergetice.cz

Odpověď na názor k článku Na návštěvě pod Žižkovskou věží: od analogového vysílání k datacentru - Root.cz

Root.cz je už od roku 1999 pevnou součástí linuxové společnosti. Preference svobodného softwaru a smysl pro open-source technologie jsou základní…

Zdroj: www.root.cz

Názor k článku Stavba datacentra Kokura: když o stavbě rozhodují ajťáci - Root.cz

Seznam.cz se před časem přestěhoval do vlastního. Postavil si své datacentrum Kokura doslova na zelené louce. Díky tomu, že firma nechce prostory…

Zdroj: www.root.cz

Vlákno názorů k článku Na návštěvě na Ještědu: technologie v unikátní stavbě - Root.cz

Ještěd je dominanta severních Čech, stavba století a unikátní budova propojující restauraci, hotel a technologické centrum především pro vysílání…

Zdroj: www.root.cz

Evropská komise prověřuje kapacitní mechanismy

V souvislosti s kapacitními mechanismy může docházet k vyplácení veřejné podpory v rozporu s právem Evropské Unie. Alespoň si to myslí Evropská Komise, která prověří jejich soulad s právem EU. Kapacitní mechanismus je speciální tržní schéma, ve kterém dostávají energetické společnosti platbu za to, že drží výrobní kapacitu v záloze pro případ nedostatku výkonu v síti

Zdroj: oenergetice.cz

Vlákno názorů k článku Nebojte se systemd: cíle - Root.cz

Jak jsme si již řekli, cíle (target) jsou typem jednotky, které nahrazují běhové úrovně. Cíl je jakási virtuální služba, která má definované závislosti,…

Zdroj: www.root.cz

Vlákno názorů k článku Nebojte se systemd: cíle - Root.cz

Jak jsme si již řekli, cíle (target) jsou typem jednotky, které nahrazují běhové úrovně. Cíl je jakási virtuální služba, která má definované závislosti,…

Zdroj: www.root.cz

Názor k článku Na návštěvě pod Žižkovskou věží: od analogového vysílání k datacentru - Root.cz

Analogové vysílání televize je už pár let za námi a zbyla po něm spousta volných prostorů ve vysílacích objektech. České Radiokomunikace začaly tyto…

Zdroj: www.root.cz

Odpověď na názor k článku Na návštěvě pod Žižkovskou věží: od analogového vysílání k datacentru - Root.cz

Root.cz je už od roku 1999 pevnou součástí linuxové společnosti. Preference svobodného softwaru a smysl pro open-source technologie jsou základní…

Zdroj: www.root.cz

Diskuse: VĚDA: Třetí bod - Neviditelný pes

Přímka je určena dvěma body – zní věta, kterou školní dítko slýchá opakovaně. O křivkách se toho ale moc nedozví. Snad v domnění, že se bez nich v životě víceméně obejde. Ne tak docela.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

IEA: Společnosti s fosilními palivy riskují miliardy ignorováním klimatických opatření

Mnoho energetických společností pohybujících se v oblasti fosilních paliv si stále myslí, že klimatické změny a opatření proti nim jsou pouze módní výstřelek. K tomuto problému se vyjádřil ve svém proslovu jeden z nejváženějších energetických ekonomů Fatih Birol. Dle Birola dělají energetičtí giganti strategickou chybu investicemi do fosilních paliv a ignorováním připravovaných opatření v boji proti změnám klimatu. Fatih

Zdroj: oenergetice.cz

Vlákno názorů k článku Stavba datacentra Kokura: když o stavbě rozhodují ajťáci - Root.cz

Seznam.cz se před časem přestěhoval do vlastního. Postavil si své datacentrum Kokura doslova na zelené louce. Díky tomu, že firma nechce prostory…

Zdroj: www.root.cz

Odpověď na názor k článku Nebojte se systemd: cíle - Root.cz

Root.cz je už od roku 1999 pevnou součástí linuxové společnosti. Preference svobodného softwaru a smysl pro open-source technologie jsou základní…

Zdroj: www.root.cz

Srovnání členských států EU: energetické ukazatele

(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat) Celkový počet obyvatel Celková spotřeba energie (brutto) Energetická náročnost Závislost na importu energie (celková, černé uhlí, ropa, zemní plyn) Celková Černé uhlí Ropa Zemní plyn Spotřeba energie podle sektoru Průmysl Doprava Domácnosti Služby Zemědělství a rybolov Ostatní

Zdroj: oenergetice.cz

Odpověď na názor k článku Stavba datacentra Kokura: když o stavbě rozhodují ajťáci - Root.cz

Root.cz je už od roku 1999 pevnou součástí linuxové společnosti. Preference svobodného softwaru a smysl pro open-source technologie jsou základní…

Zdroj: www.root.cz

Všech 28 států EU bylo notifikováno ohledně legislativy energetických úspor

Všech 28 států Evropské Unie dostalo od loňského června formální notifikaci spojenou se zavedením směrnice o energetické účinnosti do vlastního právního řádu. Směrnice se díky tomu zařadila mezi nejčastěji porušované předpisy EU vůbec. V ČR byla směrnice implementována v novele zákona o hospodaření energií, která nabyla účinnosti 1. 7. 2015.  Poslední státy dotčené notifikací jsou Francie a

Zdroj: oenergetice.cz

Letní energetický balíček – první konkrétní návrhy k vytvoření Energetické unie

V polovině července byly Evropskou komisí v rámci strategie pro energetickou unii předloženy návrhy, jejichž cílem je změnit postavení spotřebitelů energie, zahájit přebudování evropského trhu s elektřinou, modernizovat označování energetické účinnosti a revidovat špatně fungující trh pro obchodování s emisními povolenkami EU ETS. „Při přijímání strategie pro energetickou unii jsme se zavázali dát evropským spotřebitelům více pravomocí, vytvořit dobře

Zdroj: oenergetice.cz

Diskuse: VĚDA: Třetí bod - Neviditelný pes

Přímka je určena dvěma body – zní věta, kterou školní dítko slýchá opakovaně. O křivkách se toho ale moc nedozví. Snad v domnění, že se bez nich v životě víceméně obejde. Ne tak docela.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Odpověď na názor k článku Nebojte se systemd: cíle - Root.cz

Root.cz je už od roku 1999 pevnou součástí linuxové společnosti. Preference svobodného softwaru a smysl pro open-source technologie jsou základní…

Zdroj: www.root.cz

Nebojte se systemd: zbývající konfigurace - Root.cz

Další článek ze série odhalující vnitřnosti systemd. Dnes dokončíme povídání o jádru systemd, představíme si generátory, obecnou konfiguraci a nakonec…

Zdroj: www.root.cz

Podpora plynové kogenerace se v Německu zdvojnásobí

Německo zdvojnásobí podporu pro kombinovanou výroby elektřiny a tepla. Cílem je snížit emise až o 4 miliony tun CO2 a přiblížit se k dosažení vytyčených klimatických cílů pro rok 2020. O novelizaci podpory kogenerace informovalo německé Ministerstvo pro hospodářství a energetiku ve své tiskové zprávě. Německá spolková vláda odsouhlasila změny v zákoně, který kogeneraci (kombinovanou výrobu

Zdroj: oenergetice.cz

Názor k článku Na návštěvě pod Žižkovskou věží: od analogového vysílání k datacentru - Root.cz

Analogové vysílání televize je už pár let za námi a zbyla po něm spousta volných prostorů ve vysílacích objektech. České Radiokomunikace začaly tyto…

Zdroj: www.root.cz

Diskuse: VĚDA: Třetí bod - Neviditelný pes | Strana 1.

Diskuse strana 1: Přímka je určena dvěma body – zní věta, kterou školní dítko slýchá opakovaně. O křivkách se toho ale moc nedozví. Snad v domnění, že se bez nich v životě víceméně obejde. Ne tak docela.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Diskuse: VĚDA: Třetí bod - Neviditelný pes

Přímka je určena dvěma body – zní věta, kterou školní dítko slýchá opakovaně. O křivkách se toho ale moc nedozví. Snad v domnění, že se bez nich v životě víceméně obejde. Ne tak docela.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Pohled pod kapotu JVM – bitmapy typu BufferedImage a VolatileImage v celoobrazovkových režimech - Root.cz

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o virtuálním stroji Javy si na čtveřici demonstračních příkladů ukážeme, jakým způsobem je možné…

Zdroj: www.root.cz

Diskuse: VĚDA: Třetí bod - Neviditelný pes

Přímka je určena dvěma body – zní věta, kterou školní dítko slýchá opakovaně. O křivkách se toho ale moc nedozví. Snad v domnění, že se bez nich v životě víceméně obejde. Ne tak docela.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Vlákno názorů k článku Na návštěvě pod Žižkovskou věží: od analogového vysílání k datacentru - Root.cz

Analogové vysílání televize je už pár let za námi a zbyla po něm spousta volných prostorů ve vysílacích objektech. České Radiokomunikace začaly tyto…

Zdroj: www.root.cz

VĚDA: Třetí bod - Neviditelný pes

Přímka je určena dvěma body – zní věta, kterou školní dítko slýchá opakovaně. O křivkách se toho ale moc nedozví. Snad v domnění, že se bez nich v životě víceméně obejde. Ne tak docela.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Odpověď na názor k článku Stavba datacentra Kokura: když o stavbě rozhodují ajťáci - Root.cz

Root.cz je už od roku 1999 pevnou součástí linuxové společnosti. Preference svobodného softwaru a smysl pro open-source technologie jsou základní…

Zdroj: www.root.cz

Olkiluoto: První trvalé úložiště jaderného paliva má povolení k výstavbě

Finská vláda včera udělila stavební povolení společnosti Posiva na výstavbu prvního zařízení pro trvalé ukládání vyhořelého jaderného paliva na světě. Úložiště v Olkiluotu se bude skládat ze sítě tunelů v hloubce 400-450 metrů pod zemským povrchem. Do provozu by mělo být uvedeno v roce 2023. Místní obyvatelé s projektem souhlasí. Zařízení bude schopno trvale pojmout 6 500

Zdroj: oenergetice.cz

Energetická unie – Energy Union

Vysoce postavení úředníci z celé Evropy se potkali v Rize, hlavním městě Lotyšska, aby prodiskutovali vznik nové Energetické unie pod Evropskou Unií. Nápad na vytvoření Energetické unie se zrodil v loňském roce z iniciaticy polského premiéra Donalda Tuska jako důsledek obavy o bezpečnost dodávek energií a odpověď na Ruskou anexi Krymského poloostrova. V současné době

Zdroj: oenergetice.cz

Finský koncept úložiště jaderného paliva bude dostupný na trhu

Jak jsme již dříve informovali, první trvalé hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva získalo povolení k výstavbě. Došlo k tomu (pro někoho možná překvapivě) ve Finsku, tedy v zemi velikostí a významem srovnatelnou s ČR. Tato významná událost si jistě zaslouží hlubší rozbor a ohlédnutí. První světové úložiště vyhořelého jaderného paliva Finská společnost zodpovědná za nakládání

Zdroj: oenergetice.cz

Diskuse: VĚDA: Třetí bod - Neviditelný pes

Přímka je určena dvěma body – zní věta, kterou školní dítko slýchá opakovaně. O křivkách se toho ale moc nedozví. Snad v domnění, že se bez nich v životě víceméně obejde. Ne tak docela.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Vlákno názorů k článku Na návštěvě dvoukilometrového kolektoru pod Prahou, kam „nikdo nechodí“ - Root.cz

Po prohlídce ÚTB na pražských Olšanech jsme se spustili téměř o sto metrů níže – do kolektoru, který vede na Fibichovu ulici. Teče tudy spousta mědi a…

Zdroj: www.root.cz

Diskuse: VĚDA: Třetí bod - Neviditelný pes

Přímka je určena dvěma body – zní věta, kterou školní dítko slýchá opakovaně. O křivkách se toho ale moc nedozví. Snad v domnění, že se bez nich v životě víceméně obejde. Ne tak docela.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Těžební limity a bourání obcí: zkušenosti ze zahraničí a návrhy kompenzací

Bourání obcí kvůli uhlí je velké téma nejen v ČR. Jak k němu přistupují v zahraničí a jaké kompenzace mohou čekat lidé v oblastech za těžebními limity.

Zdroj: oenergetice.cz

Názor k článku Nebojte se systemd: cíle - Root.cz

Jak jsme si již řekli, cíle (target) jsou typem jednotky, které nahrazují běhové úrovně. Cíl je jakási virtuální služba, která má definované závislosti,…

Zdroj: www.root.cz


404 hubero kororo