Linka 199

Nejnovější články na portálu

Zákon, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (úplné znění)

Zdroj: www.podnikatel.cz

Dneska žádná Kosatka Beta, žádný Rozcestník, dneska bude povídání o koních (spíš poních :o))

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)…

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů (úplné znění)

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č…

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - znění od 28. 12. 2009 (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - znění od 28. 12. 2009 (úplné znění)

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách (úplné znění)

Zdroj: www.podnikatel.cz

Psi

Psi: flat coated retriever, Eva Ž.

Zdroj: neviditelnypes.lidovky.cz

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - Podnikatel.cz

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (úplné znění)

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění)

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)…

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších…

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)…

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění…

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné…

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů (úplné znění)

Zdroj: www.podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (úplné znění)

Zdroj: www.podnikatel.cz


404 hubero kororo