Linka 199

Jakub Ort: Proč církev zvěstuje morálku? - Deník Referendum

Zejména pro Českobratrskou církev evangelickou není šťatsné účastnit se moralizující obahjoby zákona o restitucích. Úkolem církve není moralizovat o politice, ale hlásat evangelium.

Zdroj: denikreferendum.cz


Příbuzné články: