Linka 199

Mariana Otterová: Milada Horáková a očkování - Deník Referendum

Jak zabít veřejnou debatu? Recept nabízejí vehementní zastánci i vehementní odpůrci očkování: povýšeností a přezíravostí na straně jedné, umanutostí a paranoiou na straně druhé.

Zdroj: denikreferendum.cz


Příbuzné články: