Linka 199

Příbuzné články:

 • Město Děčín hledá městského architekta — Česká komora Architektů

 • Město Děčín – Účelová dotace v oblasti sportu

  Finanční pomoc subjektům zajišťujícím sportovní aktivity, pomoc při řešení podpory sportovních a volnočasových aktivit, jejímž smyslem a cílem je motivovat veřejnost a především děti a mládež ke zdravému pohybu prostřednictvím sportu. Předpokládaná alokace finančních prostředků na dotaci OSK pro rok 2016 je 6.530 tis. Kč. Příjem žádostí: Lhůta pro podání žádosti o účelovou dotaci je stanovena od 1.

 • Město Děčín – Účelová dotace v oblasti kultury

  Dotace na podporu subjektů zajišťujících kulturní aktivity, zájmovou uměleckou činnost a reprezentaci města v oblasti kultury. Předpokládaná  alokace  finančních  prostředků  na  dotaci  OSK  pro  rok  2016  je  870  tis.  Kč. Příjem žádostí: Lhůta pro podání žádosti o účelovou dotaci je stanovena od 1. 1. 2016 do 20. 1. 2016. Příjemci podpory: Dotace statutárního města Děčín je určena

 • Město dabingu a staletá historie — iVysílání — Česká televize

  Město dabingu a staletá historie, Procházka 750 lety dějin města Přelouče, spojená s předáním cen za mimořádné výkony v dabingu

 • Město Chomutov – Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

  Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora sociálních a ostatních služeb, které jsou již poskytovány na území města Chomutova. Svou dosavadní činností jsou součástí sítě sociálních a souvisejících služeb, která zabezpečuje potřeby občanů a stabilizuje jejich sociální situaci.  Příjem žádostí: Příjem žádostí je v termínu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016. Příjemci podpory: Právnická

 • Město Chomutov – Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby

  Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je rozšířit síť stávajících sociálních a ostatních služeb na území města Chomutova s preferencí služeb, které zde nejsou zastoupeny a jejich potřeba vychází z Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb statutárního města Chomutova. Příjem žádostí: Příjem žádostí je v termínu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016. Příjemci podpory: Právnická osoba,

 • Město Chomutov – Podpora aktivit v sociální oblasti

  Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpořit aktivity jednorázového charakteru v sociální oblasti na území města Chomutova. Obecným cílem tohoto programu je pomoci sociálně znevýhodněným či znevýhodněním ohrožených občanům smysluplně trávit volný čas a tím zlepšovat kvalitu jejich života. Příjem žádostí: Příjem žádostí je v termínu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016. Příjemci podpory: Právnická osoba,

 • Město Chomutov – Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

  Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.  Příjem žádostí: Příjem žádostí je v termínu od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016. Příjemci podpory: Právnická osoba, jejímž

 • Město Chomutov – Mikrogranty 2016

  Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora projektů v těchto oblastech: sportovní a volnočasové aktivity, kulturní a umělecké aktivity a komunitní rozvoj, sociální oblast a životní prostředí.  Příjem žádostí: Příjem žádostí je v termínu 30.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2016. Žádosti o mikrogrant lze podávat kontinuálně po celý rok, nejpozději však měsíc před začátkem realizace daného projektu.

 • Město Chomutov – Dotační program Regionální historie

  Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora aktivit vedoucích k popularizaci místní historie, k podpoře lokálního patriotismu občanů města a k rozšíření obecné vzdělanosti v oboru historie. Příjem žádostí: Příjem žádostí je v termínu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016. Příjemci podpory: Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Školy a školská zařízení.

 • Město Chomutov – Dotační program Kultura a kreativita

  Dotace na aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, především občanů Chomutova mohou získat právnické a fyzické osoby, školy a školská zařízení. Jedním z cílů subvence je podpora talentovaných osob se vztahem k městu. Dotační program se vztahuje na autorskou i interpretační sféru všech oblastí umění, kultury a kreativity.  Příjem žádostí: Lhůta pro podání žádosti o účelovou dotaci

 • Linka 199
 • Město Chomutov – Dotační program Komunitní rozvoj

  Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora aktivit, které přispějí k oživení veřejného prostoru, povedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a k rozšíření možností trávení volného času ve městě. Příjem žádostí: Příjem žádostí je v termínu od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016. Příjemci podpory: Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Školy a školská zařízení.

 • Město chce mít v holešovické tržnici byty - iDNES.cz

  Pražská holešovická tržnice by se v budoucnu mohla výrazně proměnit. Podle plánů magistrátu z ní mají zmizet nevzhledné stánky a na jejich místě má vyrůst nová bytová zástavba. „Prostor tržnice je spolu s dalšími lokalitami v Holešovicích pro rozvoj města nesmírně důležitý,“ řekl náměstek primátora Jan Bürgermeister. „Celý tento projekt je však nyní stále pouze ve stadiu úvah,“ dodal.

 • Město budoucnosti. Vyrůst má na západě Afriky - Echo24.cz

  Smělý plán na výstavbu ultramoderního rezidenčního a byznys centra se chystá v nigerijském Lagosu. Projekt Eko Atlantic má znamenat statisíce nových pracovních pozic a jeho tvůrci si od něj slibují vznik nového finančního centra západní Afriky. „Africkému Hongkongu“, jak je výstavbě přezdíváno, prý už v cestě moc nestojí, hotové už jsou například silnice, informují International Business Times. Byť mnozí o smysluplnosti a reálnosti projektu pochybují.

 • Město budoucnosti. Vyrůst má na západě Afriky - Echo24.cz

  Smělý plán na výstavbu ultramoderního rezidenčního a byznys centra se chystá v nigerijském Lagosu. Projekt Eko Atlantic má znamenat statisíce nových pracovních pozic a jeho tvůrci si od něj slibují vznik nového finančního centra západní Afriky. „Africkému Hongkongu“, jak je výstavbě přezdíváno, prý už v cestě moc nestojí, hotové už jsou například silnice, informují International Business Times. Byť mnozí o smysluplnosti a reálnosti projektu pochybují.

 • Město bude lidem na dávkách plošně vyplácet ,plat‘ 900 eur - Echo24.cz

  Velký experiment chystá zastupitelstvo nizozemského města Utrecht. Chystá se totiž zavést plošný nepodmíněný příjem 900 eur pro skupiny lidí, které pobírají sociální dávky, přičemž tento příjem neztratí ani v případě, že získají jiný výdělek. Návrh má příjemcům pomoci vyhnout se pasti chudoby, což se často dělo v případech, kdy lidé začali přijímat byť nízkou mzdu, a tím přišli o sociální dávky. Zároveň má odlehčit administrativě sociálního systému.

 • Město bude lidem na dávkách plošně vyplácet ,plat‘ 900 eur - Echo24.cz

  Velký experiment chystá zastupitelstvo nizozemského města Utrecht. Chystá se totiž zavést plošný nepodmíněný příjem 900 eur pro skupiny lidí, které pobírají sociální dávky, přičemž tento příjem neztratí ani v případě, že získají jiný výdělek. Návrh má příjemcům pomoci vyhnout se pasti chudoby, což se často dělo v případech, kdy lidé začali přijímat byť nízkou mzdu, a tím přišli o sociální dávky. Zároveň má odlehčit administrativě sociálního systému.

 • Město Brno spouští nové internetové stránky - Lupa.cz

  Město Brno má nové oficiální internetové stránky. Slavnostního spuštění se ujal primátor města PhDr. Richard Svoboda. Nová podoba webu je laděna v duchu…

 • Město Brno — iVysílání — Česká televize

  Město Brno, Propagační filmová pohlednice z Brna 50. let

 • Město Brno — Česká televize

  Propagační filmová pohlednice z Brna 50. let