Linka 199

Metodické sdělení odboru územního plánování MMR ve věci výkladu ustanovení § 18 odst. 5

Odbor územního plánování zpracoval v rámci své metodické činnosti sdělení k možnostem využití ustanovení § 18 odst. 5 i dalších ustanovení stavebního zákona při přípravě a umisťování staveb veřejné dopravní infrastruktury.

Zdroj: mmr.cz


Příbuzné články: