Linka 199

Miroslav Tížik: Boľševizácia pravice - Deník Referendum

Po rasisticko-štvavých vystúpeniach predstaviteľov SDKÚ je jasné, že na pravom spektre už demokracia nepredstavuje zdroj inšpirácie a v mäteži obchodných a mocenských záujmov je ich jedinou víziu predstava nového poriadku.

Zdroj: denikreferendum.cz


Příbuzné články: