Linka 199

Nájemníci — Černé ovce — Česká televize

Nepřímá úměra je matematický pojem, který se ale může vyskytovat i v oblasti nájemných služeb. V praxi to znamená, že se snižující se kvalitou bydlení se zvyšuje nájem.

Zdroj: www.ceskatelevize.cz


Příbuzné články: