Linka 199

Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku - ekonomika ČNB

UK39 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč) - Statistické ukazatele české národní banky, časové řady vývoje ekonomiky.

Zdroj: www.kurzy.cz


Příbuzné články: