Linka 199

Παραγραφος: Kontextuální extremismus v Polné

Ne všechny politické procesy končí šťastně. To dosvědčuje rozsudek nad Adamem B. Bartošem a Ladislavem Zemánkem , týkající se jejich polen...

Zdroj: paragraphos.pecina.cz


Příbuzné články: