Linka 199

Παραγραφος: Libri prohibiti

Více nežli školní knihy těšily mladého choralistu ony, jež mu půjčoval páter Matyáš. Jak nyní František dospíval, brával ho častěji s sebou...

Zdroj: paragraphos.pecina.cz


Příbuzné články: