Linka 199

Παραγραφος: Spor o data z infoSoudu ve fasi Godunov

Modří už vědí: kausou Godunov se v našem idiolektu (poznámka pod čarou: nemá nic společného s idioty, i když i o těch bude v záhy řeč) nazý...

Zdroj: paragraphos.pecina.cz


Příbuzné články: