Linka 199

Παραγραφος: Uspěli jsme ve sporu o tajnou zakázku

Zatím známe výsledek toliko ve formě zkráceného rozsudku , a protože Nejvyšší správní soud nerozhodl sám, ale napadený rozsudek Městského s...

Zdroj: paragraphos.pecina.cz


Příbuzné články: