Linka 199

Παραγραφος: Ústavněprávní kitsch

Jistěže by události posledních dní nabízely atraktivnější themata, např. co se stane, když se na hlavním nádraží v Praze objeví chlapík, co ...

Zdroj: paragraphos.pecina.cz


Příbuzné články: