Linka 199

Παραγραφος: Vyjádření

Starosta mezi hrby velblouda, toť problém, jak víme , netoliko esthetický, ale též ethický a notabilně advokátně-disciplinární. Pojmout ho v...

Zdroj: paragraphos.pecina.cz


Příbuzné články: