Linka 199

Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činné na základě dohody o pracovní činnosti, služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci podle služebního zákona zařazeni k výkonu státní služby (od 1. 1. 2015 podle zákona o státní službě), věznice, v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce, a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům z povolání plat (dále jen "útvar").

Zdroj: www.cssz.cz


Příbuzné články:

 • Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

  Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činné na základě dohody o pracovní činnosti, služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci podle služebního zákona zařazeni k výkonu státní služby (od 1. 1. 2015 podle zákona o státní službě), věznice, v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce, a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům z povolání plat (dále jen "útvar").

 • Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

  Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činné na základě dohody o pracovní činnosti, služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci podle služebního zákona zařazeni k výkonu státní služby (od 1. 1. 2015 podle zákona o státní službě), věznice, v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce, a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům z povolání plat (dále jen "útvar").

 • Povinnosti zaměstnavatelů na zdravotním pojištění - Finance.cz

  Všichni zaměstnavatelé, ať už právnické osoby nebo živnostníci, si musí plnit své zákonné povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám. Neplnění zákonných povinností je sankciováno. S čím musí všichni zaměstnavatelé počítat?

 • Povinnosti zaměstnavatele v horkých dnech - Finance.cz

  Vysoké teploty více zatěžují organismus a zhoršují pracovní podmínky. Jednou z důležitých povinností zaměstnavatele je třeba zajistit pro zaměstnance nápoje na pracovištích.

 • Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání občanů Evropské unie

  Chcete zaměstnat člověka, který je občanem Evropské unie? To není samozřejmě žádný problém. Přečtěte si ale nejdříve o povinnostech při přijetí, zaměstnávání a i případném propouštění takového pracovníka.

 • Povinnosti zaměstnavatele při vysílání pracovníků do EU a třetích zemí

  Pokud vysíláte pracovníky do zemí EU či tzv. třetích zemí, týkají se vás desítky závazných a kontrolovaných povinností, musíte vést rozsáhlou administrativu a především včas eliminovat chyby. Nenechte se překvapit inspekcí a zjednodušte svou agendu díky přehledné příručce s praktickými editovatelnými vzory na USB.

 • Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

  Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru? Musí mu mimo jiné proplatit nevybranou dovolenou, vydat potvrzení o zaměstnání nebo poskytnout volno na vyhledání nové práce.

 • Povinnosti zaměstnavatele při příchodu nového zaměstnance

  Před zahájením a po zahájení pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit několik zákonem daných povinností, které jsou spojeny s dokladováním vzniku nového pracovního poměru. Jaké povinnosti vás čekají při přijetí nového zaměstnance?

 • Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech (2. díl) - Finance.cz

  V minulém díle o povinnostech zaměstnavatele při pracovních úrazech jsme se seznámili se základními povinnostmi zaměstnavatele při objasnění vzniku pracovního úrazu. V dnešním článku se blíže zaměříme na povinnost vedení evidence úrazů a záznamů o pracovních úrazech.

 • Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech (1. díl) - Finance.cz

  Jaké zásadní povinnosti stanovuje zákoník práce ve vztahu k povinnostem zaměstnavatele při pracovních úrazech? Jaká je role zaměstnavatele při posouzení úrazu zaměstnance? V následujících dvou článcích se zaměříme na některé povinnosti zaměstnavatele při pracovním úraze zaměstnance.

 • Povinnosti zaměstnavatele - Jak podnikat - Podnikatel.cz

  V souvislosti s pracovněprávními vztahy vznikají zaměstnavateli určité povinnosti: musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz…

 • Linka 199
 • Povinnosti zaměstnanců a ochrana jejich práv - Měšec.cz

  Ačkoliv se mnohým kritikům platného Zákoníku práce zdá, že moc „fandí“ zaměstnancům, najde se v něm celá řada ustanovení, která…

 • Povinnosti zaměstnanců a ochrana jejich práv - Měšec.cz

  Ačkoliv se mnohým kritikům platného Zákoníku práce zdá, že moc „fandí“ zaměstnancům, najde se v něm celá řada ustanovení, která…

 • Povinnosti zaměstnanců a ochrana jejich práv - Měšec.cz

  Ačkoliv se mnohým kritikům platného Zákoníku práce zdá, že moc „fandí“ zaměstnancům, najde se v něm celá řada ustanovení, která…

 • Povinnosti zaměstnanců - Jak podnikat - Podnikatel.cz

  Jakmile vznikne pracovní poměr, vyplývají z této skutečnosti určité povinnosti jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec je pak povinen…

 • Povinnosti vlastníka domu | Český telekomunikační úřad

  Povinnost vlastníka domu umožnit příjem R a TV vysílání Dokumenty Příjem rozhlasového a televizního vysílání 40 kB | pdf

 • Povinnosti vlastníka domu | Český telekomunikační úřad

  Povinnost vlastníka domu umožnit příjem R a TV vysílání Dokumenty Příjem rozhlasového a televizního vysílání 40 kB | pdf

 • Povinnosti u pohybu zboží v EU se přenášejí na podnikatele - Podnikatel.cz

  Export a import, tyto termíny se již v souvislosti s pohybem zboží uvnitř území Evropské unie nepoužívají. Podnikatelé, kteří nakupují v členských…

 • Povinnosti u pohybu zboží v EU se přenášejí na podnikatele - Podnikatel.cz

  Export a import, tyto termíny se již v souvislosti s pohybem zboží uvnitř území Evropské unie nepoužívají. Podnikatelé, kteří nakupují v členských…

 • Povinnosti u pohybu zboží v EU se přenášejí na podnikatele - Podnikatel.cz

  Export a import, tyto termíny se již v souvislosti s pohybem zboží uvnitř území Evropské unie nepoužívají. Podnikatelé, kteří nakupují v členských…