Linka 199

PravniRadce.cz : Leader na trhu právních informací

Evropská měnová unie přežila světovou dluhovou krizi a zdá se být zachráněna. Proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, profesor evropského práva a vedoucí.

Zdroj: tomasek.blog.pravniradce.ihned.cz


Příbuzné články: