Linka 199

PravniRadce.cz : Leader na trhu právních informací

Hra se slovy nebo proroctví. Proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, profesor evropského práva a vedoucí katedry evropského práva PF UK, hostující profesor na.

Zdroj: tomasek.blog.pravniradce.ihned.cz


Příbuzné články: