Linka 199

Řízení peněz, a řízení rizika

Řízení peněz, a řízení rizika Co dělá úspěšné obchodníky na kapitálovém trhu úspěšnými? Je to dobrý odhad pohybu ceny akcie, nebo časový rámec, nebo čich na investiční příležitosti? I když to možná bude znít překvapivě, není to ani jedna z uvedených možností.    Kdykoli máte možnost mluvit s úspěšným obchodníkem, nebo investorem, tak vám každý říká, že nejsou ani tak obchodníci, ale manažeři řízení rizika. Řízení rizika je bezpochyby tou nejdůležitější věcí každodenního života úspěšných investorů a obchodníků.    Nicméně řízení rizika jde mnohem hlouběji, než vědět kolik kontraktů nakoupit a kam si nastavit příkaz na zastavení ztrát (stop loss). V obchodování pojem riziko zahrnuje očekávaný zisk, poměr zisk/ztráta a hlavně dynamické chování těchto veličin během dalšího cenového vývoje. Právě dynamické chování rizika je možná tím nejméně diskutovaným problémem řízení rizika mezi drobnými investory a obchodníky.   Nevíte, jak zvládat nerealizovaný zisk, a domníváte, že nerealizovaný zisk vám ještě nepatří? Nejste sami. Když nevíte, jak řídit riziko zaděláváte si v obchodování na vážné potíže.   Riziko při vstupu do obchodu. Každý obchod by měl začínat tím, že si určíme úroveň zastavení ztrát a úroveň výběru zisku. Předpokládejme, že vstupujeme do obchodu na ceně 100, příkaz zastavení ztrát (stop loss) umístíme na cenu 90 a příkaz na výběr zisku (take profit) nastavíme na cenu 120. Velikost ztráty je tedy 10 a velikost zisku je 20. Poměr zisk/ztráta tedy vychází na 20/10, neboli 2 : 1.   Vstup do obchodu na long na ceně 100. Zastavení ztrát na ceně 90. Výběr zisků na ceně 120.  Poměr zisk/ztráta 2:1.   Nyní se můžeme zaměřit na to, co se bude dít s výší rizika během pohybu ceny. Jak se dynamicky mění poměr zisk/ztráta během tohoto pohybu ceny a jaký má vliv na riziko řízení obchodu. Není nad to se podívat, co se děje s velikostí rizika z hlediska matematiky.   Riziko se mění, když se cena pohne. a) – Cena se pohne směrem do zisku. Když se cena pohne žádoucím směrem, cenová vzdálenost mezi zastavením ztrát a aktuální cenou se zvětší a cenová vzdálenost mezi výběrem zisků a aktuální cenou se zmenší. Poměr zisk/ztráta se zmenší.    Cena se pohne k úrovni 110. Zastavení ztrát je stále na 90 a výběr zisků na 120. Poměr zisk/ztráta se změnil na 1 : 2, což je zcela opačný poměr, než na začátku.   Menší poměr zisk/ztráta znamená, že v úvahu připadající ztráta se zvětšuje. V tomto případě nyní obchodník riskuje 20, aby dosáhl dalšího zisku 10.    Když se cena pohne ve váš prospěch, tak parametry, které měří riziko, se zhoršují. Riskujete veškerý svůj nerealizovaný zisk, který přibývá s každým pohybem ceny. S tím, jak se přibližuje realizace zisku, riskujete mnohem větší množství peněz, vůči tomu, který ještě chcete získat.    Poučení: Investor by se měl k nerealizovanému zisku stavět, jako by byl reálný. Neměl by riskovat celou jeho ztrátu, jen proto, aby získal o něco víc. Zvláště pokud není na 100 % přesvědčen o tom, že tržní podmínky jsou příznivé. Neměl by jen pasivně čekat, co se stane. S nerealizovaným ziskem si nemá investor zahrávat.   b) – Cena se pohne směrem do ztráty Z toho co bylo řečeno by mohlo vyplývat, že když se cena vydá do ztráty, tak se podmínky poměru zisk/ztráta zlepší. Není to docela pravda.   Cena klesne na 95, zastavení ztrát je stále na 90 a výběr zisků na 120. Poměr zisk ztráta se změnil na 5 : 1. Cena nyní musí k výběru zisku urazit mnohem delší dráhu místo 20, musí nyní vzrůst o 25.   V tuto chvíli musí investor začít uvažovat, jestli myšlenka, na základě které vstupoval do obchodu, stále platí. Delší dráha, kterou musí cena urazit, když se dostane do ztráty, je něco, co většina obchodníků nebere do úvahy, když přemýšlí o vstupu do obchodu. Nicméně tato delší dráha k předpokládanému výběru zisků může znatelně ovlivnit vstupní podmínky do obchodu.   Největší chybou, kterou dělá většina obchodníků je čekat, až se cena dostane na nulovou úroveň a tam ukončovat obchod. Pokud si vzpomeneme, tak naším prvotním záměrem bylo vystupovat na 120. Pokus nyní všechny své naděje obchodník upíná k tomu, aby se dostal z obchodu na nulové úrovni tj. na hodnotě 100, možná by bylo lepší ukončit obchod okamžitě a neriskovat ještě vyšší ztrátu.    Řízení obchodní pozice Trailing stop Když se cena pohne vaším směrem, přemýšlejte o nasazení vlečeného příkazu stop. Vlečený stop může například udržovat od ceny konstantní vzdálenost, takže když cena roste, roste s ní. Když se cena otočí proti, narazí časem na úroveň trailing stopu, který se tak realizuje. Druhým možným způsobem je posouvat úroveň příkazu stop v určitých krocích.    Když se cena dostane na 110, můžeme posunout příkaz stop na hodnotu 100. Očekávaný výběr zisků je stále na 120, ale poměr zisk/ztráta se nyní zvýší na 1 : 1.   Když chceme používat trailing stop, musíme zvolit nějaké rozumné kritérium pro jeho používání. Příliš malý trailing stop ukončí obchod při náhodném zvýšení volatility. Příliš velký trailing stop neuchrání velkou část ziskové pozice. Největší chybou je posunutí příkazu stop na nulovou úroveň okamžitě, jakmile se cena dostane trochu do zisku. Stačí malý výkyv a obchodník je z dobře rozběhnutého obchodu vykopnut bez zisku na nule. Velcí hráči často jdou po příkazech stop, které jsou shromážděny na určitých technických pozicích. Velmi často, než se cena vydá vzhůru, dojde k otestování této technické pozice a aktivování a výběru zde nashromážděných příkazů stop.   Zavření ziskového obchodu před dosažením úrovně výběru zisku Jak často uzavíráte obchod dřív, než dosáhne předpokládané úrovně výběru zisku? Pokud jste jako většina obchodníků, tak to pravděpodobně děláte skoro pořád.   Pokud ukončí investor obchod na úrovni 110, redukuje svůj původní poměr zisk/ztráta z hodnoty 2 : 1 na 1 : 1.   Existuje staré pořekadlo „výběrem zisků ještě nikdo nezkrachoval“, ale to již zhruba takových čtyřicet let neplatí. Pokud investor uzavře svoji obchodní pozici předčasně, tak zároveň snižuje očekávanou výnosnost svého systému. Každý systém má nějakou statistickou výhodu, když budeme předčasně vybírat zisky a ztráty ponecháme tak jak jsou, dostaneme se z potenciálně ziskového systému velmi lehce do ztrátového obchodního systému.  Likvidace obchodu před dosažením úrovně zastavení ztrát Likvidace obchodu ještě před dosažením úrovně stop se nevidí často. Důvodem je to, že když se cena vydá do ztráty, tak existuje u 80 % lidí přesvědčení, že bude lepší počkat, protože se přece cena musí otočit. A pokud i nadále klesá, tak máme zde nastaven platný příkaz stop. Většina obchodníků uvažuje tím způsobem, že jestli cena ještě o něco víc klesne, tak na tom moc nesejde.   Když se však nad vzniklou situací zamyslíme, tak obchodník, který ukončí obchod na úrovni 95 místo toho aby čekal na platný stop na úrovni 90, takový obchodník sníží svoji ztrátu o polovinu.    O něco výše jsme rozebírali situaci, že předčasný výběr zisků může zničit dobrý obchodní systém. V případě předčasného ukončení ztrát dojde k vylepšení obchodního systému.   Navyšování obchodních pozic Na závěr zde máme navyšování obchodních pozic. Je důležité porozumět tomu, co navyšování obchodní pozice znamená, protože mnoho obchodníků navyšuje pozice, aniž by měli ponětí o tom, proč to dělají.   Navyšování ztrátové pozice Navyšování ztrátové pozice by se měl obchodník vyvarovat v 99 % případů. Navyšování ztrátové pozice vypadá dobře na papíře, ale stačí, aby se předpokládané otočení obchodu nedostavilo, a zničí to veškerý obchodníkův emocionální kapitál, případně toto navýšení vysaje celý klientský účet.    Navýšení ztrátové pozice zvýší poměr zisk/ztráta, ale…   To ALE je zde podstatné. Již dříve jsme si uváděli, že ve ztrátové pozici musí cena urazit mnohem větší dráhu k předpokládanému výběru zisků. Když přikoupíme ve ztrátové pozici, tak máme vlastně dvě pozice, které musí urazit větší dráhu k úrovni výběru zisků. Hlavním cílem přidávání do pozice je snížit hladinu nulové cenové úrovně pro výstup ze špatného obchodu. Nicméně abychom vystoupili z obchodní pozice na nule, riskujeme dvakrát více. To není rozumný obchodní systém. Obchodníci by se měli zaměřovat na tvorbu zisku, ne na ztráty.    Navýšení ziskové pozice Vstup do nové pozice se stejnou úrovní zastavení ztrát a výběru zisků jako u první obchodní pozice snižuje výkonnost obchodního systému. Poměr zisk/ztráta druhého obchodu je menší než u prvního obchodu.    Navýšení ziskové pozice redukuje celkový poměr zisk/ztráta a snižuje také výkonnost obchodního systému.    Nicméně navyšování ziskové pozice, pokud je dobře promyšlené může dobrou obchodní strategií. Velmi zde záleží na dobrém propočítání rizika, zisku a dobrém řízení obchodní pozice. Bezmyšlenkovité přidávání do pozice může vést k rychlé ztrátě a vybílení obchodního účtu. Stačí aby se cena pohnula opačným směrem. Obchodník, který nemá důkladně promyšlený obchodní plán, by se měl navyšování obchodních pozic vyhnout.    Závěrem: riziko má dynamickou povahu Riziko má dynamickou povahu a poměr zisk/ztráta se mění v průběhu vývoje obchodu. Každý obchodník by si měl být vědom toho, jak se poměr zisk/ztráta vyvíjí a řídit obchodní pozici tak, aby generoval soustavný, třeba i malý zisk.  Když se cena vydá vaším směrem, váš poměr zisk/ztráta klesá a velikost nerealizovaného zisku, o který můžete přijít, roste. Nejhorší obchodní období je, když se cena blíží úrovni výběru zisků. Během tohoto období riskujete ztrátu celého nerealizovaného zisku.  Když se cena vydá proti vám, tak poměr zisk/ztráta roste, ALE vzdálenost, kterou musí cena urazit k úrovni výběru zisků, se zvyšuje.  Trailing stop zvyšuje poměr zisk/ztráta, ale pokud je moc blízko, zvyšuje se pravděpodobnost, že bude aktivován náhodným zvýšením volatility. Předčasný výběr zisků snižuje výkonnost obchodního systému. Předčasný výběr zisků může z úspěšného obchodního systému udělat neúspěšný. Předčasný výběr zisků MŮŽE vést ke krachu.  Ukončení ztrátové pozice před úrovní zastavení ztrát vylepšuje výkonnost obchodního systému.  Navýšení ztrátové pozice teoreticky vypadá dobře, ale ničí emocionální kapitál obchodníka.  Navýšení ziskové pozice snižuje výkonnost obchodního systému. Pro navýšení ziskové pozice musíme mít vypracovaný obchodní plán.     

Štítky: zisku poměr zisk pozice obchodu kurz dolaru stop zisků se cena

Zdroj: www.akcieatrhy.cz


Příbuzné články:

 • Řízení podnikových procesů pomocí open source - Root.cz

  Podnikové procesy jsou jedním z posledních trendů ve vývoji informačních systémů. Tento seriál vás uvede do této problematiky a představí vám možnosti…

 • Řízení podnikových procesů pomocí open source - Root.cz

  Podnikové procesy jsou jedním z posledních trendů ve vývoji informačních systémů. Tento seriál vás uvede do této problematiky a představí vám možnosti…

 • Řízení podnikových procesů pomocí open source - Root.cz

  Podnikové procesy jsou jedním z posledních trendů ve vývoji informačních systémů. Tento seriál vás uvede do této problematiky a představí vám možnosti…

 • Řízení podnikových procesů: ukázková žádost o hypotéku - Root.cz

  Podnikové procesy jsou trendem ve vývoji informačních systémů. V prvním díle byl stručně představen produkt Red Hat JBoss BPM Suite 6. V tomto díle se…

 • Řízení podnikových procesů: ukázková žádost o hypotéku - Root.cz

  Podnikové procesy jsou trendem ve vývoji informačních systémů. V prvním díle byl stručně představen produkt Red Hat JBoss BPM Suite 6. V tomto díle se…

 • Řízení pohledávek (credit management) v malé a střední firmě - Finance.cz

  Obchodní úvěry odběratelům jsou konkurenční výhoda a pomáhají získat nové zákazníky. Jak předcházet nedobytným pohledávkám a druhotné platební neschopnosti?

 • Řízení pohledávek ve firmách

  Pro pracovníky nákupních útvarů jsou noční můrou neprodejné zásoby, obchodníkům by měly dělat starosti pohledávky po splatnosti. Umění řídit pohledávky je důležitou součástí obchodní činnosti a firmy by měly umět s pohledávkami správně pracovat.

 • Řízení pohybu letadel v USA možná zařídí program z Česka - iDNES.cz

  Na katedře kybernetiky Českého vysokého učení technického vznikl systém AGENTFLY, který testují Američané pro svůj letový provoz.

 • Řízení portfolia | Forex slovník pojmů | FXstreet.cz

 • Řízení portfoliového rizika v přehřátém trhu. Část druhá, závěrečná. Fundamentální analýza CSCO, MDT, KMB, ACN.

  Řízení portfoliového rizika v přehřátém trhu. Část druhá, závěrečná. Fundamentální analýza CSCO, MDT, KMB, ACN. Medtronic plc Druhý příklad, který ukazuje nebezpečí přílišného nadhodocení je mnohem tradičnější růstová akcie společnosti Medtronic (MDT). Medtronic je akcie ze seznamu Dividendových šampiónů, a vyznačuje se nepřetržitým růstem výše dividend po dobu 38 let.   Stejně jako v případě Cisco je i první graf pro Medtronic sestaven pouze z velikosti zisků a výše vyplácených dividend. V grafu je uvedena výkonnost firmy od roku 2001 do současnosti. Vidíme zde růst ziskovosti průměrným ročním tempem 10,4 % (oranžová čára a tmavě zelená plocha).   Také zde můžeme vidět, že výše vyplácených dividend soustavně roste, a že protože v roce 2009 došlo k navýšení procentuálního poměru výše dividend oproti zisku, dosahuje růst dividend průměrně 15 % ročně. To je zhruba o 50 % rychlejší růst oproti růstu zisku. Protože nevidíme cenu, tak s touto výkonností vypadá akcie Medtronic, jako perfektní růstová dividendová akcie po celou dobu tohoto časového rámce.       Tento příklad pěkně ilustruje, že nadměrné nadhodnocení akcií se nemusí týkat jen technologických akcií. Během období iracionálního nakupování, které začalo v roce 1995 a trvalo do roku 2000 se mnoho akcií, včetně indexu S&P 500 stalo extrémně nadhodnocenými.   V květnu 2000 dramaticky vzrostla cena akcie Medtronic na hodnotu 51.62 USD a její P/E tak mělo hodnotu 56. To představuje nadměrné nadhodnocení, které je zhruba 3,5 krát větší, než by odpovídalo férovému ohodnocení P/E na úrovni 15. Výsledkem byl pohyb ceny do strany v období trvajícím téměř deset let. Opět zde vidíme společnost s vynikajícími ekonomickými výsledky, jejíž akcie trpí v důsledku bláznivě vysokého nadhodnocení. Cena akcie v tomto období neodráží správně hodnotu společnosti.        Jak jsme již uvedli dříve, cena akcie se nakonec dříve, nebo později vrátí ke správnému ohodnocení společnosti. Tento princip platí a měli jsme možnost ho vidět v tisícovkách případů. V případě Medtronic a Cisco jsme viděli desetiletí dlouhé a bolestivé období, kdy se cena doslova odmítala zhodnotit. Samozřejmě s nástupem globální finanční krize se cena propadla na svoji hodnotu a poté i pod ni.    Výsledkem investice do nadhodnocené akcie bylo deset let, kdy byli investoři ve ztrátě. Jediným pozitivem byly příjmy plynoucí z dividend ve výši 3 dolarů, které dlouhodobí investoři dostávali. Následující graf ukazuje, jak přecenění akcie Medtronic ovlivňovalo výši dividendového příjmu.       V následujícím grafu si ukážeme důležitost investování do správné hodnoty. Pokud by investor nakoupil akcie, když hodnota P/E dosahovala přibližně 15, sice by v následujících 6 měsících ztratila jeho investice skoro 27 %, protože cena akcie dosáhla svého minima v březnu 2009. Nicméně v březnu 2010 se cena akcie opět vrátila k férové hodnotě a investoři se tak opět vrátili do černých čísel. Následoval opětovný propad a dlouhodobí investoři museli čekat další 3 roky, než se cena vrátila z podhodnocených úrovní zpět k úrovni férového ohodnocení a pak začala růst.   Výsledkem této hypotetické investice je průměrný roční růst rychlostí 11,59 %, ale většina tohoto růstu pochází ze současného nadhodnocení. Pokud bychom vzali v úvahu růst ke správnému ohodnocení na hodnotě P/E=15 v září 2014, pak zhodnocení akcie rostlo rychlostí 9 % ročně.   Co je však důležité vzít do úvahy je dividendový příjem ve výši 6,88 USD, který by investor získal za přibližně o 2 roky kratší období, než 9 let z prvního příkladu, kdy byly akcie Medtronic nadhodnocené. Takže nikoli jenom kapitálové zhodnocení bylo v druhém případě lepší, investor z druhého příkladu získal zhruba i dvojnásobný dividendový příjem. Investice do férové hodnoty nejenom snižuje riziko kapitálového znehodnocení, ale zároveň zvyšuje i dividendový výnos.       Než postoupíme dále, chtěl bych zdůraznit, že považuji Cisco při současném ohodnocení za atraktivní dividendovou růstovou akcii. Na druhé straně akcie Medtronic je v současné době nadhodnocená i když má rychle rostoucí dividendu. Pokud někdo drží akcie Medtronic, měl by si je dát na kontrolní seznam.    Tyto dva příklady jasně ukazují, že neexistuje jednotný akciový trh, ale existuje jen trh s jednotlivými akciemi.   Dividendové akcie, které bych nyní zrovna nekupoval Řízení rizika v portfoliu tím, že věnujeme pozornost správné hodnotě akcie je vhodné nejenom k investičním rozhodnutím o nákupu, ale úplně stejně také o prodeji. Další dva příklady ukazují mé oblíbené růstové dividendové akcie, které se mi poštěstilo nakoupit na atraktivní hodnotě.    I když se mi obě společnosti zamlouvají stejně, jako v době, když jsem je tehdy nakupoval, z dnešního pohledu je nepovažuji z hlediska dlouhodobého investičního horizontu za vhodné investice. Obě společnosti nyní vedu na seznamu akcií vhodných k prodeji. To znamená, že mohou být prodány, pokud nastanou dvě podmínky. První, že společnost bude jevit známky horší ekonomické výkonnosti. Druhá, že bude v té době k dispozici její kvalitní náhrada na férové hodnotě.   Kimberly-Clark Corporation Akcii Kimberly-Clark (KMB) jsem nakupoval v prosinci 2009. Bylo to kvůli tomu, že jsem měl odpovídající kapitál a za druhé jsem považoval tuto akcii za extrémně kvalitní dostupnou na atraktivní hodnotě. Z mého pohledu šlo vše dva až tři roky dobře, ale pak se cena začala oddělovat od správné hodnoty.    Díky tomuto nadměrnému zhodnocení, byl průměrný růst výkonnosti 14 % ročně a zahrnoval také solidní příjmy z dividend, které rostly každým rokem. Výkonnost akcie byla vpravdě mnohem lepší, než jsem původně předpokládal, jak můžeme vidět na následujícím grafu.       Vždy, když vstupuji do nějaké investice, snažím se vypočítat pravděpodobnou výši a rychlost růstu zvažované investice, případně velikost vyplácené dividendy. Když jsem nakupoval akcii Kimberly-Clark, byl dividendový výnos okolo 3,8 % a předpokládal jsem jen mírné kapitálové zhodnocení. Z tohoto pohledu to byla kvalitní akcie s vysokým dividendovým výnosem.    Na následujícím grafu si můžeme ukázat, že bych byl mnohem raději, kdyby se akcie vyvíjela v souladu s férovou hodnotou společnosti, než aby byla takto nadhodnocena. Moje odhady ročního růstu v roce 2015 se pohybovaly na úrovni 8,7 % a růst dividend na úrovni 6,4 % (místo dříve odhadovaných 3,8 %).    Většina investorů by z takového vývoje měla radost. Já ne. Pokračující nadhodnocení akcií Kimberly-Clark vytváří vyšší riziko pro další vlastnictví této akcie, než jsem ochoten připustit pro své portfolio. Pokud by se cena akcie měla do konce roku přiblížit své férové hodnotě, a ze zkušenosti víme, že tak dříve, nebo později učiní, představovalo by to ztrátu kapitálu ve výši 25 % ze současné úrovně.       Accenture plc Accenture (ACN) je dividendová růstová akcie, kterou jsem nakoupil v květnu 2012, když se cena zpět přiblížila ke své férové hodnotě. V porovnání s akcií Kimberly-Clark se investice zhodnotila nadprůměrně. Akcie Accenture rostla rychleji jak z hlediska kapitálového zhodnocení, tak z hlediska dividend.   Na základě kalkulace zisku z následujícího grafu se tato investice zhodnocovala mnohem lépe, než byla moje původní očekávání. Mnozí by se mohli domnívat, že jde o skvělý vývoj. Z mého pohledu tomu tak není. Samozřejmě jsem rád, že zisk přesáhuje 22 % ročně, ale vrásky mi přidělává současné nadměrné nadhodnocení společnosti.   Hlavní část tohoto nadhodnocení jde na vrub přehřátého akciového trhu. Riziko z nadhodnocení je viditelné a je třeba je sledovat. Byl bych mnohem raději, kdyby k nadhodnocení nedošlo a cena akcie se vyvíjela v souladu s vývojem hodnoty společnosti.   Nicméně když taková situace nastane, nezbavuji se nadhodnocených akcií a nesháním investici, která by je nahradila. Bylo by to vynucené rozhodování, a je lepší se rozhodování pod tlakem vyhnout. Rozhodování pod tlakem totiž velmi často přináší chyby.        Souhrn a závěr Podle mého názoru a zkušeností není investování v akciovém trhu pouze záležitostí získat co nejvyšší zhodnocení. Když se dostane investor do důchodového věku, tak se logicky mnohem důležitějším cílem je pro něj stane správné řízení rizika. Nicméně jak jsme si uvedli na začátku, investování v sobě vždy zahrnuje určité riziko. Investice do fixních příjmů (dluhopisů) je ohrožováno inflací. Kromě toho, výše úrokového výnosu v dnešní době představuje jen naprosto minimální zhodnocení.    Investování do akcií však není zajištěno a garantováno vůbec. Nicméně pokud investujeme do růstových dividendových akcií, můžeme očekávat jak kapitálové zhodnocení, tak růst příjmů z dividend. Samozřejmě taková investice je spojena i s potenciální ztrátou.   Hlavním cílem tohoto článku bylo ukázat, že pokud se zaměříme na hodnotu a nikoli na cenu, můžeme odstranit určitou míru investičního rizika. Nemůžeme sice odstranit veškeré riziko, ale výši rizika lze řídit a včas detekovat. Nadhodnocení akcie představuje jedno takové riziko.    Moje rada pro investory v důchodu, kteří hledají vhodné akcie do svého portfolia je, aby se zaměřili na dividendové růstové akcie, věnovali pozornost tomu, jestli je akcie nadhodnocená, nebo podhodnocená a investovali v dnešním přehřátém akciovém trhu do hodnoty. Orientovat se pouze podle ceny je špatný přístup. Samozřejmě, pokud cena roste, tak je všechno v pořádku, ale pokud se cena vyšvihne do oblasti nad férovou hodnotou, je třeba se mít na pozoru a takovou akcii zařadit na kontrolní seznam.     Redakce: www.akcieatrhy.cz Zdroj: Chuck Carnevale  

 • Řízení portfoliového rizika v přehřátém trhu. Část první. Fundamentální analýza CSCO, MDT, KMB, ACN.

  Řízení portfoliového rizika v přehřátém trhu. Část první. Fundamentální analýza CSCO, MDT, KMB, ACN. Úvod Investování peněz není nikdy bez rizika. Pokud investujete do likvidních trhů, ceny se mohou den ode dne lišit a také to dělají. Týká se to jak akciových, tak dluhopisových trhů. Tato denní fluktuace cen tvoří při investicích do akcií největší riziko, na které se všichni investoři zaměřují. Pro některé investory se z toho stává až určitá forma obcese.   Je tu však jeden důležitý rozdíl, který mnoho lidí buď nevidí, nebo nebere do úvahy. Cena a hodnota nejsou stejné věci. Mnozí namítají, že hodnota je tím, za co jsou ostatní ochotni zaplatit určitou cenu. Z krátkodobého pohledu je to pravda. Kdyt obchodujete likvidní investice, tak ať už je prodáváte z libovolné příčiny, jejich hodnota je dána tím, co jsou ostatní ochotni za ně zaplatit. V takovém případe je cena a hodnota stejná věc.   Na druhé straně z dlouhodobého pohledu, pokud jste dlouhodobý investor, který nemusí prodávat v panice své investice, je pro vás naprosto zásadní vědět o rozdílu mezi cenou a hodnotou investice. Tento rozdíl mezi cenou a hodnotou plyne ze samé podstaty podnikání a je jedno jestli jde o privátní společnost, nebo společnost obchodovanou na burze. Hodnota společnosti se odvíjí z úspěšnosti podnikání. Záleží zde na provozních výsledcích, zisku, cash flow, příjmech prodejích, výši dividend a dalších ekonomických ukazatelích, měřitelných i neměřitelných, jako je například kvalita managementu a hodnota značky.    Vnitřní hodnota a denní cenová akce Zdravý rozum nám napovídá, že vnitřní hodnota společnosti založená na enokomických ukazatelích se v průběhu dne, nebo dokonce hodin nemůže nijak zásadně měnit. Nicméně v akciovém trhu je obvyklé, že vidíme, jak se rapidně mění cena akcie dokonce z hodiny na hodinu.   Likvidita v trhu vytváří volatilitu, kdy se individuální investoři rozhodují podle momentální nabídkové a poptávkové ceny, kterou jsou ochotni zaplatit za konkrétní akcii. Tento dynamický proces soustavně vytváří nadhodnocenou a podhodnocenou cenu vzhledem k fundamentální hodnotě obchodované akcie. Jinými slovy v každém časovém okamžiku trh cenové přestřeluje, nebo podstřeluje opravdovou hodnotu příslušné akcie.   Již dříve jsme si však uvedli, že podle zdravého rozumu se opravdová hodnota veliké nadnárodní společnosti, nebo libovolné jiné firmy nemůže měnit tak rychle, jak napovídá rychle se měnící cena příslušné akcie během dne. Měli bychom si připomenout, že mnoho lidí se domnívá, že určení opravdové hodnoty akcie je naprosto subjektivní záležitost. Osobně si to nemyslím. Lidé, kteří mají tento názor, jsou většinou příliš orientováni na cenu. Bez ohledu na fundamentální data oceňují akcie, které rostou jako dobré společnosti a akcie, které klesají, jako špatné společnosti.   Z mého pohledu lidé, kteří nevidí rozdíl mezi cenou a hodnotou nemají schopnost vidět příležitost k dobrému nákupu, nebo ještě hůře, nejsou schopni vidět riziko spojené s nadměrným nadhodnocením příslušné akciové společnosti. Oscar Wilde kdysi na otázku, kdo je cynik odpověděl: „Cynik zná cenu všeho, ale hodnotu ničeho.“   Klasická lekce hodnodnoty a ceny V následujících příkladech si uvedeme dva klasické příklady toho, jak vypadá hodnota akciové společnosti. Na těchto příkladech si můžeme zřetelně a nepochybně ukázat, že akciový trh může špatně a nekorektně ohodnotit hodnotu akciové společnosti a taky to tak dělá. Oba tyto případy jsou extrémními příklady špatného ohodnocení hodnoty společnosti, ale právě na extrémních příkladech nejlépe vynikne to, co chceme ukázat.   Jako přídavek k důkazu, že trh může čas od času nesprávně oceňovat cenu akcie, vynikne ještě důležitost správného ocenění. Neboli názorněji, v těchto příkladech si ukážeme, že pokud zaplatíte víc, než odpovídá správné hodnotě společnosti, můžete přijít o peníze, protože vstupujete do přílišného rizika. Tomu se můžete jednoduše vyhnout, když budete věnovat svoji pozornost hodnotě společnosti.   Nakonec vynikne u těchto dvou příkladů již zmiňovaný rozdíl, mezi cenou akcie a hodnotou společnosti. Cena akcie z krátkodobého pohledu může být vedena silnými emocemi, jako je strach, nebo chamtivost. V obou následujících příkladech nalezneme příklady těchto emocí. Na druhou stranu hodnota společnosti je nesena fundamentálními ekonomickými ukazateli, které lze ocenit s vysokou mírou určitosti. Jakmile provedeme výpočty ekonomických ukazatelů, můžeme zapojit do rozhodování o vstupu do investice také rozum.   Cisco Systems, Inc. Na prvním grafu máme u společnosti Cisco (CSCO) vyneseny zisky a dividendy od roku 1996. To nám představuje úspěšnost podnikání společnosti Cisco. Během této doby rostly zisky průměrně rychlostí 13,2 %. První dividendy začala společnost vyplácet v roce 2011.   S přihlédnutím k tomu, že Cisco je technologická akcie, tak vynikne poměrně neuvěřitelná konzistence v generování zisku společnosti. Sice zde během obou recesí, ke kterým došlo ve sledovaném období, vidíme známky cyklického vývoje, ale mnohem důležitější je to, že společnosti zůstala i v těchto obdobích zisková. Ani v jedné z recesí Cisco neztrácelo peníze. Jen velmi málo společností se může pochlubit stejnými historickými provozními výsledky, jako Cisco.   Nicméně navzdory této dokonalé provozní výkonosti je Cisco jednou z nejvíce pomlouvaných akcií na trhu a bývalý CEO John Chambers byl několikrát silně kritizován, že je nejhorší CEO ze všech generálních ředitelů v celé Americe. Osobně si myslím, že je tato kritika vzhledem k výkonnosti společnosti neodůvodněná, což ostatně může dosvědčit následující graf.       V následujícím grafu máme uvedeny měsíční ceny akcie od roku 1996 a z tohoto grafu můžeme vyčíst, proč jsou Cisco a také bývalý CEO Chambers tak v nemilosti. Lidé, kteří investovali do akcií Cisco, měli v této investici umrtveny peníze po víc než deset let, což však nebylo způsobeno tím, že by si společnost vedla špatně, nebo že její generální ředitel neví, co dělá.    Hlavním viníkem tohoto vývoje byl akciový trh, protože nesprávně ohodnotil cenu akcie vzhledem k hodnotě společnosti. Management společnosti není zodpovědný za ceny na akciovém trhu, ani je nemůže nějak ovlivnit. Jediné, co může management dělat, je správně řídit společnost a generovat zisk a řízení peněz. Management může vracet investované peníze akcionářům prostřednictvím výplaty dividend, a pokud je to vhodné i prostřednictvím zpětného odkupu akcií. Nicméně cena akcie na trhu není závislá na výši dividend a na zpětném odkupu jen minimálně.   Oranžová čára představuje hodnotu P/E na úrovni 15, což je odpovídající hodnota pro společnosti, které produkují provozní zisk podobně, jako společnost Cisco. Když se podíváme na graf, na historické maximum ceny akcie v roce 2000, tak v té době dosahovalo P/E hodnoty 160, to odpovídá zhruba 10 krát větší hodnotě, než byla skutečná vnitřní hodnota společnosti.    Špatná výkonnost akcií Cisco tedy nebyla způsobena historicky špatnou ekonomickou výkonností, nebo tím, že management společnost řídil chybně. Bylo to způsobeno tím, že se trh zbláznil.       Velmi často uvádím, že z dlouhodobého pohledu je neodvratné, že se nakonec cena přiblíží vnitřní hodnotě společnosti. Někdy k tomu dojde rychle, někdy to trvá déle. V případě Cisco nastaly obě situace. Nejprve cena velmi rychle klesla poblíž k férové hodnotě a poté trvalo několik let, než dodriftovala na její úroveň.    Abychom viděli souvislosti, začneme s výpočtem P/E dne 30. listopadu 1999, kdy při ceně akcie 44 USD dosahovalo P/E hodnoty 100. Můžeme zde názorně vidět, jak emociální může trh občas být. Cena z úrovně 44 USD vylétla v roce 2000 na své maximum 82 dolarů a pak nastal propad, který bývá popisován jako brutální kolaps ceny. Je ironií, že ani během recese v roce 2001 se cena akcie společnosti Cisco nepřiblížila férové hodnotě společnosti (vyznačené oranžovou čarou).    Cena společnosti zůstávala nadhodnocená až do doby globální finanční krize v roce 2008. Cena akcií může zůstat iracionální po velmi dlouhou dobu, ale to neznamená, že to není poznat. Investice do akcií Cisco byly velmi špatné a to i přesto, že společnost si během té doby vedla vynikajícím způsobem. Nicméně investoři, kteří investovali do akcie CSCO v listopadu 1999 ztratili do října 2009 téměř polovinu ze své investice, i když si společnost vedla velmi dobře.   Vzpomínám si, že jsem pro své klienty v nakupoval akcie Cisco v roce 1995, nicméně v roce 1998 jsem začal odprodávat vždy polovinu pozice jednou za čas. Bylo mi jasné, že akcie je nadhodnocená. Nicméně mnoho mých klientů vidělo jen to, že cena roste a výsledkem bylo, že jsem o mnoho svých klientů přišel. Nicméně většina z nich se vrátila poté, co praskla internetová bublina a ceny akcií se zřítily. Nutno podotknout, že většina se vrátila s podstatně menším kapitálem.       V minulém grafu můžeme vidět období deseti let od roku 2000 až 2009, což bylo pro akcionáře Cisco to nejhorší období. Nicméně jak si ukážeme na následujícím grafu, bylo to zároveň období velmi dobré ekonomické výkonnosti. Společnost Cisco generovala v tomto období zisky průměrně tempem 14 % ročně.       Určování správného ohodnocení společnosti je velmi zodpovědný proces, který může podstatným způsobem sníži riziko a zároveň posílit dlouhodobou návratnost. V posledním grafu je vidět, investice do akcií ve chvíli, kdy je hodnota společnosti podhodnocená.   Chtěl bych zde zdůraznit dva body. Za prvé jde o období, kdy společnost Cisco přistoupila k první výplatě dividend ve své historii. Za druhé, protože společnost přešla proměnou z nadprůměrně rostoucí společnosti do dividendové společnosti, průměrný zisk se snížil na 7,1 %, což je zhruba polovina růstu zisků, které společnost dosahovala v předchozím období. Následkem toho zde máme společnost, která roste pomaleji, ale zase vyplácí rostoucí dividendy, což je známka dospělosti firmy. Cena akcie je přiměřená této atraktivní hodnotě společnosti.       Investiční výsledky spojené s výkonností společnosti z minulého grafu ukazují sílu a ochranu, kterou poskytuje nákup podhodnocené akcie. V srpnu 2011 mělo Cisco poměr P/E na úrovni 10, což je zcela jiná situace, než když bylo P/E větší než 100. Společnost začala vyplácet dividendy, které sice začaly nízko, ale rychle začaly růst. Výsledkem je, že CSCO překonává výkonnost indexu S&P 500 v obou směrech. Co se týká kapitálového zhodnocení i co se týká výše příjmu z dividend.     Bude pokračováno...    Redakce: www.akcieatrhy.cz Zdroj: Chuck Carnevale   <

 • Linka 199
 • Řízení před soudem s anarchisty obviněnými z plánování útoku na vlak pokračuje - Deník Referendum

  Počínaje pondělím pokračuje odročené hlavní líčení se třemi lidmi, kteří jsou obvinění z přípravy teroristického útoku, a dvěma ženami obviněnými z nepřekažení tohoto trestného činu. Hlavní líčení by mělo trvat do čtvrtka.

 • Řízení před správními soudy ve světle judikatury | Česká advokátní komora

  Česká advokátní komora

 • Řízení před Ústavním soudem a právo na zákonného | epravo.cz

  Průvodce na cestě právem. Odborné texty z pera špičkových právníků.

 • Řízení přenosové soustavy Články - OEnergetice.cz | OEnergetice.cz

 • Řízení procesu inovací ve firmách

  Jaké firmy jsou globálně úspěšné v inovacích? Konzultační společnost A. T. Kearney přináší shrnutí zkušeností ze soutěže Best Innovator a závěry, které publikovala v knize Masters of Innovation. Inovace nejsou většinou dílem náhody.

 • řízení projektů – E-shop summit BLOG

 • Řízení projektů dle metodiky PRINCE2 a CRM

  Praha 7. září (PROTEXT) - Firma Digital Resources a.s. získala další z odborných certifikátů, tentokrát v oblasti řízení projektů dle metodiky PRINCE2. Školení, zkoušky a udělení certifikátu proběhly ve společnosti Tayllor Cox, aktuálně největším poskytovateli tohoto typu...

 • Řízení projektů dle metodiky PRINCE2 a CRM | Protext - PR služby ČTK

  Praha 7. září (PROTEXT) - Firma Digital Resources a.s. získala další z odborných certifikátů, tentokrát v oblasti řízení projektů dle metodiky PRINCE2. Školení,

 • Řízení projektu, MŠMT ČR

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky