Linka 199

Ústředí - Česká správa sociálního zabezpečení

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídící a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Ústředí ČSSZ sídlí v Praze.

Zdroj: www.cssz.cz


Příbuzné články: