Linka 199

Ústředí České správy sociálního zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídicí a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Jeho organizační rovněž realizují hlavní podpůrné činnosti, které zajišťují fungování ústředí a v konkrétních aspektech celé ČSSZ jako instituce (strategie a plánování, finance, logistika, organizace a právní služby, všeobecná kontrola, lidské zdroje a personalistika, komplexní bezpečnost a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií).

Zdroj: www.cssz.cz


Příbuzné články: