Linka 199

Výplata dávek - Česká správa sociálního zabezpečení

Princip zachování nabytých práv umožňuje, aby dávky sociálního zabezpečení byly vypláceny osobě oprávněné i mimo území toho členského státu, kde na ně vznikl nárok, do státu jejího místa bydliště nebo pobytu.

Zdroj: www.cssz.cz


Příbuzné články: