Linka 199

Vývoj vládního dluhu: Příčiny, dopady a možná regulatorní řešení

Vývoj vládního (resp. státního) dluhu v posledních desetiletích významně determinuje průběh hospodářského a finančního cyklu jak na národní, tak i globální úrovni. Státní dluh (v metodice peněžních toků GFS 2001) je členěn na domácí a zahraniční a představuje souhrn státních finančních pasiv. Domácí státní dluh je kryt zejména státními dluhopisy a státními pokladničními poukázkami. Zahraniční státní dluh vzniká na základě zahraničních emisí státních dluhopisů, přijatých úvěrů od Evropské investiční banky a směnek vydaných k úhradě členství v IBRD a EBRD.

Zdroj: www.bankovnictvionline.cz


Příbuzné články: