Linka 199

ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost paní Jany Moravcové podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. 11. 2011 žádost paní Jany Moravcové o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). V žádosti byl Úřad upozorněn na cenovou nabídku zahraničního operátora a byl požádán o zodpovězení otázek týkajících se:

Zdroj: www.ctu.cz


Příbuzné články: