Linka 199

ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost společnosti iChoice spol. s r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | Český telekomunikační úřad

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla dne 14. srpna 2014 doručena žádost společnosti iChoice spol. s r.o. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Zdroj: www.ctu.cz


Příbuzné články: