Linka 199

Štítek: a mal

nejčastější štítky

MZe Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“

Cílem programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně

Štítky: drobn mal stavebn vodních vodn podprogram uznateln sedimentu a mal do v

Zdroj: www.dotacni.info