Linka 199

Štítek: aopk

nejčastější štítky

První projekty v OPŽP 2014 – 2020 přijaty: největší zájem je o zeleň ve městě

Plánování a zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů, budování rybích přechodů, vytváření prvků ÚSES, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnova tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, aktivity na zlepšování stavu lesů a zejména výsadba a péče o dřeviny v krajině a revitalizace sídelní zeleně.

Štítky: žádosti pro péče péče o dotazy výzva projektů aopk aopk čr vodních

Zdroj: www.agris.cz