Linka 199

Štítek: jimi

nejčastější štítky

Interreg Rakousko-Česká republika

Program si klade za cíl podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomoci ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl na realizaci projektů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem prostředky ve výši okolo 98 mil. €. Výše dotace EU může činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu­.

Štítky: po spr neziskov instituce jimi a jimi z a sdru komory a jimi z a jimi

Zdroj: www.dotacni.info