Linka 199

Štítek: postoupení

nejčastější štítky

Účtování postoupení pohledávky

Pohledávku můžeme postoupit třetí osobě, která nám ji uhradí dříve než v den splatnosti. V tomto článku si ukážeme, jak zaúčtovat postoupení pohledávky, která vznikla na základě vystavené faktury, jejíž doba splatnosti stále běží.

Štítky: postoupení odpis pohledávky odpis nám hodnota hodnota pohledávky ad jmenovitá hodnota splatnosti pohledávky

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podle NOZ můžete postoupit smlouvu na třetí osobu

Nový občanský zákoník nově upravuje možnost postoupit celou smlouvu na třetí osobu. Postoupením smlouvy se mění pouze jedna ze smluvních stran, obsah smlouvy zůstává zachován.

Štítky: že by postoupení postoupení smlouvy smlouvě postoupit ze nájemce smlouvu

Zdroj: portal.pohoda.cz