Linka 199

Štítek: radionuklidy

nejčastější štítky

Radioaktivní odpady v průmyslu

Průmyslová odvětví a vědecké instituce používají radioizotopické zdroje pro širokou škálu aplikací. V případě že se výkon radioizotopického zdroje sníží pod mez použitelnosti, zachází se s ním jako s radioaktivním odpadem. Zdroje používané v průmyslu jsou obvykle krátkodobými zářiči, proto je lze ukládat v povrchových úložištích krátkodobých a střednědobých radioaktivních materiálů. Některé průmyslové činnosti zahrnují nakládání se surovými materiály, jako Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: ve vody odpady radioaktivní radioaktivní odpady v hornin radionuklidy částic šrot radioaktivních

Zdroj: oenergetice.cz