Linka 199

Štítek: rozhodlo

nejčastější štítky

O2 CR: Představenstvo rozhodlo o první tranši odkupu vlastních akcií

Představenstvo O2 CR rozhodlo 23.12.2015 o zahájení zpětného odkupu vlastních akcií. Podmínky zůstávají obdobné, jako tomu bylo ve schválení valnou hromadou. Jedná se tedy o cenové rozpětí 10-297 Kč/akcii. Doba trvání této první tranše bude dva roky, po které společnost hodlá odkoupit 4 % kapitálu. První tranše odpovídá předpokladu, že společnost bude odkupovat schválených 10 % společnosti po dobu pěti let. Informaci považujeme za mírně pozitivní vzhledem k tomu, že se na trhu může reálně objevit poptávka ze strany O2 CR. Na druhou stranu je zpětný odkup již trhu známá informace.    

Štítky: o akcií první vlastních představenstvo cr odkupu tranši odkupu vlastních odkupu vlastních rozhodlo

Zdroj: www.atlantik.cz