Linka 199

Štítek: účetní

nejčastější štítky

Komentáře | Časopis Bankovnictví

Platební karty jsou populárním nástrojem placení s dlouholetou historií, ale jen málo lidí má o nich dostatečné znalosti. Pobočka zde ...

Štítky: že účetní účetní jednotka jednotka jsou která ale bank informačních celý obsah

Zdroj: bankovnictvionline.cz

Komentář: Změna v účetním odhadu nebo změna účetní metody?

Od roku 2013 obsahuje vyhláška č. 500/2002 Sb. novou položku ve vlastním kapitálu – Jiný výsledek hospodaření minulých let, v §15 vyhlášky je uvedeno, že tato položka má být použita pro rozdíly ze změn účetních metod a opravy nesprávného účtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích.

Štítky: metody dispozici k dispozici odhadu účetní účetních účetní závěrky závěrky účetní jednotka jednotka

Zdroj: www.grinex.cz

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb., Akcieatrhy.cz

Zákon o účetnictví 563/1991 Sb.. Akcieatrhy.cz nabízí kurzy měn, kurz dolaru, kurz eura, akcie, cenu zlata, dividendy, investice, forex, binární opce.

Štítky: podle zákona č účetní období odst jednotky zákona č znění sb

Zdroj: akcieatrhy.cz

Komentáře - autor: Alice Šrámková | Grinex Czech Republic

Grinex Czech Republic je seskupením řady odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblastech ekonomického poradenství.

Štítky: účetní účetních účetní závěrky změnách ve změnách ve vlastním kapitálu ve vlastním vlastním kapitálu vlastním ve vlastním kapitálu

Zdroj: www.grinex.cz

České účetní výkazy v angličtině | Grinex Czech Republic

Přinášíme vám rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu pro rok 2013 v angličtině.

Štítky: výkazy výkaz účetní české účetní výkazy výkazy v angličtině účetní výkazy české účetní výkazy v v angličtině angličtině

Zdroj: www.grinex.cz

Nakladatelství Forum

Každá organizace musí při snaze dosáhnout svých cílů čelit řadě operačních rizik. Metodický aparát finanční analýzy je většině manažerů dobře znám.

Štítky: finanční účetní prostředků finančního základní manažerské manažerské účetnictví vnitropodnikové osvojte si osvojte

Zdroj: www.forum-media.cz