Linka 199

Štítek: ukončenou

nejčastější štítky

Nová pravidla pro nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností

Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. V poslední době dochází ke změnám zejména v souvislosti s evropskými nařízeními. Právě nyní se připravuje zcela nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Pro původce odpadu i odpadové firmy to znamená příliv nových informací a zavedení nových povinností do praxe. Naše příručka představuje ucelené a prakticky zaměřené rady, tipy a doporučení vztahující se k hlavním oblastem odpadového hospodářství. Je zpracována přehlednou formou zaručující snadnou orientaci v textu a aktuálnost informací.

Štítky: nakládání s odpady nakládání s odpady nakládání s ukončenou životností s ukončenou životností ukončenou s ukončenou životností

Zdroj: www.forum-media.cz

Bozp a Po - Nakladatelství Forum

V roce 2016 vstoupí v účinnost nová vládní nařízení o technických požadavcích, která se budou týkat například elektrických zařízení, tlakových nádob či.

Štítky: odpadů o odpadech odpadech ukončenou životností s ukončenou životností ukončenou s ukončenou životností praktický zákona o odpadech

Zdroj: www.forum-media.cz