Linka 199

Štítek: vnitřní výsypce

nejčastější štítky

Po výsypce dnes jezdí vlaky

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse ukazují, jak je rekultivované území opět vybavováno dopravní infrastrukturou. Na snímcích z let 1973 a 2011 je vyuhlená část lomu Most a přeložka železniční tratě v úseku Chomutov – Teplice trasovaná po vnitřní výsypce.

Štítky: na byl seriálu pokračování vnitřní železniční tratě v trasovaná dvojčata vnitřní výsypce lomu most

Zdroj: iuhli.cz