Linka 199

Vyjádření ke „společné tiskové zprávě Zeleného kruhu, Hnutí DUHA, NESEHNUTÍ a Dopravní federace“ k n

Dnešní tiskovou zprávu čtyř spolků je třeba považovat spíše za neférovou lobbistickou taktiku, protože se snaží přes média v předstihu ovlivnit mezirezortní připomínkové řízení, v němž je jeden z autorů této zprávy (Zelený kruh) standardně zastoupen.

Zdroj: mmr.cz

Pomáháme starostům s řízením rozvoje obcí

V průběhu října a listopadu proběhnou pod vedením Ministerstva pro místní rozvoj ve všech krajích semináře, jejichž cílem bude seznámit obce a další zájemce zejména z řad mikroregionů a Místních akčních skupin (MAS) s praktickým využitím webové aplikace OBCEPRO umožňující zpracování, řízení a vyhodnocování programů rozvoje obcí (PRO).

Zdroj: mmr.cz

Karla Šlechtová navrhne program na podporu demolic vysídlených budov v obcích

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se včera setkala s hejtmanem a dalšími představiteli Ústeckého kraje. Spolu s premiérem na jednání řešili sociálně vyloučené lokality a možnosti podpory pro obce na demolice těchto vysídlených budov. Nyní se chystá připravit nový dotační titul.

Zdroj: mmr.cz

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Ministryně Karla Šlechtová v reportáži ranních televizních novin na TV Nova k novému Zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Zdroj: mmr.cz

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v pořadu Události na ČT. Tématem reportáže byla příprava nové programu pro obce na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Zdroj: mmr.cz

Save the Date for Europe Regional Meeting, Prague, 16-18 March 2016

On 16-18 March 2016, PRAGUE is hosting the HABITAT III REGIONAL MEETING as part of the global process towards the NEW URBAN AGENDA.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová míří do Plzně, Evropského města kultury roku 2015

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v rámci svých pracovních cest zavítá ve čtvrtek 23. července do Plzeňského kraje. Během jednodenní návštěvy Plzně je naplánováno setkání s hejtmanem kraje a dalšími zástupci regionu, včetně primátora města Plzeň. Nechybí ani návštěva vybraného projektu, který díky podpoře evropských dotací prošel rekonstrukcí.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová informovala tripartitu o aktuálním pokroku ve stavu čerpání

Tripartita tedy Rada hospodářské a sociální dohody ČR včera zasedala na plenární schůzi mimo jiné k tématům, které má v kompetenci Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Jednalo se o aktuálním stavu zahájení realizace programů a plnění předběžných podmínek pro nové programové období 2014–2020. Dále také ministryně pro místní rozvoj informovala o aktuálním pokroku v čerpání z fondů EU za období 2007–2013 nebo o stavu přípravy novely stavebního zákona.

Zdroj: mmr.cz

Vůně perníku a dusot kopyt? Karla Šlechtová míří do Pardubického kraje

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se začátkem příštího týdne chystá na návštěvu Pardubického kraje.

Zdroj: mmr.cz

Zákon o zadávání veřejných zakázek prošel vládou

Vláda na dnešním jednání schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Klíčový zákon je nutný nejen pro další čerpání evropských dotací, ale také zkultivuje a zjednoduší zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo pro místní rozvoj z původních více než 1400 potenciálních rozporů vyřešilo díky intenzivnímu jednání všechny. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude i nadále přezkoumávat všechny zakázky, které jsou spolufinancované z evropských fondů. Vítězové veřejných zakázek budou muset prokazovat svou vlastnickou strukturu. Limit na dodatečné zakázky byl snížen na 30%. Po dodatečných úpravách dle rozhodnutí vlády bude nový zákon o zadávání veřejných zakázek odeslán do Poslanecké sněmovny.

Zdroj: mmr.cz

Zákon o zadávání veřejných zakázek jde znovu na vládu

Karla Šlechtová na dnešním jednání vlády předloží návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Při vládním projednávání návrhu minulou středu proběhla široká debata zejména o přetrvávajících rozporech. Ministerstvo pro místní rozvoj z původních více než 1400 potenciálních rozporů drtivou většinu vyřešilo. Vládě tak byl minulý týden předložen návrh původně se 60 rozpory, z nichž ještě polovina byla odstraněna během dalšího vyjednávání. Vláda projednávání nakonec přerušila s tím, že poskytne Ministerstvu pro místní rozvoj ještě trochu času na pokus o dořešení zbylých rozporů. Drtivou většinu se jich podařilo vyřešit na pátečním setkání ministrů, které iniciovala ministryně Šlechtová.

Zdroj: mmr.cz

Soutěž Vyfoť projekt má své vítěze

Během letních měsíců probíhal již pátý ročník oblíbené fotografické soutěže Vyfoť projekt. Tu pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Do soutěže se přihlásilo 121 fotografů. Ve více než 5 000 fotoalbech bylo zhruba 8 500 fotografií. Každé album představovalo některý z projektů podpořený z fondů Evropské unie.

Zdroj: mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá veřejnou dražby nepotřebného majetku - 21.8.2015, 11:30

V prostorách sídla Ministerstva pro místní rozvoj se bude dne 21. 8. 2015 konat veřejná dražba majetku ve vlastnictví České republiky, ke kterému má MMR příslušné právo hospodaření. MMR tak dále naplňuje cíle transparentního a hospodárného způsobu nakládání s veřejným majetkem.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová umožní díky 1,7 miliardám korun z IROP přiblížit sociální služby klientům

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. K dosavadní ústavní péči tak může vzniknout alternativa v podobě poskytování sociálních služeb u klientů doma nebo v blízkosti jejich bydliště.

Zdroj: mmr.cz

20. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu tentokrát v Ostravě

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.

Zdroj: mmr.cz

Konzultační den MMR k bytové problematice proběhne 6. října 2015

V Malém sále Městské knihovny v Praze, (Mariánském náměstí 1, Praha 1), se uskuteční v úterý 6. října 2015 od 10.00 hodin konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hod.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová: Summit OSN je jasným úspěchem

V New Yorku právě skončil summit OSN týkající se nové agendy udržitelného rozvoje na období do roku 2030. Za Českou republiku se akce zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Při následném setkání hlav států nad tématem genderové rovnosti reprezentovala v zastoupení prezidenta republiky. Důležité jsou také výsledky bilaterálních jednání.

Zdroj: mmr.cz

Mezinárodní sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

Podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. To vše nabízí v tomto programovém období českým městům operační program URBACT III. Ministerstvo pro místní rozvoj pomáhá hledat pro tyto aktivity nové partnery a poskytuje odbornou a metodickou pomoc žadatelům a projektovým partnerům prostřednictvím svého národního kontaktního místa.

Zdroj: mmr.cz

LUCEMBURSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ, 1. července 2015 – 31. prosince 2015

Lucemburské předsednictví Rady zveřejnilo dne 24. června svůj program. Ve snaze navázat na dosavadní strategické dokumenty Evropské rady (Strategická agenda pro Unii v čase změn) a Evropské komise (Pracovní program Komise pro rok 2015) lucemburské předsednictví svůj program ve srovnání s minulými předsednictvími výrazně zestručnilo a zdůrazňuje v něm v rámci popisu svých priorit jen několik hlavních, v nadcházejícím období projednávaných návrhů. Jako motto LU PRES bylo zvoleno „Unie pro občany“ s cílem zajistit, aby občané měli užitek ze všech unijních politik.

Zdroj: mmr.cz

Karla Šlechtová podporuje místní akční skupiny. Na jejich aktivity poskytne v nové výzvě z IROP 1,9

Ministerstvo pro místní rozvoj proto dnes vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokrát zaměřenou na zlepšení, zajištění kapacit a schopností místních akčních skupin. Podpora se tak dostane do venkovských oblastí.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce evropských programů v Minis

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce evropských programů v Ministerstvu pro místní rozvoj.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje v Mini

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: mmr.cz

Společnými silami dokážeme problémy na MPO vyřešit v co nejkratší době

Společným zájmem obou ministerstev (MPO a MMR) je co nejhladší čerpání peněz z Evropské unie. Proto také MMR bere zpětnou vazbu uživatelů i zadavatelů výzev do monitorovacího systému MS2014+ velmi vážně a snaží se dopředu upozorňovat na možné problémy.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová jedná na summitu OSN také o „Evropském Habitatu“ v Praze

V New Yorku se ve dnech 25. až 27. září 2015 koná summit OSN k rozvojové agendě. Během něho budou schváleny dlouho a složitě vyjednávané cíle rozvojové agendy OSN s názvem „Agenda udržitelného rozvoje 2030“. V delegaci České republiky je i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, do jejíž kompetence rozvoj měst a bydlení patří. Vystoupí také v zastoupení prezidenta České republiky při setkání hlav států nad tématem genderové rovnosti.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová má připraveno více než 1,2 miliardy korun na zkvalitnění zdravotních služeb

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů je jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové. Ministerstvo pro místní rozvoj proto dnes vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu tentokrát zaměřenou na vysoce specializovanou péči v oblastech onkogynekologie a perinatologie.

Zdroj: mmr.cz

Konzultační dny k problematice bydlení v roce 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Šlechtová: V cílech podpory regionů jsme jednotní

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes jednala v Bruselu s mnoha významnými aktéry, kteří se zabývají regionální politikou. Eurokomisařku Corinu Creţu ministryně Šlechtová informovala o pokroku České republiky v čerpání evropských dotací. Společné jednání s eurokomisařkou Cretu a slovinskou ministryní pro strategické projekty Alenkou Smerkolj, odpovědnou za vývoj, strategické projekty a soudržnost, hodnotí pozitivně.

Zdroj: mmr.cz

Koncepce sociálního bydlení trpí zásadními nedostatky

Vláda dnes (12.10.) přijala Koncepci sociálního bydlení, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ministerstvo pro místní rozvoj se proti Koncepci sociálního bydlení ohradilo a nepodpořilo její schválení, protože nebyly reflektovány připomínky Ministerstva pro místní rozvoj jako spolugestora.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady v oddělení konkurencesch

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení konkurenceschopnosti cestovního ruchu

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady v oddělení podpory rozvoje cestovn

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení podpory rozvoje cestovního ruchu.

Zdroj: mmr.cz

Ministryně Karla Šlechtová opět v kraji. Další zastávkou bude Královéhradecko

Ministryni Karlu Šlechtovou čeká v polovině tohoto týdne pracovní návštěva dalšího regionu. Královéhradecký kraj je již osmý v pořadí a nebude chybět setkání s hejtmanem, se zástupci kraje a starosty, které proběhne ve středu 14. října. Naplánována je také prohlídka digitálního planetária a hvězdárny v Hradci Králové, která leží na hřebenu mezi Zámečkem a Novým Hradcem Králové, odkud se otevírá pohled na západ do polabské nížiny.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady v oddělení technické podpory provo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení technické podpory provozu aplikací.

Zdroj: mmr.cz

Karla Šlechtová o veřejných zakázkách: Nejdůležitější zákon této vlády

Ministryně Karla Šlechtová v pořadu České televize - Týden v politice. Téma rozhovoru byl nový zákon o zadávání veřejných zakázek.

Zdroj: mmr.cz

Mmr - Nejvyšší představitel cestovního ruchu Taleb Rifai přijal...

Návštěva slouží k prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Světovou organizací cestovního ruchu. Byly dohodnuty konkrétní kroky spolupráce, které jsou.

Štítky: spolupráce také k ruchu je cestovního cestovního ruchu rifai taleb taleb rifai

Zdroj: mmr.cz

Mmr - Ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení se stal František...

. 10.11.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes jmenovala nového ředitele Státního fondu rozvoje bydlení. Jmenování přijímám jako výzvu a zároveň.

Štítky: bydlení fondu františek rozvoje bydlení ředitelem státního fondu podpor františek hadáček fondu rozvoje hadáček

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady v oddělení konkurencesch

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení konkurenceschopnosti cestovního ruchu

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady v oddělení podpory rozvoje cestovn

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení podpory rozvoje cestovního ruchu.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady v oddělení technické podpory provo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení technické podpory provozu aplikací.

Zdroj: mmr.cz

Referent/-ka odboru cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru cestovního ruchu, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce evropských programů v Minis

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce evropských programů v Ministerstvu pro místní rozvoj.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje v Mini

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - právníka/právničky OSŘ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka/právničky OSŘ

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - finančního manažera

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – finančního manažera

Zdroj: mmr.cz

Referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastně

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územně a stavebně správní, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozice: referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

Řidič/-ka

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor hospodářských služeb a odbor kabinetu, vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní místa: řidič/-ka.

Zdroj: mmr.cz

Analytik/-čka finančního/věcného pokroku fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor řízení a koordinace fondů EU, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: analytik/-čka finančního/věcného pokroku fondů EU, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucího oddělení koordinace a řízení Dohody o partn

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství.

Zdroj: mmr.cz

Asistent/-ka odboru informatiky

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor informatiky, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo: asistent/-ka odboru informatiky.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce veřejného investování v Min

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce veřejného investování v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa náměstka pro řízení sekce Národního orgánu pro koordi

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci v Ministerstvu pro místní rozvoj

Zdroj: mmr.cz

Referent/-ka odboru politiky bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor politiky bydlení, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru politiky bydlení, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

Referent/-ka odboru správy monitorovacího systému

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor správy monitorovacího systému, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: referent/-ka odboru správy monitorovacího systému, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

Odborný/-ná referent/-ka se specializací na problematiku veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor práva veřejných zakázek a koncesí, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: odborný/-ná referent/-ka se specializací na problematiku veřejných zakázek, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

Právník/právnička odboru legislativně právního

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor legislativně právní, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici: právník/právnička odboru legislativně právního, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - právníka/právničky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právník/právnička

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa ministerského rady - interního auditora/auditorky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – interního auditora/auditorky

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - metodika

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – metodika

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady - koordinátor evaluace

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – koordinátor evaluace

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA vrchního ministerského rady v oddělení metodického ří

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodického řízení.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA vrchního ministerského rady v oddělení správy národní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení správy národního elektronického nástroje a elektronických tržišť.

Zdroj: mmr.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA vrchního ministerského rady v oddělení správy ISVZ a

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ.

Zdroj: mmr.cz

Mmr - 2015

Ministryně Karla Šlechtová v médiích. Podpora regionů a cestovní ruch. Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání. Ministryně Karla Šlechtová v médiích.

Štítky: rozvoj a ministerstvo m pro v mmr s politika veřejn

Zdroj: mmr.cz