Linka 199

Zdroj: portal.pohoda.cz

nejčastější zdroje článků

Cestovní náhrady v roce 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pro rok 2015 novou vyhlášku o cestovních náhradách. Zaměstnanci vyslaní na pracovní cestu si od 1. ledna 2015 polepší. Zvyšuje se stravné i průměrná cena za litr pohonných hmot.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vykazování druhé snížené sazby DPH od 1. 1. 2015

S účinností od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o dani z přidané hodnoty druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. V této souvislosti bude k dispozici nový tiskopis přiznání k DPH. Dojde v něm ale pouze k minimálním úpravám.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Časté dotazy ohledně zaměstnávání důchodců – 2. díl

Může být invalidní nebo starobní důchodce zaměstnaný a zároveň OSVČ? Mohou se důchodci přihlásit na úřad práce a pobírat podporu? Jak vysoký je příspěvek na zaměstnávání invalidních důchodců? Odpovědi najdete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pour féliciter 2015

Přejeme Vám mnoho krásných chvil strávených v příjemné atmosféře Vánoc a do roku 2015 hodně pracovních i osobních úspěchů. Redakce Portálu POHODA

Zdroj: portal.pohoda.cz

Limit pro registraci k DPH zůstane ve výši 1.000.000 Kč

Novelu zákona o DPH poslanci včera konečně schválili. Limit pro registraci k DPH se od 1. 1. 2015 nesníží, desetiprocentní sazba DPH se „rozroste“ o další položky. Novela také rozšíří reverse charge. Přinášíme vám stručný přehled schválených změn.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdaňování příjmů FO (rezidentů) ze zahraničí

Pokud je poplatník rezidentem České republiky, má povinnost zde zdaňovat veškeré své celosvětové příjmy, s výjimkou příjmů osvobozených. Jak na zdaňování příjmů fyzických osob ze zahraničí, vám poradí tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Minimální mzda od 1. ledna 2015

Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Od 1. ledna 2015 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy na 9 200 Kč za měsíc.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kontrola účetnictví před účetními závěrkami – 3. část

Ve třetím díle našeho seriálu o kontrole účetnictví před účetními závěrkami se zaměříme na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Konkrétně se podíváme na základní body kontroly správnosti účtování v oblasti dlouhodobého majetku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nová příloha přiznání o transakcích spojených osob

Finanční úřady se při daňových kontrolách zaměří na převodní ceny. Ke zjištění podrobných informací o transakcích se spojenými osobami poslouží nová příloha daňového přiznání, a to již za zdaňovací období roku 2014.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

V roce 2015 se použití režimu přenesení daňové povinnosti rozšíří o dodání nemovité věci jinému plátci, u kterého se uplatňuje daň i přes osvobození, které zákon u vybrané nemovité věci umožňuje. A dále se zavádí dva nové dočasné režimy.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Časté dotazy ohledně zaměstnávání důchodců – 1. díl

Čím dál více důchodců, ať už starobních, či invalidních, si ke svému důchodu chce přivydělat. Pojďme si tedy v tomto článku odpovědět na nejčastější dotazy, které nás zajímají v souvislosti se zaměstnáváním invalidních či starobních důchodců.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 22. díl

Musí OSVČ platit solidární daň? Jak správně zaúčtovat haléřové vyrovnání? Máte firemní automobil a nevyužíváte jej, plynou z toho nějaké daňové povinnosti? Na vaše dotazy z online poradny odpovídají odborníci na daně a účetnictví.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vadná rozhodnutí valné hromady v s. r. o.

V praxi se může stát, že usnesení valné hromady je vadné. Ať již proto, že je v rozporu se zákonem, je neurčité, nesrozumitelné, je v rozporu s dobrými mravy, či trpí jinými závažnými vadami. Kdo se může neplatnosti dovolat a v jaké lhůtě?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Nájemce může se souhlasem pronajímatele provádět na pronajímaném majetku technické zhodnocení. Jak se ale s technickým zhodnocením vypořádat v případě, že nájemce pronajatý objekt opouští a přenechává jej jinému nájemci?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinky, které od roku 2015 potěší rodiny s dětmi

Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, snížení sazby DPH na výživu a knihy pro děti, porodné i na druhé dítě či sleva na „mateřskou školu“. Vybrali jsme několik daňových novinek, které udělají radost rodinám s dětmi, a to nejen v roce 2015.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přivýdělek formou podnikání

Podnikání nemusí být vždy hlavním zdrojem příjmů. Podnikáním si můžete přivydělávat například k jakémukoli důchodu, k mateřské či rodičovské dovolené nebo při zaměstnání či při studiu. Jaké výhody a povinnosti v těchto případech máte?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přehled zásadních změn v zákoně o daních z příjmů

Stalo se téměř národním folklorem, že se každý rok mění a novelizuje spousta zákonů. V tomto článku si popíšeme nejdůležitější změny novely zákona o daních z příjmů, kterými se budeme řídit od 1. 1. 2015.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Bydlení manželů dle nového občanského zákoníku

Dnes spolu lidé žijí a vedou společnou domácnost jak po uzavření manželství, tak i bez tradičního sňatku. Tento článek se zaměří na společné bydlení manželů po uzavření manželství. Co nového v této oblasti přinesl od roku 2014 nový občanský zákoník?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nové tiskopisy na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Finanční správa připravila nové tiskopisy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 a pro zdaňovací období 2015. Podívejte se na jejich přehled.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nezdanitelné části základu daně z příjmů od roku 2015

Novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015 neušetřila změn ani nezdanitelné části základu daně. Jaké novinky nastanou v odpočtech z darování krve, v bezúplatném plnění (darování) a v životním a penzijním pojištění od roku 2015?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Firemní auto z pohledu zaměstnavatele

Jaké daňové dopady má pro zaměstnavatele používání firemního automobilu k soukromým účelům zaměstnancem? Podívejme se na tuto oblast z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 21. díl

Může podnikatel sám sobě vést účetnictví a vyplácet si za to odměnu? Musí OSVČ komunikovat s FÚ elektronicky? Je nutné vklad do ostatních kapitálových fondů notářsky ověřit? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na daně, účetnictví a právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak se připravit na přechod k nové účetní firmě?

Nejste spokojeni s osobou či firmou, která vám vede účetnictví? Chcete přejít k někomu jinému, ale obáváte se komplikací s tím spojených? V tomto článku vám poradíme, co byste neměli podcenit a na co byste se měli při změně účetní či účetního zaměřit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Home office jako forma flexibilního zaměstnávání

Práce z domova je formou flexibilního pracovního poměru, kdy zaměstnanec pracuje mimo sídlo firmy. Jaké má tzv. home office pro zaměstnance a zaměstnavatele výhody a nevýhody? Co by měla upravovat pracovní smlouva?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňová podpora výzkumu a vývoje za rok 2014

Poprvé za zdaňovací období roku 2014 budeme uplatňovat odčitatelnou položku na podporu výzkumu a vývoje podle nových, pozměněných pravidel. Nejvýznamnější změnou je možnost vyššího uplatnění odpočtu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Časté dotazy týkající se zaměstnaneckého poměru

Může nařídit zaměstnavatel práci přesčas? Proplatí zaměstnanci tuto práci navíc? Jak můžete čerpat dovolenou a na co si dávat pozor? Našli jste si jinou práci a potřebujete ukončit pracovní poměr – jaké máte možnosti? Odpovědi najdete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Počet žen, které podnikají, se neustále zvyšuje

V České republice jsou zaregistrovány více než dva miliony živnostníků. Podíl žen mezi živnostníky, stejně jako podíl žen mezi majitelkami firem nebo top manažery, neustále roste.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Proč si registrovat ochrannou známku?

Možná si říkáte, že zaregistrovat si název firmy či produktu jako ochrannou známku je zbytečné. Ale registrace ochranné známky má své právní i ekonomické opodstatnění. V tomto článku si uvedeme hlavní důvody, proč se vám taková registrace vyplatí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak mohou důchodci získat zpětně slevu na dani?

Pracující starobní důchodci dostali znovu možnost uplatnit si základní slevu na dani, a to i zpětně za roky 2013 a 2014. Jaké mají možnosti a jak si nárok správně uplatnit? S tím poradí následující článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Náhrada mzdy v roce 2015

Redukční hranice pro nemocenské se jako každý rok od 1. 1. 2015 zvýší. Nemocní dostanou díky tomu v prvních čtrnácti dnech také větší náhradu mzdy. Od roku 2015 skončí u zaměstnavatelů možnost zápočtu poloviny vyplacené náhrady mzdy.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 3. díl

V návaznosti na minulé díly základů účetnictví pro Společenství vlastníků jednotek se nyní zaměříme na nejtěžší část účetnictví. Tou jsou nezbytné úkony na konci roku a zúčtování nákladů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Doba péče o blízké se do důchodu započítává

Lidé ve věku mezi 45 až 65 lety stojí často před otázkou, zda opustit zaměstnání, aby se mohli dlouhodobě starat o své rodinné příslušníky. Může se jim doba péče o blízké započítat do důchodu? Jaké musí pro to splňovat podmínky?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uzavírání smluv mezi členy orgánů a jejich korporací

Jaká platí pravidla o střetu zájmů při uzavírání smluv mezi členy orgánů obchodní korporace a obchodní korporací? Právní úprava je obsažena zejména v § 55 a § 56 zákona o obchodních korporacích.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Elektronická komunikace s ČSSZ bude jen dobrovolná

Od 1. 1. 2015 budete moci na Českou správu sociálního zabezpečení dál zasílat papírové tiskopisy. Elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři se stane dobrovolnou, nikoli povinnou.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kontrola účetnictví před účetními závěrkami – 2. část

Důležitým nástrojem pro zajištění průkaznosti účetnictví je inventarizace majetku a závazků, řada účetních jednotek má však tendence její důležitost podceňovat. Dnes se budeme věnovat hlavně praktickým problémům spojeným s prováděním inventarizací.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vánoční firemní dárky z pohledu daní

Může si firma uplatnit vánoční dárky do daňových výdajů? Musí se časově rozlišovat nákup a zasílání novoročenek do následujícího roku? Jaké jsou podmínky pro daňovou uznatelnost? Vše se dozvíte v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podnikání na rodičovské dovolené

Považuje se podnikání při rodičovské dovolené vždy za vedlejší činnost? Je výhodnější „natáhnout“ si kvůli samostatné výdělečné činnosti rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte? Odpovídáme na další z vašich dotazů z online poradny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Finanční leasing od 1. 1. 2015

Novela zákona o daních z příjmů přináší pro rok 2015 mimo jiné také změny týkající se finančního leasingu. Nejde však o novinky, které se týkají bezprostředně oblasti zdaňování. Zásadní změnou je nová definice finančního leasingu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 20. díl

Jak správně provést krácení DPH? Přijdete jako spolupracující osoba o daňové výhody? Jak účtovat pronájem aut zaměstnancům pro soukromé účely? Na vaše dotazy odpovídají naši odborníci na daně, účetnictví a pracovní právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci podle jeho pokynů. Co dalšího byste měli vědět o pracovní době a její evidenci? Nenechte si ujít tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016

Zákon o účetnictví přinese od 1. 1. 2016 několik změn. Tou největší je rozdělení účetních jednotek do kategorií a z toho vyplývající povinnosti pro jednotlivé kategorie účetních jednotek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odborná praxe absolventům chybět nemusí

Absolventi patří k jedné z nejohroženějších skupin na trhu práce. Jejich hlavním problémem bývá nedostatek praxe v oboru. Mladí lidé ji mohou získat díky několika právě probíhajícím projektům na zvýšení zaměstnanosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nové omezení daňových nerezidentů

Cizincům nejsou automaticky dopřány všechny daňové výhody odpočtů a slev. Od roku 2014 se navíc daňová omezení nerezidentů ještě zpřísnila, což zase poněkud zmírní chystaná novela zákona o daních z příjmů od roku 2015.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Brigády, přivýdělky a souběžná zaměstnání

Naskytla se vám příležitost brigády při studiu, mateřské dovolené, podnikání nebo při pobírání důchodu? Nevíte, zda si můžete přivydělat, když jste zaměstnáni na hlavní pracovní poměr? Seznamte se s možnostmi, které v těchto situacích máte.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Typy leasingu a způsoby jeho účtování

U leasingu došlo v posledních letech k výraznějším legislativním úpravám a mezi odbornou i laickou veřejností dochází k častým nejasnostem. Podíváme se tedy, jaké typy leasingu existují a zaměříme se také na způsob jeho účtování.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Cash on the road aneb Není cesta jako cesta

Možná si při pohledu na název článku pomyslíte, jakou bude mít jeho obsah spojitost s odborným zaměřením portálu. Hned si to objasníme. Rozhodla jsem se vám totiž přiblížit zákonitosti jednoho účtu, který má slovo cesta přímo v názvu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podíly na zisku obchodních korporací od roku 2015

Společníci obchodních korporací mají možnost získat peníze z výkonů svých společností formou výplaty podílu na zisku. Jaké jsou pro to podmínky a jaké změny nás v této oblasti čekají od roku 2015? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Čechů pracujících v zahraničí je rok od roku více

Čechů, kteří se rozhodnou odjet za prací do zahraničí, je čím dál víc. Nejčastěji lidé míří do Velké Británie, Německa, Irska a Rakouska. Jakým způsobem lze získat práci v cizině? Na co byste si měli dát pozor?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinka v mezinárodních účetních standardech IFRS

Rada pro mezinárodní účetní standardy a Rada pro standardy finančního účetnictví vydaly nový mezinárodní účetní standard IFRS 15 „Výnosy ze smluv se zákazníky“. O jakou změnu se jedná a kterých firem se tato změna bude týkat?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdravotní a sociální pojištění u OSVČ

Každá osoba samostatně výdělečně činná za sebe musí platit zdravotní a ve většině případů také sociální pojištění. Jeho výše se odvíjí od toho, zda má OSVČ podnikání jako vedlejší, nebo hlavní činnost. Jaká jsou pravidla pro platby pojistného u OSVČ?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy ohledně mateřství a péče o dítě

Z čeho se vypočítává peněžitá pomoc v mateřství, když během rodičovské žena znovu porodí? Jak postupovat, když žena nemá na peněžitou pomoc v mateřství nárok? Na nejčastější dotazy související s mateřstvím a péčí o děti odpovídá ČSSZ.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pravidla vyplácení odstupného

Kdy máte nárok na odstupné a od čeho se odvíjí jeho výše? Kdy vám odstupné vyplatí? Budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti? Může vám úřad práce odstupné kompenzovat, pokud jej nedostanete? Odpoví vám následující článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců

Pracující a podnikající starobní důchodci si budou moci uplatnit základní slevu na dani nejen za rok 2014, ale také za zdaňovací období 2013. Jak mohou tuto slevu zpětně získat?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kontrola účetnictví před účetními závěrkami – 1. část

Jaké platí základní kontrolní vazby v účetnictví a jaké jsou nejčastější okruhy chyb při kontrolách? Jaké existují metody a postupy odkrývání závad? To se dozvíte v první části našeho nového seriálu o kontrole účetnictví před účetními závěrkami.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pravidla o střetu zájmů

V tomto článku se budeme zabývat informační povinností členů orgánů obchodních korporací v případech, kdy se při výkonu své funkce dostanou či by se mohli dostat do střetu zájmů se zájmem obchodní korporace.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 19. díl

Jak správně zaúčtovat vyřazení stavby z důvodu demolice? Máte nárok na slevu na dítě, když bylo o prázdninách u druhého rodiče? Kdo bude platit daň z nemovitých věcí? Nejen na tyto otázky vám dají odpověď naši odborníci na účetnictví, daně a právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny zdanění příjmů u podnikatelů v roce 2015

Podnikající fyzické osoby čekají také v roce 2015 nemalé změny. V článku se konkrétně zaměříme na novelu zákona o daních z příjmů a připravované změny u omezení paušálů, autorských honorářů a termínu podnikání.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zpřísnění institutu nespolehlivého plátce od 1. 10. 2014

Podle nového znění informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona o DPH došlo od 1. 10. 2014 ke snížení kumulovaného nedoplatku na 500 000 Kč. Přibyly také další situace, které budou vyhodnocovány jako důvod pro rozhodnutí o nespolehlivosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v zákoně o účetnictví od 1. 1. 2016

Od roku 2016 nás čeká celá řada změn v zákoně o účetnictví. Mezi nejdůležitější patří kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin, nová úprava jednoduchého účetnictví, ale i nové definice či povinnost sestavovat zprávu o platbách vládám.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Ztrátový prodej pozemku u právnické osoby

Od 1. 1. 2014 již u právnických osob není daňová uznatelnost pořizovací ceny (nebo reprodukční pořizovací ceny) pozemku omezena výší příjmů z jeho prodeje. Neboli u právnických osob je nyní již plně daňově účinná i případná ztráta z prodeje pozemku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zvláštní režim jednoho správního místa od 1. 1. 2015

Od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu DPH budou uvedené služby vždy zdaňovány v místě příjemce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 2. díl

Teoretické základy účetnictví pro Společenství vlastníků jsme si prošli již v první části. V pokračování se budeme věnovat možnému způsobu účtování. SVJ jako nezisková organizace vede trochu rozdílné účetnictví a k tomu má i uzpůsobený účtový rozvrh.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Minimální mzda se od roku 2015 zvýší na 9 200 korun

Vláda schválila nařízení, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda vzroste z 50,60 Kč na 55 Kč.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Porovnání podnikání OSVČ a „eseróčka“

Rozhodli jste se začít podnikat a nevíte, jestli se stát osobou samostatně výdělečně činnou, nebo raději založit společnost s ručením omezeným? Porovnejte s námi rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou a zvažte, co pro vás bude výhodnější.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015

Jaké novinky se chystají v oblasti zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015? Přibude mimo jiné sleva na druhé a další dítě a změny nastanou také u autorských honorářů či životního pojištění. Připravte se s námi na novinky roku 2015 včas.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Leden přinese změny v zákoně o zaměstnanosti

Pokuty za nelegální zaměstnávání již nebudou pro firmy likvidační. Kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah má mít na pracovišti pouze zaměstnavatel. Jaké další změny přinese novela zákona o zaměstnanosti od roku 2015?

Zdroj: portal.pohoda.cz

DPH pro začátečníky – 5. část

Kdy se stáváte plátcem DPH? Dokdy se musíte registrovat k dani? Kdy a jakým způsobem podat daňové přiznání? V jakých případech se stáváte ručitelem za daň neodvedenou plátcem? Nejen to se dozvíte v posledním díle seriálu o DPH.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 18. díl

Je lepší být spolupracující osobou, nebo mít vlastní živnost? Přijdete o rodičovský příspěvek, když nastoupíte do práce dříve? Souvisejí s vyřazením auta z podnikání daňové povinnosti? Na vaše dotazy odpovídají odborníci na oblast daní a práva.

Zdroj: portal.pohoda.cz

OSVČ zapsaná v živnostenském a obchodním rejstříku

Zápis do živnostenského rejstříku není totéž co zápis do obchodního rejstříku. Jaký je mezi tím rozdíl? Vyplatí se OSVČ dobrovolně zapsat do obchodního rejstříku? Nebude s tím spojeno více povinností než výhod? Pomůžeme vám s rozhodováním.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny pracovního poměru

V průběhu pracovního poměru může u zaměstnavatele dojít k různým změnám okolností, a tím i k nezbytné potřebě přidělovat zaměstnanci například jiný druh práce nebo v jiném místě. Ve většině takových případů je však potřeba souhlas zaměstnance.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uplatnění osvobození od daně u nových staveb

Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci § 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Upřesněte si pravidla ohledně uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování na přechodných účtech

V tomto článku se zaměříme na účtovou skupinu 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Na názorných příkladech si ukážeme, že i když to může být malá noční můra pro nejednoho účetního či účetní, nejedná o nic tak složitého.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Musíte při pobírání mateřské vždy přerušit podnikání?

Maminky podnikatelky a někdy i podnikající otcové, kterým je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, často řeší, zda musejí svoji samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončit. Jak tedy v této situaci postupovat?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Komplikace s převodem nemovitostí od roku 2014

Jaké možné problémy mohou nastat v případě, kdy se podnikatel, plátce DPH, rozhodne prodat část svého obchodního majetku? V článku se zaměříme konkrétně na pozemek a na něm stojící nedokončenou stavbu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novely a aktuální informace k DPH

Nová sazba daně, Mini One Stop Shop, kontrolní výkaz či rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti. To vše by měly přinést následující měsíce v oblasti DPH. Na co dalšího bychom se měli připravit, vám prozradí následující článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Tetování či piercing nejsou již překážkou v kariéře

Bezmála pětina firem je zcela otevřená uchazečům s výraznými ozdobami těla, u dalších takřka 60 procent záleží na typu pozice. Zaměstnanci jsou k takovým kolegům ještě tolerantnější.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změna okolností po uzavření smlouvy

I když v právu platí základní zásada, že se smlouvy musí dodržovat, existují výjimky, které umožňují požadovat obnovení jednání o smlouvě, případně se domáhat u soudu změny či zrušení závazku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pouze třetina faktur je zaplacena včas

Průměrné zpoždění plateb v rámci tuzemské ekonomiky je 11 dnů po splatnosti. Nejhorší platební morálka panuje v dopravě a stavebnictví, naopak nejlépe si vedou společnosti z oblasti zdravotnictví a školství.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Platby na staré účty finančních úřadů od roku 2015

Zasíláte své platby stále na stará čísla bankovních účtů finančních úřadů? Raději si pomalu zapamatujte ta nová. Od 1. 1. 2015 totiž Česká národní banka už nebude převádět platby zaslané na staré účty a bude vám je vracet zpět.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přílohy zákona o DPH od 1. 1. 2015

Důležitou součástí zákona o DPH jsou přílohy, v nichž od 1. 1. 2015 nastanou důležité změny související s novelizací tohoto zákona. Vzniknou některé zcela nové přílohy, některé doznají změn a přesunů a změní se i text zákona, který na přílohy odkazuje.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání využívají zaměstnavatelé ve firmách, které mají nepravidelné zakázky a potřebují operativně zvýšit nebo naopak snížit počet zaměstnanců tak, aniž by jim vznikaly vedlejší výdaje. Jaká pravidla platí pro zaměstnávání lidí přes agenturu?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, při nabytí práva stavby. Co je předmětem daně, kdo je poplatníkem, jaký je její základ a kdo podává daňové přiznání?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uplatnění daňové ztráty

Pokud v jednom roce skončí podnikání daňovou ztrátou, je možné v letech následujících tuto ztrátu uplatnit vůči kladnému daňovému základu daně z příjmů. Jaké jsou podmínky pro toto uplatnění, napoví dnešní článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nejvyšší platy jsou v Praze, Ostrava si pohoršila

Nejvyšší platy jsou v Praze, Ostrava je až za menšími krajskými městy. Více než Ostravané vydělávají v Plzni, Liberci i Pardubicích. Největší profesní jistotu dává zaměstnání strojvedoucího, vedoucího pošty a vedoucího školní jídelny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek od roku 2015

Od roku 2015 čeká vlastníky datových schránek nová povinnost – s finanční správou budou muset komunikovat pouze elektronicky. Pokud tak neučiní, čeká je pokuta. Novela však může povinnost elektronické komunikace ještě zmírnit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňový odpočet na podporu odborného vzdělávání

S rokem 2014 nově přibyl do zákona o daních z příjmů odpočet na podporu odborného vzdělávání, který má motivovat firmy, aby se více otevřely spolupráci se školami a aktivněji se podílely na praxi žáků a studentů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Musí být od 1. 1. 2014 nová smlouva o výkonu funkce jednatele schválena valnou hromadou? Je ke schválení třeba notářský zápis? Pokud bude ve smlouvě uveden nárok na náhradu za služební cestu, je možné ji dát jako daňový náklad?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Režim reverse charge v příkladech – 3. díl

V posledním díle se zaměříme na obecné zásady vycházející ze stanoviska Generálního finančního ředitelství ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, které mohou usnadnit postup při stanovení, zda použít režim přenesení daňové povinnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňové zvýhodnění na dítě a opravný termín na VŠ

Může si rodič i nadále uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě, které nesložilo státní závěrečnou zkoušku na vysoké škole a opravný termín je stanoven až na příští rok? Pokud si najde zaměstnání, může si uplatňovat slevu na studenta?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Náležitosti pracovní smlouvy a jejich úskalí

Jaké náležitosti by měla mít pracovní smlouva? Ať už podepisujete novou smlouvu, nebo zkoumáte podrobněji tu stávající, dáme vám několik tipů, co by v ní rozhodně nemělo být opomenuto.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví pro Společenství vlastníků – 1. díl

Účtování Společenství vlastníků jednotek je velmi specifické. SVJ se účtuje jako nezisková organizace, kde se mají všechny náklady účtovat jako čerpání záloh na správu, tudíž by se nemělo stát, že by na konci roku vznikla ztráta.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 17. díl

Je možné zaměstnat manžela či manželku, nebo je lepší využít institut spolupracující osoby? Jak účtovat prodej přes Paysafecard? Nejen na tyto otázky vám dají odpověď naši odborníci na účetnictví a daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

DPH pro začátečníky – 4. část

Zákon o dani z přidané hodnoty rozlišuje dva typy osvobození – s nárokem na odpočet daně a bez nároku na odpočet daně. Rozdíl je v tom, zda má plátce DPH uskutečňující osvobozená plnění nárok na odpočet DPH na vstupu, či nikoliv.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Slovenská novela má dopad i na české podnikatele

Novela slovenského zákona o daních z příjmů má dopad na zdanění českých zaměstnanců pracujících na Slovensku jménem a na účet slovenských společností a také na vznik stálé provozovny českých subjektů při poskytování služeb na Slovensku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vliv skončení pracovního poměru na výši podpory

Způsob, kterým skončí vaše zaměstnání, ovlivňuje výši podpory v nezaměstnanosti. Dále je způsob skončení pracovněprávního vztahu rozhodný pro to, zda vám vznikne nebo naopak nevznikne nárok na odstupné.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Úmrtí podnikatele z daňového pohledu

Jak naložit po úmrtí podnikatele s jeho živností? V tomto článku si rozebereme otázky odvodů, daní a souvisejících povinností, které musí někdo z pozůstalých učinit v případě, že podnikatel zemře.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Stáže jsou šancí vychovat si budoucí zaměstnance

Přes tři tisícovky firem se zapojily do projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ a vyzkoušely si, co jim může zapojení stážisty přinést. Od konce léta bude na tento projekt navazovat nový, který se zaměří na dlouhodobě nezaměstnané a lidi nad 50 let.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Řízení pohledávek ve firmách

Pro pracovníky nákupních útvarů jsou noční můrou neprodejné zásoby, obchodníkům by měly dělat starosti pohledávky po splatnosti. Umění řídit pohledávky je důležitou součástí obchodní činnosti a firmy by měly umět s pohledávkami správně pracovat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Úmyslné vymazání dat zaměstnavatele

Je úmyslné vymazání dat zaměstnavatele důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru se zaměstnancem? Německý soud nedávno rozhodl, že okamžité zrušení pracovního poměru bylo v této situaci přiměřenou reakcí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nejčastější chyby ve mzdové praxi

Na co by si měli dát účetní v oblasti mezd pozor? V tomto článku se postupně podíváme z pohledu jednotlivých institucí na nejčastější opomenutí a nedostatky mzdových specialistů při výpočtu mezd a odvodů.

Zdroj: portal.pohoda.cz