Linka 199

Zdroj: portal.pohoda.cz

nejčastější zdroje článků

Business plán neboli podnikatelský plán – jak na něj?

Co je to podnikatelský plán? Jaké hodnoty a údaje se do něj zaznamenávají? Jakou může mít formu a podobu? Jaké chyby v něm podnikatelé nejčastěji dělají? Odpověď na tyto otázky dostanete v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zákonné opravné položky k pohledávkám v roce 2014

Od 1. 1. 2014 se zavedla pouze dvě časová pásma pro posuzování doby uplynulé od splatnosti nepromlčené pohledávky za účelem tvorby opravných položek k těmto pohledávkám. Co dalšího se změnilo v zákoně o rezervách od roku 2014?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Musím vrátit DPH po zrušení registrace?

Když zrušíte registraci k dani z přidané hodnoty, musíte vrátit uplatněnou DPH? Je zapotřebí zbylé zásoby přiznat a zaplatit z nich daň z příjmů? Naši odborníci odpovídají na další z vašich dotazů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014

Nejzazší termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů je úterý 1. dubna, pokud si daňové přiznání podáváte sami. Na jaké číslo účtu daň zaplatit? Pro ty, kteří v přiznání stále tápou, připravila Finanční správa praktické videonávody.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování mezd v praxi

V následujícím článku se zaměříme na účtování mezd, výpočet nemocenské a dotkneme se také nejčastějších chyb, ke kterým dochází při účtování či výpočtu mezd. A neopomeneme ani náležitosti evidence zaměstnanců.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Paušální výdaje na auto a leasing v daňovém přiznání

Na jaký řádek v Příloze č. 1 přiznání k dani z příjmů fyzických osob vstupují paušální výdaje na auto a leasing? Odpovídáme na další z vašich dotazů, které vkládáte do naší online poradny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nový a ojetý automobil v DPH

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH u automobilů se v průběhu let měnily a dosud ovlivňují uplatnění DPH na výstupu a s tím související nárok na odpočet DPH na vstupu u kupujícího. Jak na DPH u aut nových, ojetých i pořízených v zahraničí?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Roční zúčtování daně – povinnosti zaměstnavatele

Výpočet ročního zúčtování daně musí provést zaměstnavatel v letošním roce nejpozději do 31. března. Jaká potvrzení či jaké dokumenty potřebuje od zaměstnanců, aby si mohli uplatnit nezdanitelné částky a slevy na dani?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Paušální výdaje za rok 2013

Jaká je výše výdajů stanovených procentem z příjmů podle zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období 2013? Platí nějaké omezení ve vztahu k výdajovým paušálům? Informace hledejte v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak správně svolat valnou hromadu od roku 2014

Vzhledem k tomu, že se blíží období svolávání valných hromad, upozorníme vás v tomto článku na nejdůležitější změny týkající se způsobu svolávání valné hromady. Zaměříme se na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 9. díl

Jak správně dodanit neprodané zásoby? Kdy můžete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Jak je to s daňovým přiznáním, když máte dvě zaměstnání? Na vaše otázky odpovídají naši odborníci na účetnictví a daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kategorizace prací

Každý zaměstnavatel a OSVČ má povinnost poslat návrh na příslušnou krajskou hygienickou stanici o zařazení prováděné práce do kategorie prací. Jak zařadit práci do správné kategorie? K jakým kritériím se musí přihlédnout? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zastoupení dle nového občanského zákoníku

Jaké novinky přináší nový občanský zákoník v situacích, kdy jedná za člověka jiná osoba či kdy zákon přímo přikazuje jednání prostřednictvím třetí osoby? V následujícím článku vám přiblížíme jednotlivé druhy zastoupení.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy ohledně zdaňování důchodů

Které důchody podléhají dani z příjmů a jaká částka důchodu je od daně osvobozena? Musí podat daňové přiznání důchodce, který prodal ovoce ze své zahrady? Nejen na tyto otázky ohledně zdaňování důchodů vám odpoví Finanční správa.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účetní a daňové doklady

Práce s doklady je pro účetní každodenní záležitostí. S jakými druhy dokladů se můžeme setkat nejčastěji? Kdy máme povinnost je vystavit, jaké mají mít náležitosti a jakým způsobem bychom je měli uchovávat?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Elektronické podání DPH v programu POHODA

Přiznání k DPH se od ledna letošního roku vyřizuje už pouze elektronicky. Změna se ale netýká všech podnikajících subjektů, existují i výjimky. Jak vám pomůže s elektronickým podáním program POHODA? Dozvíte se v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2014

Od ledna 2014 došlo ke zvýšení nezabavitelné částky, způsob výpočtu exekučních srážek se nemění. Ke změně, která může mít pro věřitele velký význam, došlo v dohodě o srážkách ze mzdy dle nového občanského zákoníku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Veřejně prospěšný poplatník a předmět daně z příjmů

Co je předmětem daně z příjmů veřejně prospěšných poplatníků? Koho se týkají výjimky z obecné povinnosti podat daňové přiznání? Jaké změny nastaly u těchto poplatníků od roku 2014? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy ohledně prodeje nemovitostí

Finanční správa odpovídá na nejčastější dotazy týkající se prodeje nemovitostí. Kdy jsou příjmy z prodeje nemovitosti osvobozeny od daně z příjmů? Lze považovat refinancování hypotéky za bytovou potřebu? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Práva a povinnosti zaměstnance – 3. část

Ve třetím díle se podíváme na další dvě oblasti týkající se využití pracovní doby, kde často panují nesrovnalosti a dochází k nedorozuměním. Nejdříve se zaměříme na otázku tzv. nemocenské a v druhé části na další z osobních překážek v práci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účetní a datová uzávěrka v programu POHODA

Abyste při účetní uzávěrce na něco důležitého nezapomněli, připravili jsme pro vás několik tipů a doporučení. Jak na účetní a datovou uzávěrku v programu POHODA, vám poradíme v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nemovitosti a DPH od roku 2014

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 ke změnám v oblasti nemovitostí a zacházení s nimi. V tomto díle se budeme věnovat novinkám, které souvisí s daní z přidané hodnoty.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 3. část

V této části seriálu podrobněji rozebereme výsledovku a cash flow. Z těchto dvou výkazů zjistíme, jakým způsobem vytvořila firma v účetním období zisk, kde získávala peněžní prostředky a na jaké účely je vydávala.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy k dani z příjmů FO pro rok 2014

Finanční správa odpovídá na dotazy, které se týkají daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2014. Přinášíme vám přehled odpovědí na nejčastější otázky ohledně tiskopisů a EPO, slev na dani, daňového zvýhodnění či penzijního připojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účetní a daňové novinky od roku 2014

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo ke změnám, které mají vliv také na účetnictví a daně. V článku naleznete stručný přehled změn, ke kterým došlo v těchto oblastech od 1. 1. 2014.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nemůžete dlouhodobě najít práci? Zkuste rekvalifikaci

Více než polovině uchazečů, kteří projdou rekvalifikačním kurzem, se podaří do jednoho roku získat nové místo. Úřad práce uhradí za uchazeče veškeré náklady, a pokud má zároveň nárok na podporu, bude pobírat 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přerušení či zrušení živnosti

Jaký je rozdíl mezi přerušením živnosti a zrušením živnosti? Jaké povinnosti vás v souvislosti s těmito kroky čekají? Dá se živnost znovu jednoduše obnovit? Nejenom na tyto otázky vám odpoví tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nemovitosti a daň z příjmů od roku 2014

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích i nový katastrální zákon vedly od roku 2014 k změnám v oblasti nemovitostí a zacházení s nimi. V tomto díle se zaměříme na novinky, které souvisí s daní z příjmů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinka roku 2014: Rodinný závod

Pojem rodinný závod se od roku 2014 zavedl kvůli narůstajícímu počtu případů, kdy se členové rodiny společně podílejí na podnikatelské činnosti jednoho z nich. Jak to bude s daní z příjmů a s odvodem zdravotního a sociálního pojištění u jednotlivých členů?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pokuty v zákoně o účetnictví

Podnikatelé často zapomínají na skutečnost, že mohou být ze strany finančního úřadu postihováni nejen za porušení daňových předpisů, ale i za porušení zákona o účetnictví. Jaké jsou pokuty právě v tomto zákoně, vám napoví následující článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Stanovení měsíčního základu nemocenského pojištění u OSVČ

Jak správně stanovit měsíční základ nemocenského pojištění po novele zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u osoby samostatně výdělečně činné? Poradí vám tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 8. díl

Jsou k vyřazení drobného majetku zapotřebí nějaké dokumenty? Můžete při mateřské dovolené pracovat u stejného zaměstnavatele na dohodu o provedení práce? Pro koho je povinné elektronické přiznání k DPH? Odpovídají naši odborníci na účetnictví a daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vypořádání DPH nejen u nemovitostí

Jak na uplatňování daně z přidané hodnoty nejen u nemovitostí? V článku se zaměříme na řešení a aplikaci nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na konkrétních případech.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nezapomeňte změnit výši záloh na zdravotní pojištění

Podnikatelé, nezapomeňte si změnit výši platby záloh na pojistné na zdravotní pojištění na svých trvalých příkazech. Výše minimální zálohy OSVČ je stanovena pro rok 2014 na 1 752 Kč. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinné elektronické podávání DPH od roku 2014

Novela zákona o DPH ukládá plátcům od roku 2014 v novém ustanovení § 101a povinnost podávat tam vyjmenovaná podání pouze elektronicky. Koho se to přesně týká a jaké jsou způsoby elektronického podávání?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Rozpuštění rezervního fondu v s.r.o. a a.s.

Zákon o obchodních korporacích již nově neukládá společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti povinné vytváření rezervního fondu ze zisku. Je tedy jen na dané společnosti, jestli bude rezervní fond nadále vytvářet, nebo ho rozpustí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přiznání k dani z příjmů PO – obsahová náplň jednotlivých řádků

Vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů PO je vždy završením práce většiny účetních. Jak vyplnit všechny řádky přiznání a dopočítat se správné výše daně? Zaměříme se na nejčastější transakce, se kterými se na jednotlivých řádcích setkáváme.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte

Máte doma dítko, které má na něco nadání? Pomozte mu, aby se jeho dětská zábava stala zároveň jeho životním povoláním. Ale pozor, honorované činnosti dětí jsou v našem právním řádu jasně limitovány.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Elektronická fakturace bude snadnější

Elektronická fakturace se v dohledné době zjednoduší. Česká bankovní asociace připravuje ve spolupráci s ICT Unií nový standard, který pomůže eliminovat chyby při zadávání plateb.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Úroky z pohledu daňového a účetního

Financování podnikání z cizích zdrojů je v dnešní době celkem běžnou záležitostí. Přestože jsou úroky z úvěrů či půjček ve většině případů daňově uznatelné, existuje celá řada výjimek. Jak na úroky z hlediska daňového a účetního?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdo je nově důchodově a nemocensky pojištěn?

Nejenom zaměstnanci, ale i další osoby s příjmy zdaňovanými jako příjmy ze závislé činnosti jsou od 1. 1. 2014 ze zákona účastny nemocenského a důchodového pojištění. Kterých osob se toto nově týká? A co z toho vyplývá pro zaměstnavatele?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Outsourcing a jeho využití v praxi

Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů nebo k soustředění na hlavní činnosti firmy. Jaké oblasti se nejčastěji „outsourcují“? Kdo tohoto instrumentu může využít a jaká jsou jeho úskalí?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vyměřovací základ osob bez zdanitelných příjmů

Kdo je považovaný za osobu bez zdanitelných příjmů? Musí si takové osoby hradit povinně zdravotní a sociální pojištění? A v jaké výši? Odpovědi na tyto otázky najdete v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Návrat zdraví z přírody

Od počátku své existence společnost BIOMEDICA vyrábí unikátní výrobky podle vlastních receptur. Většina výrobků, ať již se jedná o léčiva, doplňky stravy, nebo kosmetiku, obsahuje rostlinné extrakty, silice či vitamíny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdaňování nemovitostí majetkovými daněmi

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a nový katastrální zákon si vynutily změnu také v daňových zákonech. Podívejte se na přehled novinek v daňové legislativě od roku 2014, které se týkají danění nemovitostí majetkovými daněmi.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 7. díl

Jak přejít na paušální výdaje? Jaký je nárok na dovolenou po skončení mateřské? Kam zaúčtovat náhradu za použití soukromého vozidla k firemním účelům? Nejen na tyto otázky vám odpovídají naši odborníci na účetnictví, daně a mzdy.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Práva a povinnosti zaměstnance – 2. část

Připravili jsme pro vás pokračování zaměřené na práva a povinnosti zaměstnanců. Tentokrát si „posvítíme“ na přesčasy v zaměstnání, možnost získání odstupného a na to, zda je dovolená jedinou možností, jak se účastnit mimořádných událostí v rodině.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Slevy na dani

Jaké slevy na dani dle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a v jaké výši mohou poplatníci využít? Jaké podmínky musí splňovat, aby si je mohli uplatnit? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v sociálním pojištění OSVČ od roku 2014

Samostatná výdělečná činnost je nově považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla činnost vykonávána aspoň po část měsíce. Za OSVČ vedlejší může být nově považována také osoba, která je účastna nemocenského pojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví a financí pro podnikatele – 2. část

V první části seriálu jsme si řekli, že základním zdrojem dat pro finanční rozhodování je účetnictví. Vyjmenovali jsme si účetní výkazy jako hlavní dokumenty účetní závěrky. V této části se budeme účetními výkazy, konkrétně rozvahou, zabývat podrobněji.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinky v oblasti práce a sociálních věcí

Rok 2014 přinesl změny také v oblasti práce a sociálních věcí. Změnily se například podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením, zvýšily se důchody a náhradu mzdy zaměstnavatel vyplácí opět jen po dobu prvních 14 dnů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování o spotřebě energií

Většina podnikatelů potřebuje ke své činnosti nějakou nemovitost. A s provozem nemovitosti souvisí také nutnost platit za spotřebované energie. V článku si ukážeme, jak účtovat o spotřebě energií z pohledu nájemce i pronajímatele.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Cestovní náhrady v roce 2014

Co se změnilo v oblasti cestovních náhrad v roce 2014? Oproti loňsku se nepatrně zvýšilo stravné. Průměrné ceny za litr pohonné hmoty ale doznaly snížení, i když benzín a nafta kvůli devalvaci koruny podražily.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nová úprava nájmu prostor k podnikání

Zásahy do stávajících zvyklostí v oblasti nájmu nebytových prostor budou značné. Nová úprava nájmu prostor sloužících podnikání klade nové nároky na pronajímatele i nájemce. K jakým změnám dochází od roku 2014, zjistíte v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Spolupráce se školami bude pro firmy daňově výhodnější

Poslanci schválili zákonné opatření, které rozšiřuje podporu odborného vzdělávání. Od 1. 1. 2014 se zvyšují limity daňové uznatelnosti motivačních příspěvků a novinkou je také zavedení odečitatelné položky na žáka či studenta ve výši 200 korun.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2014

Stejně jako každý rok, i v roce 2014 musíme počítat se zvýšením minimálních záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Navýšení ale není nijak razantní, jedná se pouze o koruny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

PF 2014

Přejeme vám pohodové prožití vánočních svátků. Rok 2014 ať je pro vás ve znamení dobrého zdraví, štěstí, lásky, úspěchů a samozřejmě i dobré nálady. Redakce Portálu POHODA

Zdroj: portal.pohoda.cz

DPH u stavebních a montážních prací v rámci zemí EU

Podívejte se na případ z praxe týkající se DPH u intrakomunitárních stavebních a montážních prací. V článku se budeme konkrétně zabývat pozicí hlavního německého dodavatele, který má své subdodavatele, a to z pohledu české DPH.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 6. díl

Kdo platí periodickou prohlídku? Jak zaúčtovat fakturu za telefon? Odkdy se společnost stává plátcem DPH? A jak postupovat u exekuce ze mzdy? Nejen na tyto otázky vám dají odpověď naši odborníci na účetnictví, mzdy a daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v zákoně o daních z příjmů od roku 2014

Pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce se limit zvyšuje na 10 000 korun. Stejný limit bude platit také u autorských příjmů. K jakým dalším změnám dochází v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinky u daně z nemovitostí od roku 2014

Jak se nás změny v této dani dotknou? Některé daň z nemovitostí od 1. ledna 2014 sníží, jiné zase naopak zvýší. Podívejte se, co nového nás u této daně od příštího roku čeká.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přiznání k DPH – obsahová náplň jednotlivých řádků

Přiznání k DPH má dnes sice už jen jednu stranu, kromě té úvodní, ale řádků k vyplnění je stále poměrně hodně. Ne se všemi řádky se setkáváme denně, ale o to více může být jejich vyplnění záludnější a složitější. Jak na to, vám poradí tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdo je povinen platit silniční daň?

Silniční daň patří mezi daně, ve kterých se často chybuje. Kdo má povinnost ji platit? Existují nějaké úlevy pro podnikatele nebo úplné osvobození? Jak se stanoví její výše? A na co je důležité dávat si pozor? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky

Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci DPH se svým místně příslušným správcem daně. Od 1. 1. 2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh elektronicky.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Co je a není švarcsystém

Na pracovním pohovoru se dozvíte, že po vás chtějí, abyste si zařídili živnostenský list. Mají na to právo? Co by to pro vás i pro zaměstnavatele znamenalo? A nejedná se o tzv. švarcsystém? Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Firma roku 2013 vyrábí koupelnové koberečky, Živnostník roku fouká skleněné figurky

Firmu roku 2013 a Živnostníka roku 2013 spojuje ozdoba interiéru. Jeden vyrábí koupelnové koberečky a dokázal se prosadit i v zahraničí, ten druhý fouká skleněné figurky a je zřejmě posledním u nás, který drží toto řemeslo naživu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny ve mzdách od 1. 1. 2014

Dluh zaměstnance bude možné zajistit dohodou o srážkách ze mzdy, ale maximálně do poloviny jeho mzdy nebo náhrady mzdy a zaměstnavatel musí s uzavřením dohody souhlasit. Na jaké další změny by se měli připravit mzdoví účetní od 1. 1. 2014?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak si může PO snížit daňovou povinnost v roce 2013?

Blíží se konec roku a s ním i povinnost sestavení účetní závěrky a určení základu daně. Na co před podáním daňového přiznání nezapomenout? Co všechno můžeme zahrnout do daňových výdajů a snížit tak daň z příjmů právnických osob?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Informace GFŘ k „nerealizovaným“ kurzovým rozdílům

S účinností od 1. 1. 2014 dojde k úpravě ustanovení § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů, ze kterého vyplývá, že i zaúčtování „nerealizovaných“ kurzových rozdílů bude zahrnuto do základu daně z příjmů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základy účetnictví a financí pro podnikatele

Chcete konečně porozumět svému účetnímu? Pro majitele firem jsme připravili několikadílný seriál, který by měl pomoci orientovat se v základních pojmech, účetních výkazech, finančních ukazatelích a dalších pravidlech a zásadách finančního řízení.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 5. díl

Musí odvádět daně i studenti? V jakých případech musí zaměstnanec absolvovat školení řidičů referenčních vozidel? A jak na účtování kurzových rozdílů u režimu cestovní služby? Nejen na tyto otázky vám dají odpověď naši daňoví a účetní odborníci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny ve fungování SVJ od roku 2014

Od roku 2014 by mělo být jednodušší hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek. Zákon stanovuje také poměrně značné oznamovací povinnosti vlastníků jednotek. Jaké další novinky nás čekají v SVJ od 1. 1. 2014?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v DPH od 1. 1. 2014

Hranice obratu rozhodného k povinné registraci k DPH zůstává prozatím stejná. Části daňových subjektů vznikne od roku 2014 povinnost podávat daňová přiznání a ostatní podání pouze elektronicky. Jaké další novinky nás čekají v oblasti DPH?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Interní předpisy firmy ve vztahu k užívání IT

Stává se, že zaměstnanci porušují pracovněprávní předpisy, obchodní zákoník či autorský zákon, což může představovat značné problémy pro každou firmu. Proto je vhodné dostatečně upravit práva a povinnosti vnitřními předpisy ve firmě.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Důchod a daň z příjmů

V roce 2013 podléhá dani z příjmů každý měsíční důchod nad 24 tisíc korun. Takoví penzisté musí vyplnit a odevzdat daňové přiznání a zdaňují tu část důchodu, která je nad stanovený limit. Důchodci, kteří si přivydělávají, si mohou navýšit dosavadní penzi.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dálniční kupony v roce 2014 nepodraží

Od 1. prosince 2013 začnou platit nové dálniční známky. Za známky řidiči nezaplatí víc, ceny zůstávají stejné. Dálniční známky bude možné zakoupit opět na více než pěti tisících prodejních místech.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Absurditou roku 2013 je ručení odběratele za DPH

Absurditou roku 2013 se stala rovnou dvě byrokratická nařízení – přenesení odpovědnosti za nespolehlivého plátce na podnikatele, který s ním obchoduje, a nemožnost podat elektronické přiznání ve formátu PDF.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Náhrada mzdy v roce 2014

Od ledna 2014 budou zaměstnavatelé svým zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy pouze za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti místo dosavadních 21 dnů. Pro rok 2014 se také zvyšují redukční hranice.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kritéria pro povinný audit účetní závěrky

V jakých případech čeká na účetní jednotku povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem? Kritéria, která se posuzují, jsou hodnota aktiv, výše obratu a počet zaměstnanců.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Komu náleží vdovský nebo vdovecký důchod?

Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje výdělečnou činnost vdovy nebo vdovce. Kdo má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, v jaké výši, na jak dlouho a jaké podmínky musí splnit?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňové zvýhodnění na dítě

Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společné domácnosti. Jaké podmínky musíte splnit a co je třeba doložit, abyste si mohli slevu na dani či daňový bonus uplatnit?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Právní vztahy k nemovitostem od roku 2014

Nový občanský zákoník od roku 2014 zásadně mění úpravu právních vztahů k nemovitostem. Podívejte se na nejdůležitější změny, na které byste měli pamatovat v případě nabývání nemovitostí, ale i pokud nějakou nemovitost vlastníte.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

Nedílnou součástí přiznání k DPH jsou v řadě případů i další formuláře. Kromě souhrnného hlášení je to i výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Jak správně vykazovat „tuzemský reverse charge“?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak založit „eseróčko“

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou podnikání v České republice. Na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných ručí společníci za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Jak založit s.r.o. krok za krokem?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 4. díl

Je možné si zpětně odečíst DPH z nakoupeného majetku? Musíte mít na každý přivýdělek živnostenský list? A jak správně zaúčtovat soukromé cesty? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpověď v naší online poradně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Práva a povinnosti zaměstnance v rámci pracovní doby

Kdo určuje čerpání dovolené? Musí se povinně vybrat půlhodinová přestávka na jídlo, nebo můžou jít zaměstnanci dřív domů, když ji vynechají? Je návštěva lékaře vždy placená? Podívejte se, jaká má zaměstnanec práva, ale také povinnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Provozovna podle živnostenského zákona

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. Jaké další povinnosti mají podnikatelé v souvislosti s provozovnou?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Možnosti financování nemovitosti a daňové dopady

Vlastní bydlení má pro mnoho lidí vysokou prioritu. Vzhledem k tomu, že tato investice ve většině případů převyšuje úspory, je dobré se zamyslet nad tím, jakým způsobem lze pořízení nemovitosti financovat. A jaké má její pořízení daňové dopady?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Práce z domu z pohledu pracovních úrazů

Home office je samotnými zaměstnanci velice žádaný. Na druhou stranu však na zaměstnavatele mohou v této souvislosti číhat určité problémy, na které zákoník práce ani jiné pracovněprávní předpisy nepomyslely.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování zálohových plateb

O přijetí zálohové faktury neúčtujeme, pouze si ji zaevidujeme. Na příslušné účty zálohu zaúčtujeme až po jejím přijetí nebo poskytnutí, tedy při pohybu peněz. Jak na správné účtování zálohových plateb, vám poradíme v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základní změny v s.r.o. od roku 2014

Zakládání „eseróčka“ se z hlediska financování od roku 2014 zjednoduší. Založení bude možné už za korunu, protože zákon nestanovuje minimální výši základního kapitálu. Nejen tuto novinku si pro s.r.o. připravil zákon o obchodních korporacích.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Coworking – sdílená kancelář

Pracujete z domova a nebaví vás být pořád sami, nebo nemáte na práci doma klid? Potřebujete kolem sebe lidi a sem tam nějaký problém zkonzultovat? Pak by pro vás mohl být dobrým řešením coworking – tzv. sdílená kancelář.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uplatňování DPH u osobních automobilů

Kdo a kdy si může uplatnit daň z přidané hodnoty u osobního automobilu? Je nutné kvůli tomu vést knihu jízd? Co se stane, když se změní okolnosti a vozidlo bude využíváno jinak, než bylo původně v plánu? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Konkurenční doložka

V konkurenční doložce se zaměstnanec zavazuje, že se po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinná elektronická komunikace pro zaměstnavatele od roku 2014

Zaměstnavatelé mají poslední dva měsíce na to, aby se připravili na povinnou elektronickou komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení. Od 1. 1. 2014 jsou totiž zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat elektronicky.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Závazky z pohledu daně z příjmů – právnické osoby

V druhém díle rozebereme závazky z pohledu právnických osob. Popis se týká i fyzických osob, které vedou účetnictví, takže pro účely základu daně vycházejí z výsledku hospodaření – pro ně je situace v oblasti závazků shodná.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pracovní úraz

Zaměstnavatel musí vést evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Co musí tato evidence obsahovat? A co se rozumí pod pojmem pracovní úraz? Kam a dokdy musí úraz zaměstnavatel ohlásit? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak zaokrouhlovat dle zákona o DPH?

Jak správně zaokrouhlovat při výpočtu daně z přidané hodnoty? Existují pouze dvě možnosti. Můžete zaokrouhlit daň na celou korunu, nebo daň nezaokrouhlovat a uvádět ji v haléřích. Počítejte s námi.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu a NOZ

Jaké nastanou od roku 2014 změny v právních vztazích mezi kapitálovými společnostmi a jejich statutárními orgány? Co se změní ve smlouvách o výkonu funkce statutárního orgánu? A jak to bude se souběhem funkcí?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené

Pro každou ženu, která uvažuje o mateřství, je důležité vědět, jaká má práva a povinnosti v zaměstnání v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou. Jakých chyb se zaměstnavatelé nejčastěji dopouštějí? Kdy můžete dostat výpověď?

Zdroj: portal.pohoda.cz