Linka 199

Zdroj: portal.pohoda.cz

nejčastější zdroje článků

Jakou barvou vymalovat kancelář?

Chcete, aby se u vás klienti, ale i vy sami nebo vaši zaměstnanci, cítili dobře? Potom věnujte pozornost také tomu, jakou barvu ponesou stěny vaší kanceláře. Barvy mají na naši psychiku totiž větší vliv, než byste čekali. Vymalujte kancelář tou správnou barvou.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Závazky z pohledu daně z příjmů – fyzické osoby

Neuhrazené závazky mohou mít v určitých případech vliv na základ daně z příjmů, a to pro obě skupiny poplatníků z řad fyzických i právnických osob. V prvním díle si popíšeme situaci fyzických osob.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost musí prokázat každý, kdo podniká v silniční dopravě provozované velkými vozidly. V tomto článku si představíme pravidla, která platí pro způsob prokázání finanční způsobilosti v roce 2014.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak zaúčtovat materiál, výrobky a zboží?

Jak správně zaúčtovat materiál, výrobky, zboží a jejich následný prodej? A jak na daň z přidané hodnoty? Odpovídáme na další z vašich dotazů, které vkládáte do naší online poradny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Microsoft ukončí podporu Windows XP SP3 a Office 2003

Od 8. dubna 2014 již nebude společnost Microsoft vydávat bezpečnostní aktualizace pro Windows XP a Office 2003.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Na co pamatovat při provozování e-shopu

V poslední době u nás internetové obchody rostou jako houby po dešti. Možná i vy sami uvažujete nad tím, že byste si nějaký e-shop zprovoznili. Na co si dávat v této souvislosti pozor a jaká jsou práva a povinnosti provozovatelů?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Musí se po účinnosti nového občanského zákoníku uzavřít všechny smlouvy znovu?

Co se stane se stávajícími smlouvami uzavřenými podle současných zákonů? Budou se muset smlouvy nahradit novými, nebo bude stačit jen uzavřít dodatek? Anebo budou dosavadní smlouvy platit i nadále beze změn? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zálohy ve vztahu k DPH

Ne vždy mají podnikatelé při zaplacení zálohové faktury nárok na odpočet daně na vstupu. Naopak plátce DPH má vždy povinnost při přijetí zálohy daň odvést. Jak zálohy, ať už poskytnuté, či přijaté, správně zaúčtovat?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Právní formy podnikání

Podnikat můžete jako fyzická nebo právnická osoba. Jaké právní formy u nás existují a jaké jsou jejich klady a zápory? Co je výhodou u jedné, nemusí být u druhé. Vyberte s námi tu správnou formu podnikání.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 3. díl

Máme pro vás další odpovědi našich odborníků na dotazy, které jste zanechali v online poradně. Tentokrát se vaše otázky týkaly zejména DPH, účetnictví a pracovněprávní oblasti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nový občanský zákoník – obchodní listiny

Jaké údaje budou podnikatelé povinni uvádět na všech obchodních listinách a internetových stránkách od roku 2014? Které společnosti si budou muset ze zákona zřídit internetové stránky?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Opilý koráb

Teambuilding má sloužit ke stmelení kolektivu. Vybrat si můžete ze širokého spektra činností – od aktivních až po pasivní. My jsme se rozhodli v minulém roce po podání červnových daňových přiznání přichystat akci víceméně „užívající“.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Souhrnné hlášení

Řada plátců DPH má kromě povinnosti podat samotné přiznání k DPH také povinnost podat souhrnné hlášení. To slouží jednotlivým členským státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo poskytnuté plnění v rámci unie zdaněno.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Oznamovací povinnost při mateřské a rodičovské dovolené

Kdo a dokdy oznamuje nástup na mateřskou dovolenou a ukončení rodičovské dovolené zdravotní pojišťovně? Jak má zaměstnavatel postupovat při plnění oznamovací povinnosti u mateřské a rodičovské dovolené?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak začít podnikat?

Uvažujete o tom, že začnete podnikat? Ať už vás k tomu vede touha osamostatnit se a nebýt něčí zaměstnanec, nebo si chcete jen trochu přivydělat, měli byste si vše dobře promyslet a na svoji podnikatelskou činnost se pečlivě připravit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Osobní evidence zaměstnanců

S nástupem nového zaměstnance se zakládá zároveň i osobní spis. Co do takového personálního spisu patří a co se v něm nesmí objevit? Musí se zpracování osobních údajů zaměstnance hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinná elektronická komunikace pro OSVČ se znovu o rok odloží

Výjimka pro podávání formulářů pouze v elektronické podobě bude platit také v roce 2014. OSVČ zatím tedy s Českou správou sociálního zabezpečení elektronicky komunikovat nemusí ani v nadcházejícím roce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zahraniční pracovní cesta v příkladech

Jak na zahraniční pracovní cesty teoreticky, jsme si ukázali nedávno. Tentokrát si předvedeme výpočet pracovní cesty za hranice České republiky na praktických příkladech. Počítejte s námi.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vnitropodnikové směrnice

Vnitropodnikové směrnice, které jsou sestavené stručně, přehledně a vycházejí ze zákonného rámce, mohou být velmi užitečným nástrojem. Jak by měly takové interní směrnice v podniku vypadat?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vyměřený důchod závisí na odvodech pojistného

Výše důchodu, ať už starobního, invalidního či pozůstalostního, vždy závisí nejen na celkové době pojištění, ale i na výši vyměřovacích základů pro odvod pojistného na důchodové pojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Výdaje a daňová (ne)uznatelnost

Daňová uznatelnost výdajů je tím základním, v čem by se měl orientovat každý podnikatel, ať už vede daňovou evidenci, či účetnictví. Jaké výdaje můžeme považovat za daňově účinné a jaké nikoliv? Dozvíte se v tomto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jaké pracovní pozice lákají nejvíce uchazečů?

Technici, „ajťáci“ i lékaři seženou zaměstnání prakticky bez problémů. Zatímco skladníci, dělníci, pokladní nebo prodavači musí čelit velké konkurenci, aby práci získali.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Opravné položky k pohledávkám

Téměř každá účetní jednotka se dostane do situace, kdy eviduje nezaplacené pohledávky po splatnosti a musí se snažit je vymoci. Kromě toho se s těmito pohledávkami musí poprat i z hlediska účetního a daňového.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vracení nadměrného odpočtu DPH

Pokud nárok na odpočet DPH z přijatých plnění převýší daňovou povinnost z uskutečněných plnění, vzniká nadměrný odpočet – tedy nárok na „vratku“ peněz od finančního úřadu. Jaké jsou způsoby vrácení, se dozvíte z tohoto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Muži mají v průměru o 29 % vyšší platy než ženy

Platové rozdíly mezi muži a ženami se za poslední rok mírně snížily. Zatímco loni byl průměrný plat muže 131,4 % průměrného platu ženy, letos to je 128,8 %. Existují ale i pozice, v nichž si žena vydělá více než muž.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nový občanský zákoník – lhůty a doby

Abychom mohli řádně plnit své povinnosti či uplatňovat práva, je důležité znát pravidla, jak se počítají lhůty a doby. V soukromém právu se rozlišují dva druhy lhůt – hmotněprávní a procesní. Počítání obou druhů lhůt se přitom řídí rozdílnými pravidly.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdo a kdy může čerpat ošetřovné?

Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace, kdy se rodiče musejí o svého potomka z vážných důvodů postarat. Co je ošetřovné a kdo a jak dlouho na něj má nárok?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Závazky z pohledu účetnictví

Závazky jsou významnou součástí pasiv podniku a je nutné je evidovat v účetnictví. Ve výkazech podniku se závazky zobrazují v rozvaze a členíme je na krátkodobé a dlouhodobé. Jak na jejich účtování, vám poradí tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Faktura nebo daňový doklad?

Na co je důležité pamatovat, když vystavujeme fakturu či daňový doklad? Jaký je mezi nimi rozdíl? Záleží na tom, co na doklad uvedeme? V první řadě je důležité rozlišit, zda jsme či nejsme plátci DPH.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Neschopenky bude možné i nadále posílat v papírové podobě

Lékaři budou moci další dva roky posílat České správě sociálního zabezpečení neschopenky v papírové podobě. Prodlouží se zákonná výjimka.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vytvořte si web, pomůžete svému podnikání

Pokud chcete, aby ostatní věděli o vašem podnikání, jen stěží se obejdete bez webových stránek. Většina lidí totiž nejdříve vyhledává informace na internetu. Podpořte své podnikání a vytvořte si vlastní webovou prezentaci. Je to jednodušší, než si myslíte.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod?

Pro účely výpočtu starobního důchodu je doba pobírání předdůchodu dobou vyloučenou. To znamená, že nebude mít negativní dopad na výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se důchod počítá.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zahraniční pracovní cesta

U zahraničních pracovních cest platí obdobná pravidla jako u tuzemských. Velký rozdíl je však u zahraničního stravného. Samotný zahraniční „cesťák“ se pak skládá z tuzemské části a ze zahraniční části.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účtování zásob způsobem B

U způsobu B se v průběhu roku účtují veškeré výdaje na pořízení zásob rovnou do spotřeby. Teprve na konci účetního období se provede inventura a aktuální stav se zaúčtuje. Jak na účtování zásob způsobem B nejen v programu POHODA?

Zdroj: portal.pohoda.cz

La dolce vita

Nejen prací živ je člověk. Také účetní a daňoví poradci si potřebují od svých povinností odpočinout a užívat si na dovolené sladké nicnedělání. Někteří jsou ale svojí práci natolik oddáni, že si s ní nedají pokoj ani na pláži u moře.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak vést daňovou evidenci?

Jak správně vést daňovou evidenci? Zákon upravuje pouze její obsah, formu a způsob vedení si každý může zvolit podle svých potřeb. Co by v daňové evidenci nemělo chybět a jak může vypadat, se dozvíte z tohoto článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Ve kterém státě vznikne účast na sociálním pojištění?

Jedním ze základních práv občanů EU je právo na volný pohyb osob. Pro lidi migrující za prací po Evropě je důležité vědět, ve kterém státě budou pojištěni ve smyslu právních předpisů o sociálním pojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Případ z praxe: DPH při intrakomunitárním obchodu

Při obchodování v rámci EU musíme brát v potaz legislativu nejen národní, ale i těch států, se kterými obchodujeme. Podívejte se na případ z praxe, který vysvětluje fungování řetězových obchodů v EU a upozorňuje na úskalí, která mohou vzniknout.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinnosti zaměstnavatele při příchodu nového zaměstnance

Před zahájením a po zahájení pracovního poměru musí zaměstnavatel splnit několik zákonem daných povinností, které jsou spojeny s dokladováním vzniku nového pracovního poměru. Jaké povinnosti vás čekají při přijetí nového zaměstnance?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 2. díl

Přinášíme vám další část odpovědí na dotazy, které posíláte do online poradny. Specialisté na účetnictví a daně odpovídají na vaše otázky, které se týkají účtování, daní, podnikání i pracovněprávní oblasti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nejčastější omyly v průběhu podnikání

Jakých chyb se lidé nejčastěji dopouštějí v průběhu svého podnikání? Podívejte se s námi na čtyři nejběžnější omyly, na které je třeba dát si pozor. Neznalost zákona ani v tomto případě totiž neomlouvá.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dopravní nehoda účetně a daňově

Jak správně řešit z účetního a daňového hlediska dopravní nehodu, kterou jste nezavinili a byli jste označeni jako poškození? Odpovídáme na další z vašich dotazů, které vkládáte do naší online poradny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru? Musí mu mimo jiné proplatit nevybranou dovolenou, vydat potvrzení o zaměstnání nebo poskytnout volno na vyhledání nové práce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Technické zhodnocení nemovitosti

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč za zdaňovací období.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Většina lidí odchází ze zaměstnání dobrovolně

Pouze pětina pracovních poměrů končí na základě výpovědi ze strany zaměstnavatele s dvouměsíční výpovědní lhůtou a odstupným. Bezmála v polovině případů dochází k ukončení spolupráce se souhlasem zaměstnance, nebo přímo na jeho podnět.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základní změny v DPH, účetnictví a nemovitých věcech od roku 2014

Rekodifikační změny v občanském a obchodním právu k 1. 1. 2014 se promítnou také do oblasti DPH, účetnictví nebo daně z nemovitých věcí. Světlo světa spatří i nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nákup zboží v zahraničním e-shopu a vrácení DPH

Český plátce nakoupil v zahraničním internetovém obchodě zboží včetně DPH. Může nyní požádat o vrácení daně z přidané hodnoty? Byl jeho postup správný? Odpovídáme na vaše dotazy z online poradny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Výhody pro zaměstnance a jejich danění

Máte zaměstnance a chcete jim k pravidelné mzdě „přilepšit“ i jinak než peněžní odměnou? Podívejte se, jak takové odměny správně zdanit, co vás to jako zaměstnavatele bude stát a jaký budou mít tyto odměny dopad na daňový základ.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dvě tisícovky lidí už absolvovaly stáže ve firmách

S vyšší nezaměstnaností se nepotýkají jen mladí lidé bez praxe, ale také třeba osoby, které se vracejí po delší době na pracovní trh. Projekt Stáže ve firmách pomůže získat praxi, nové poznatky v oboru i ztracenou sebedůvěru.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zálohy na daň z příjmů – 2. část

Zálohy na daň z příjmů podle § 38h zákona o daních z příjmů platí poplatníci s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. Příslušnou částku zálohy za ně spočítá, srazí a odvede jejich zaměstnavatel – plátce daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců

Na mladistvé zaměstnance a zaměstnankyně, které jsou těhotné, kojí nebo pečují o malé děti, se vztahují speciální pravidla. Přečtěte si, na co má tato skupina zaměstnanců nárok a jaké pracovní úlevy se jich týkají.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kudy dál v inkasu pohledávek v České republice?

Česká republika je na tom s platební morálkou ze srovnatelných evropských zemí druhá nejhůře co do počtu dní inkasa pohledávek. Podle aktuálních údajů zaplatí český odběratel fakturu v průměru za 77 dní. Horší situace už je jen v Polsku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Základní změny v dani z příjmů od roku 2014

Přestože novelizace daňových zákonů dosud neprošla celým legislativním procesem, zkusme si přiblížit základní okruhy očekávaných změn. V prvním díle se budeme zabývat zákonem o daních z příjmů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Co když zaměstnavatel neplatí?

Do situace, kdy zaměstnavatel svému zaměstnanci nevyplácí mzdu včas, v plné výši, popřípadě neplatí vůbec, se může dostat kdokoli. Jak se v takovém případě bránit a jak správně postupovat, aby zaměstnanec o své peníze nepřišel? Možností je hned několik.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nezapomeňte na elektronické podávání předepsaných tiskopisů od roku 2014

Zaměstnavatelé, OSVČ a ošetřující lékaři mají už jen pět měsíců na to, aby se připravili na elektronickou komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení. Letos skončí přechodné období, kdy ještě bylo možné posílat tiskopisy i písemně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účetní a daňové odpisy majetku

Téměř každý, kdo podniká, potřebuje nějaký majetek. Odpisy tohoto majetku představují určitou část jeho pořizovací ceny, o které účtujeme v účetnictví (účetní odpisy), nebo je uplatňujeme v daňovém přiznání k dani z příjmů (daňové odpisy).

Zdroj: portal.pohoda.cz

Po pěti letech na jedné pozici plat téměř přestává růst

Během prvních deseti let na jedné pozici vzroste průměrný plat o 27 procent. Po uplynutí této doby začne průměrný plat klesat. Pohyb platu ale výrazně záleží na dokončeném vzdělání.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nový občanský zákoník – forma právních jednání

Pro která právní jednání již nový občanský zákoník nevyžaduje písemnou podobu? NOZ vychází ze zásady, že každý má právo si zvolit pro vznik smlouvy libovolnou formu, pokud není její volba omezena ujednáním či zákonem.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zrušení dovolené zaměstnavatelem

Může zaměstnavatel zrušit zaměstnanci dovolenou? Nebo ho z dovolené rovnou odvolat? Co když má už zaplacený zájezd? Je zaměstnavatel povinen mu uhradit vzniklé náklady? Dozvíte se z následujícího článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zvýšení minimálních odvodů na zdravotní pojištění

Minimální mzda vzroste na 8 500 korun. Kvůli tomu se zvýší také minimální odvody pojistného na zdravotní pojištění z 1 080 korun na 1 148 korun. Jelikož zvýšení platí od 1. srpna, musí být platba pojistného navýšena již za srpen.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Likvidace společnosti po účetní a daňové stránce

K likvidaci společnosti dochází při zrušení společnosti s likvidací dle § 68 obchodního zákoníku. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Toto datum je rozhodující pro účetní a daňové povinnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak péče o děti ovlivňuje důchod?

Pojmy výchova dítěte a péče o dítě mají pro oblast důchodového pojištění odlišný význam. Výchova dětí ovlivňuje důchodový věk pouze u žen, zatímco dobu péče o dítě lze započítat i mužům. A jak je to s pěstounskou péčí a důchodovým pojištěním?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zálohy a dílčí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

Zatímco v případě zálohy na stavební a montážní práce se nevystavuje daňový doklad ani neodvádí daň, v případě dílčího plnění podle smlouvy o dílo se jedná o samostatné plnění a poskytovatel stavební či montážní práce musí vystavit doklad a odvést daň.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Skutečné výdaje a paušální výdaje

Jaký je rozdíl mezi paušálními a skutečnými výdaji? Kdo a kdy může těchto nástrojů využít? Jaké podmínky je nutné splnit a na co je důležité pamatovat? Která z těchto dvou možností je výhodnější? Na tyto a další otázky se vám pokusíme odpovědět.

Zdroj: portal.pohoda.cz

A zase ty doklady

Následující historky z naší účetní kanceláře dokládají, že třídění dokladů z „krabicového“ účetnictví může být i zábavné. A kolik zajímavých věcí se dozvíme!

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přiznání k dani z přidané hodnoty

V jakých případech a do jakého termínu musí plátci podat přiznání k DPH? Kdo má povinnost podat také souhrnné hlášení? Co se vyplňuje do jednotlivých oddílů a částí přiznání k dani z přidané hodnoty?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Opakovaná doba určitá znovu na scéně. Ale jen pro někoho

Zaměstnavatelé budou moci od 1. 8. 2013 znovu uzavírat opakovaně pracovní poměr na dobu určitou bez časového omezení. Ale jen u určitého okruhu zaměstnanců. Umožní to novela zákoníku práce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zálohy na daň z příjmů – 1. část

Značná část poplatníků je povinna platit zálohy na daň z příjmů. V prvním díle článku se budeme věnovat stanovení záloh na daň z příjmů podle § 38a, tedy pro poplatníky – FO s příjmy podle § 7, 8 a 9 zákona o daních z příjmů a pro PO.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novinky ve splatnosti faktur

Novela obchodního zákoníku, která je účinná od 1. 7. 2013, by měla významně napomoci podnikatelům, kteří museli v minulosti dlouho čekat na zaplacení faktury za poskytnuté zboží či služby.

Zdroj: portal.pohoda.cz

To, že byla oceněna žena, beru jako velkou poctu

Petra Hubačová, výrazná osobnost české startupové scény, získala Řád za přínos českému podnikání. Titul si vysloužila tím, že pomáhá podnikatelům postavit se na vlastní nohy, rozvíjet nápady a nebát se vykročit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kvalifikační dohoda

Obsahem kvalifikační dohody je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady mzdy v nepřítomnosti kvůli studiu. Zaměstnanec se naopak zavazuje, že setrvá v pracovním vztahu po sjednanou dobu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vláda zvýšila minimální mzdu na 8 500 korun

Od 1. srpna letošního roku dojde ke zvýšení minimální mzdy na 8 500 korun. Zaměstnanci, kteří dostávají nejnižší možnou mzdu, si tak polepší o pětistovku. Zvýší se také základní hodinová sazba.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Placení zálohy na pojistné na důchodové spoření a podávání hlášení k této záloze

Jak má zaměstnavatel správně podat hlášení k záloze na důchodové spoření a zaplatit zálohu na pojistné na důchodové spoření? Podívejte se na vzorový příklad včetně vyplnění hlášení.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odložená daň

Kromě celé řady daní, které musíme správně vypočítat, a hlavně zaplatit, se setkáváme i s daní trochu odlišnou – s odloženou daní. Odloženou daň sice platit nemusíme, ale její výpočet, účtování a vykazování není vždy jednoduché a přináší řadu otazníků.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nový občanský zákoník – přechodná ustanovení

Odkdy budeme nový občanský zákoník aplikovat? K zodpovězení této otázky slouží tzv. přechodná ustanovení zákona. V tomto díle seriálu k novému občanskému zákoníku se budeme zabývat těmi nejdůležitějšími přechodnými ustanoveními.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědi na dotazy z online poradny – 1. díl

Naše nově otevřená online poradna se začíná plnit vašimi dotazy a my vám přinášíme první porci odpovědí. Daňoví a účetní specialisté odpovídají na vaše otázky, které se týkají účtování, daní i pracovněprávní oblasti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Konec nezdaňování záloh

Od 1. 1. 2013 musí všichni plátci, včetně těch, kteří nevedou účetnictví, přiznávat DPH na výstupu již ke dni přijetí úplaty (zálohy) před uskutečněním zdanitelného plnění. Výjimku má pouze cestovní služba a tuzemský reverse charge.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vymáhání pohledávky za členem SVJ

Řada společenství vlastníků jednotek (SVJ) dluhy svých členů dlouhodobě neřeší, což může dostat do finančních potíží nejen dané společenství, ale také jeho jednotlivé řádně platící členy. Jak na vymáhání pohledávek za svými členy?

Zdroj: portal.pohoda.cz

S pitným režimem pomůže zaměstnavatel. Nejen v horku

Zaměstnavatel má povinnost poskytovat zaměstnancům bezplatně na pracovištích nápoje. A to nejen kvůli pitnému režimu, ale také kvůli bezpečnosti. Jaká je daňová uznatelnost nápojů? Jsou tyto nápoje předmětem daně z příjmů u zaměstnanců?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Za krásami starého papírnického řemesla

Velkolosinská papírenská manufaktura, jediná svého druhu u nás, je dnes se svou několikasetletou tradicí nepřetržité ruční výroby skutečnou „pamětnicí“ a současně i ojedinělým zdrojem řady zajímavých informací o vývoji výrobní techniky.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Efektivní vedení účetní kanceláře

Management bývá označován za umění. A co je umění jiného než projevení naší vlastní kreativity, říká autorka následujících řádků. Inspiraci na to, jak vést svůj tým, v tomto článku jistě nenačerpají pouze manažeři účetních a daňových kanceláří.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Je záznam osobní komunikace zaměstnance přípustný jako důkaz zaměstnavatele?

V následujícím pracovněprávním sporu ohledně platnosti zrušení pracovního poměru použil zaměstnavatel jako důkaz záznamy ze Skype chatu nalezené v počítači, který dříve užíval zaměstnanec. Může to být přípustný důkaz?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Převod nemovitostí z pohledu daňového

Změnám, které v letošním roce v daňové oblasti nastaly v rámci daňového balíčku, se nevyhnula ani daň z převodu nemovitostí. Hlavní a zásadní změnou je zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí z tří procent na čtyři procenta.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Práce na mateřské či rodičovské dovolené

Můžete si přivydělat na mateřské či rodičovské dovolené, aniž byste přišli o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek? A jak dlouho a v jakých případech musí zaměstnavatel držet pracovní místo?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Za hory a za doly

Náš zákazník, náš pán, zní všeobecně známý a okřídlený slogan, který razil už prvorepublikový podnikatel Tomáš Baťa. Občas je ale dost těžké všem požadavkům s úsměvem vyhovět.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňová a další zvýhodnění pro osoby se zdravotním postižením

Zdravotně postižení lidé mohou za splnění určitých podmínek zažádat o vrácení DPH z nákupu osobního automobilu, nemusí kupovat dálniční známku, jsou osvobozeni od poplatků za rozhlas a televizi a mohou využít třeba i slevy na telefon, energie či jízdné.

Zdroj: portal.pohoda.cz

QR kódy v programu POHODA

Elektronické platby pomocí takzvaných QR kódů jsou stále populárnější. Od letošní květnové verze je mohou využívat také uživatelé programu POHODA. Díky nim mohou svým odběratelům usnadnit například úhrady faktur. A vytvářet lze také vlastní QR kódy.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Konec listinných akcií na majitele

Právní úprava od 1. 1. 2014 nepřipouští existenci listinných akcií na majitele. Akcie na majitele mohou po tomto datu existovat a být emitovány pouze jako zaknihované, anebo jako imobilizovaný cenný papír.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pracující studenti, rodiče a slevy na dani

Blíží se konec školního roku a řada studentů uvažuje o tom, že si na období prázdnin zajistí nějakou brigádu. Jaké mají možnosti při uplatnění slev? A na co mají pamatovat rodiče, aby správně uplatnili daňové zvýhodnění na vyživované dítě?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Převod daňových dokladů

Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické i z elektronické do listinné. Převod daňových dokladů z listinné do elektronické formy je možný také pro doklady vystavené před datem účinnosti novely zákona o DPH (před 1. 1. 2013).

Zdroj: portal.pohoda.cz

Stravování zaměstnanců z pohledu daní

Zaměstnanci mají právo na to, aby jim zaměstnavatel umožnil během výkonu pracovní směny stravování. Na jídlo mohou dostat od zaměstnavatele také příspěvek. Jaké jsou podmínky a výhody pro poskytnutí příspěvků na stravování?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňové úlevy pro postižené povodněmi

Ministr financí rozhodl o tom, že se poplatníkům postiženým povodní a záplavou zcela nebo zčásti promine úhrada daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vnitropodnikové účetnictví v programu POHODA

Základní formou vnitropodnikového účetnictví je sledování nákladů a výnosů ve vhodném členění. Účetní program POHODA toto sledování velmi usnadňuje a umožňuje členění hned ve třech úrovních – na zakázky, střediska a činnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Bonus a skonto – daňové a účetní hledisko

Ve velkoobchodě se systém slev od těch maloobchodních liší. Slevy se zde využívají hlavně pro zvýhodnění stálých odběratelů. Nejčastěji jde o tzv. skonta a bonusy. Jak na ně z pohledu daňového a účetního, vám poradí tento článek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na co byste neměli zapomenout při jeho vzniku? Co musí obsahovat pracovní smlouva? Na jak dlouho může být sjednána zkušební doba?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jazyk nového občanského zákoníku

V první části seriálu o novém občanském zákoníku, který začne platit nejspíš už od roku 2014, se zaměříme na dosud užívanou terminologii, která dozná podstatných změn. Podívejte se s námi na základní terminologické změny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odložení daňových povinností kvůli povodním

Postihly vás povodně? V tom případě můžete požádat o odložení svých daňových povinností. Finanční správa nabízí úlevy jak pro lidi, které záplavy zasáhly, tak pro ty, kteří se rozhodnou pomoci. Podívejte se, jak postupovat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podíly na zisku u s.r.o.

Společník má, kromě povinností spojených se svou účastí na společnosti s ručením omezeným, také svá práva. Jedním z těch příjemných je nepochybně právo na podíl na zisku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Krizové řízení malých firem

U malých firem je celá krize i její řešení v rukou malého okruhu osob. Celý proces se stává o to složitějším, že ve většině případů nejde „odstavit“ stávající vedení a ustanovit krizový štáb. Majitelé musí najít sami v sobě vůli ke změně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uchovávání daňových dokladů

Lhůta pro uchovávání daňových dokladů zůstává i po novele zákona o DPH, která začala platit 1. 1. 2013, zachována. Daňový doklad lze ale nově uchovávat elektronicky prostřednictvím všech elektronických prostředků pro zpracovávání a uchovávání dat.

Zdroj: portal.pohoda.cz