Linka 199

Zdroj: portal.pohoda.cz

nejčastější zdroje článků

Vysoká škola zvýší lidem plat o 6 000 korun

Absolvent vysoké školy si průměrně vydělá 22 712 korun měsíčně, zatímco absolvent střední školy s maturitou o víc než šest tisíc korun méně – 16 624. Za poslední čtyři roky se rozdíl mezi jejich příjmy ještě o něco zvětšil.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dvě třetiny Čechů si berou práci i na dovolenou

Hodně lidí si svoji dovolenou neužívá naplno a dny volna tráví vyřizováním e-mailů či telefonátů. Trend prolínání pracovního a soukromého života se do budoucna vzhledem k neustálému rozmachu mobilních technologií nejspíš nezmění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdy musí studenti platit pojistné na sociální zabezpečení?

Studenti, kteří pracují, musí platit pojistné na sociální zabezpečení, pokud jejich zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. A co studenti, kteří podnikají? Musí platit pojistné na důchodové pojištění?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vysokoškolští studenti by si v době krize řekli o nižší nástupní plat

Studenti vysokých škol by byli ochotní v době krize nastoupit do zaměstnání za nižší než průměrnou mzdu v České republice. Nebojí se ani stěhování za prací do zahraničí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku

Dnešní setkání věnujeme jedné části „života“ hmotného, nehmotného a jiného majetku, a to sice daňovému odpisování. Jmenovány budou i ty nejzákladnější zásady, protože jsou natolik „základní a samozřejmé“, že mnohdy nikoho ani nenapadne, že by mohly být porušeny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech zaměstnance

Zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 267 zákoníku práce odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém. Co to pro zaměstnavatele a zaměstnance znamená?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Seed/Venture kapitálový fond podpoří rizikové investice

Seed/Venture kapitálový fond chce motivovat soukromé investory, aby spoluinvestovali kapitál do začínajících firem. Podpory se dočkají také menší podnikatelé v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Záruka zpřístupní úvěry malým podnikatelům

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytne podnikatelům záruku k úvěru až ve výši 70 procent.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daň z převodu nemovitosti zaplatí nově kupující

Daň z převodu nemovitosti čeká již za několik měsíců hotová revoluce. Pokud nově připravovaný zákon uspěje v legislativním procesu, změní její výši, způsob stanovení základu daně i osobu, která je povinná daň zaplatit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vláda dala zelenou registračním značkám na přání

Vláda schválila novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novela zavádí klíčové změny v oblasti registrace silničních vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel a kontroly technického stavu vozidel v provozu. O předpisu budou jednat ještě poslanci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Za čtyři roky budou povinné pravidelné revize kotlů na tuhá paliva

Nový zákon o ochraně ovzduší se dočkal prezidentova podpisu. Zákon se zaměřuje na několik zásadních oblastí – kompenzační opatření, emisní požadavky na kotle pro vytápění domácností nebo nízkoemisní zóny.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nástupní platy stále rostou v oblasti IT, bankovní specialisté si naopak pohoršili

Ve třetině profesí se nástupní plat za poslední rok snížil. Nejnižší průměrné nástupní mzdy dostávají výhradně lidé v nekvalifikovaných profesích. Nejvíce se nástupní plat zvýšil softwarovým architektům, o dvanáct procent.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny zákona o DPH: Co se změnilo a jaké novinky nás ještě čekají?

Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH („ZDPH“), se v uplynulých dvanácti měsících dočkal šesti novelizací. Většina změn nabyla účinnosti již v dubnu 2011 a s počátkem roku 2012, jiné si ještě počkají do roku 2013, resp. až na leden 2015. Připravili jsme pro Vás přehled všech změn v této oblasti, aby Vám nic důležitého neuniklo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Rozvázání a skončení pracovního poměru

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Vše má ale svá pravidla a například okamžitě zrušit pracovní poměr nejde jen tak z ledajakého důvodu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Potvrzeno: Reklamních billboardů na silnicích výrazně ubyde

Prošla novela, která omezí reklamní poutače na českých silnicích. Poslanci schválili umírněnější variantu – zákaz bude platit pouze na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy. S reklamními poutači se tedy řidiči budou i nadále setkávat na silnicích nižších tříd.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zaměstnavatelé musí u jednotlivých zaměstnanců evidovat počátky a konce pracovních směn

Rok 2012 přinesl s novelizovaným zákoníkem práce také povinnost evidovat počátek a konec odpracovaných směn. Jakým způsobem zaměstnavatel evidenci povede, záleží pouze na něm.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zimní pneumatiky budou nejspíš povinné po celé zimní období

Ministerstvo dopravy bude usilovat o změnu silničního zákona. Chce, aby museli řidiči používat zimní pneumatiky po celou dobu vymezeného období bez výjimky. Změna by přispěla k bezpečnosti provozu a řidičům by také odpadla nejistota ohledně správného zvolení „obutí“.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Plátcem DPH kvůli přijetí služby ze zahraničí – 3. část

Možná už jste se stali plátcem daně z přidané hodnoty a ani o tom nevíte. Takže vám postupně narůstá sankce za neplacení daně a máte dluh vůči státu. Stačí, abyste přijali službu nebo zboží ze zahraničí. Jak se stát plátcem DPH „snadno a rychle“ vám přiblížíme ve 3. a zároveň posledním díle tohoto příspěvku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Plátcem DPH kvůli přijetí služby ze zahraničí – 2. část

Možná už jste se stali plátcem daně z přidané hodnoty a ani o tom nevíte. Takže vám postupně narůstá sankce za neplacení daně a máte dluh vůči státu. Stačí, abyste přijali službu nebo zboží ze zahraničí. Jak se stát plátcem DPH „snadno a rychle“ vám přiblížíme už v 2. díle tohoto příspěvku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Plátcem DPH kvůli přijetí služby ze zahraničí – 1. část

Možná už jste se stali plátcem daně z přidané hodnoty a ani o tom nevíte. Takže vám postupně narůstá sankce za neplacení daně a máte dluh vůči státu. Stačí, abyste přijali službu nebo zboží ze zahraničí. Jak se stát plátcem DPH „snadno a rychle“ vám popíšeme v následujícím příspěvku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Na šest stovek lidí porušilo v prvním čtvrtletí letošního roku léčebný režim

Okresní správy sociálního zabezpečení provedly do konce března roku 2012 téměř 40 tisíc kontrol dočasně práceneschopných lidí. 597 z nich přišlo buď úplně, nebo alespoň částečně o dávku nemocenského. Nejvzornější byli Pražané – stanovený režim porušili jen čtyři lidé.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Informace o důchodovém pojištění poskytne ČSSZ lidem osobně a na míru

Pro zájemce o informace ohledně důchodového pojištění a všeho, co s ním souvisí, zřídila Česká správa sociálního zabezpečení speciální telefonní linku, kde se mohou lidé objednávat na osobní konzultaci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Náklady na reprezentaci

Chcete uspořádat pro své obchodní partnery posezení a nevíte, jestli si můžete uplatnit pohoštění či předané dárky jako daňově účinný výdaj? Nahlédněte s námi pod pokličku nákladů na reprezentaci a budete mít jasno.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nedobytné pohledávky - účetní a daňový pohled v podmínkách roku 2012

S pohledávkami, které mají po lhůtě splatnosti, se ve svém podnikání setkala snad už každá firma. Podívejte se, jak v případě takové nedobytné pohledávky postupovat z účetního a daňového hlediska.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Příklady k nedobytným pohledávkám v roce 2012

Nevíte si rady, jak správně zaúčtovat nedobytnou pohledávku? Podívejte se na příklady, jak se tvoří zákonné opravné položky k pohledávkám, i na to, jak pohledávku odepsat.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela ulehčí Nejvyššímu soudu a posílí práva nezletilých dětí

Dlouhodobě neúnosné zatížení Nejvyššího soudu by měla vyřešit novela občanského soudního řádu, kterou schválila vláda. Součástí novely je také posílení procesních práv nezletilých dětí, posílení elektronizace justice v občanském soudním řízení či zrychlení vydávání elektronického platebního rozkazu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Lidé stonali za první čtvrtletí oproti loňsku méně

Za první tři měsíce roku 2012 se snížil počet prostonaných dnů a ubylo také dočasně práce neschopných lidí. Nejčastější příčinou absence v zaměstnání jsou nemoci dýchací soustavy.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Firmy musí mít na pracovišti alespoň kopie dokladů o pracovněprávním vztahu

Dodatečné doložení dokladů o pracovněprávním vztahu u inspektorů neobstojí. Pokud nebude mít zaměstnavatel potřebné dokumenty, nebo alespoň jejich kopie, v místě pracoviště, hrozí mu postih za nelegální práci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podnikání v Česku má ve svých rukou střední generace

Nejvíce podnikatelů v České republice je ve věku 40 až 49 let. Mezi podnikateli výrazně převažují muži. Ženy se bojí riskovat a půjčovat si peníze a chtějí mít také čas na rodinu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Srážky ze mzdy v roce 2012

Dlužníci se mohou letos radovat, zaměstnavatel jim může na základě exekuce srazit ze mzdy méně peněz než v loňském roce. Zaměstnanci totiž musí zůstat základní nezabavitelná částka, která doznala letos zvýšení. Jak srážet zaměstnancům částky ze mzdy v roce 2012 vám poradíme v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela živnostenského zákona zruší povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem

Až čtvrt miliardy korun ušetří podnikatelům změny v živnostenském zákoně. Novela zjednoduší od července letošního roku řadu povinností spojených s administrativou, některé dokonce čeká úplné zrušení.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

Od 1. ledna 2012 se do zákoníku práce vrátila možnost dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Zákon tak zaměstnavatelům umožňuje překlenout nelehké období, když je zrovna nedostatek práce, a předejít tak propouštění svých zaměstnanců.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vzdělávání zaměstnanců a daňová uznatelnost nákladů

Může být dálkové studium zaměstnance na vysoké škole pro podnik daňovým výdajem? A co v případě, že zaměstnavatel vyšle pracovníka na školení, aby si zvýšil svoji kvalifikaci? V následujícím příspěvku se dozvíte, v jakých případech může firma považovat vzdělávání svých zaměstnanců za daňově uznatelný náklad.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak dlouho musíte archivovat firemní dokumenty?

Každá firma musí povinně ze zákona archivovat některé dokumenty. Jak dlouho musíte uschovávat například účetní závěrku, účetní a daňové doklady nebo třeba mzdové listy? A co dělat s dokumenty v případě, že vám skončí jejich zákonná archivační povinnost? To vám poradí následující příspěvek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Potvrzení o zaměstnání musí zaměstnavatel nově vydat i „dohodářům“

Potvrzení o zaměstnání náleží nově také lidem, kterým skončí u zaměstnavatele dohoda o provedení práce. Zaměstnavatelé musí také myslet na to, že pokud je zaměstnanec požádá o vypracování pracovního posudku, musí mu ze zákona do 15 dnů vyhovět.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Právnické osoby jsou od roku 2012 trestně odpovědné

Od 1. ledna letošního roku nemusí být pachatelem trestného činu pouze fyzická osoba. Trestně stíhána může být podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, také právnická osoba. Pravomocně odsouzené PO se objeví ve veřejně přístupném Rejstříku trestů právnických osob a údaje v něm budou uchovávané po dobu sta let.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Do vlády doputoval návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností

Ministerstvo spravedlnosti chce zvýšit transparentnost akciových společností. Odeslalo proto do vlády návrh zákona, který by měl regulovat anonymizované vlastnictví akcií tak, aby orgány státní správy a orgány činné v trestním řízení mohly identifikovat akcionáře společnosti. Právní úprava by měla přispět ke zprůhlednění obchodních vztahů a k omezení korupce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Peníze ze stavebního spoření nově pomůžou zajistit se na stáří i financovat studium

Změny, které schválila vláda v novele zákona o stavebním spoření, omezí využití státní podpory. Pokud ji lidé budou chtít od roku 2014 dostat, budou muset ve spořitelně při ukončení smlouvy prokázat účelové využití naspořených peněz.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Držte si peněženky, úsporná opatření vlády přijdou na řadu už příští rok

Vyšší DPH, zrušení základní slevy pro pracující důchodce, nižší penze nebo solidární přirážku k dani z příjmu ve výši sedmi procent při vysokých příjmech můžou lidé čekat už od roku 2013. Vláda chce opatřeními, na kterých se shodla v polovině dubna, snižovat schodek veřejných financí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jen jednou za dvanáct měsíců. A ještě jen k začátku roku

Překvapení čekalo letos na ty, kteří se rozhodli pro změnu zdravotní pojišťovny – musí počkat až na leden roku 2013. Podmínky změnila novela zákona o veřejném zdravotním pojištění už od prosince loňského roku. Někteří senátoři s novelou ale nesouhlasí a snaží se prosadit opětovnou možnost volit si jinou zdravotní pojišťovnu vždy od začátku následujícícho čtvrtletí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dobrá zpráva pro živnostníky: Sleva na poplatníka zůstane

Koaliční vláda se v rámci daňových změn dohodla na tom, že živnostníci, kteří využívají paušály, si mohou i nadále uplatňovat slevu na poplatníka a slevu pro tělesně postižené. S ostatními slevami se ale budou muset od roku 2013 rozloučit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Ošetřovné v roce 2012

Kdo má nárok na ošetřovné a jak dlouho můžete zůstat doma, abyste mohli pečovat o nemocného? Kolik peněz za dobu ošetřování dostanete? Odpověď na tyto otázky dostanete po přečtení následujícího příspěvku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vstupní lékařské prohlídky jsou od dubna povinné u všech pracovních poměrů

Od dubna začal platit nový zákon o specifických zdravotních službách, který nařizuje vstupní lékařské prohlídky všem zaměstnancům bez rozdílu pracovního poměru. Zaměstnavatelé mají ale v rámci takzvaného přechodného období rok na to, aby se na nová pravidla připravili.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Informace pro podnikatele, datové schránky i zákony jsou pohromadě na jednom portálu

Novou podobu i koncepci dostal Portál veřejné správy. Lidé teď najdou důležité informace pro občany i podnikatele, datové schránky nebo zákony na jednom místě.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Opravy účetních chyb minulých let

Jako v každé lidské činnosti, tak ani v účetnictví nelze pracovat zcela bez chyb. Nebudeme rozebírat, zda za chyby může pozdě předložený doklad či opomenutí účetní, ale soustředíme se na časové souvislosti opravy chyb nákladů a výnosů minulých let a na způsoby jejich provedení. Ne každá chyba v účetnictví vyžaduje nápravu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uchazeči o funkci insolvenčního správce budou muset doložit alespoň tříletou praxi

Podmínky pro výkon funkce insolvenčního správce budou náročnější. Uchazeči budou muset doložit minimálně tříletou odbornou praxi a zpřísní se také insolvenční zkoušky. Vláda schválila novelu zákona o insolvenčních správcích.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Náhrada mzdy a nemocenská v roce 2012

Náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti platí i nadále první tři týdny zaměstnavatel. Pro rok 2012 se změnily redukční hranice nemocenské a novela zákoníku práce umožňuje zaměstnavateli propustit pracovníka kvůli porušení léčebného režimu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Je libo ušít zakázku na míru? Od dubna těžko, začala platit přísnější novela o veřejných zakázkách

Veřejné zakázky se dočkaly zpřísnění. Skončí „losovačky“ i ušití veřejné zakázky na míru konkrétní firmě. Novela zákona, kterou nedávno přijal parlament po dlouhém procesu, kdy Senát i opozice žádaly ještě přísnější podmínky, začala platit 1. dubna. Do zákona o veřejných zakázkách přináší jeho rozsáhlá novela přesně 190 změn.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vyvlastnit pozemek půjde rychleji a jednodušeji

Vláda schválila novelu zákona o vyvlastňování, která by měla zjednodušit a hlavně zlevnit vyvlastňování pozemků. Právní úprava mění také způsob stanovení náhrady za vyvlastnění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Cestovní náhrady v roce 2012

Cestovní náhrady doznaly v roce 2012 několik změn. V zahraničním stravném se změnila časová pásma i sazby stravného, pokud pracovní cesta netrvá celý den. Došlo také k úpravě krácení stravného při poskytnutí bezplatného jídla.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 se blíží, nezmeškejte ho!

Přes milion osob samostatně výdělečně činných čeká podání Přehledu o příjmech a výdajích za loňský rok. Česká správa sociálního zabezpečení připravila elektronické formuláře s automatickým vyplněním pro snadnější práci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zaměstnanci nejvíce oceňují dovolenou navíc

Zaměstnanci nejlépe hodnotí benefity jako pět týdnů dovolené, služební automobil i k soukromým účelům nebo 13. plat. Notebookem a mobilním telefonem už je zaměstnavatelé v dnešní době příliš neohromí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Tipy, jak uspět u přijímacího pohovoru

Chcete uspět u pohovoru? Říká se, že kdo je připravený, není překvapený. A u přijímacího pohovoru toto přísloví platí dvojnásob. Máme pro vás několik tipů, aby se vám vše povedlo a získali jste svoji vysněnou práci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Účetní závěrka patří do obchodního rejstříku

Ze zákona musí účetní jednotky povinně zveřejňovat účetní závěrku v obchodním rejstříku, na což často zapomínají, nebo schválně opomíjejí. Měly by ale myslet na to, že pokud účetní závěrku za rok 2011 nezveřejní do 31. 12. 2012, mohou dostat pokutu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nejstabilnějším povoláním je policista

Nejstálejší jsou ve svém zaměstnání policisté, strojvedoucí a výpravčí. Víckrát za svou kariéru změní zaměstnání podle výzkumu uchazeči o práci s vysokoškolským vzděláním než ti, kteří dokončili jenom základní školu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Tři čtvrtiny firem nehlídají svým zaměstnancům kuřácké přestávky

Většina českých firem nesleduje, kolik času stráví jejich zaměstnanci kouřením v pracovní době. Pětasedmdesát procent oslovených společností spíše vyhodnocuje, jestli kuřáci plní své pracovní povinnosti. Naopak zhruba desetina podniků kuřácké pauzy zakazuje úplně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

„Eseróčka“ jsou stále nejpopulárnější formou podnikání

Společnosti s ručením omezeným si ukrajují třiadevadesátiprocentní podíl v oblasti kapitálových obchodních společností. Jsou tak stále nejoblíbenější formou podnikání v České republice. Do registrovaného kapitálu českých firem investoři vložili dosud 2,49 bilionů korun.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Oceňování majetku a závazků v účetnictví

Správné ocenění majetku a závazků je jedním ze základních předpokladů správně vedeného účetnictví. Ocenění se někomu může jevit jako jednorázová záležitost, která se na začátku zaúčtuje a je hotovo. V souvislosti s oceněním je však třeba myslet na několik problémů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pracovat na dobu určitou může zaměstnanec až devět let

Pracovní poměr na dobu určitou se od roku 2012 výrazně změnil. Platí pravidlo „třikrát a dost“ a na dobu určitou můžete u jednoho zaměstnavatele pracovat celkem až devět let. Umožňuje to novela zákoníku práce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

CzechEkoSystem pomůže začínajícím firmám s rozjezdem

Malí a střední podnikatelé mohou získat na podporu svého byznysu až tři miliony korun. Umožní jim to projekt CzechEkoSystem agentury CzechInvest. S rozjezdem budou zájemcům pomáhat speciálně vyškolení poradci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Počet firemních bankrotů byl v únoru na historickém maximu

Firemních bankrotů bylo v únoru nejvíce od ledna 2008. Nejvíce bankrotů vyhlásily podniky v Moravskoslezském kraji a v Praze, nejméně tradičně v Karlovarském kraji.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Elektronické výpisy obchodního rejstříku budou zdarma

Koncem března se dočká spuštění nová aplikace obchodního rejstříku. Aplikace přístupná všem na internetu umožní jednodušší podání návrhu na zápis či změnu údajů v obchodním rejstříku. Vnitřní část aplikace zase ulehčí práci rejstříkovým soudům.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Za švarcsystém mohou padat od letoška až milionové pokuty

Švarcsystému je od roku 2012 konec. Pokud zaměstnání vykazuje znaky pracovního poměru, nesmí ho vykonávat osoby samostatně výdělečně činné. Jestliže kontrola takovou situaci odhalí, můžou zaměstnanci i zaměstnavatelé čekat vysoké pokuty.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nevyužité evropské peníze půjdou na podporu podnikání a výstavbu infrastruktury

Výrazným prorůstovým opatřením má být přesměrování nevyužitých evropských peněz na podporu podnikatelských investic a podporu výstavby infrastruktury. Ke slovu se má dostat také finanční ústava.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Za švarcsystém mohou padat od letoška až milionové pokuty

Švarcsystému je od roku 2012 konec. Pokud zaměstnání vykazuje znaky pracovního poměru, nesmí ho vykonávat osoby samostatně výdělečně činné. Jestliže kontrola takovou situaci odhalí, můžou zaměstnanci i zaměstnavatelé čekat vysoké pokuty.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny zákona o daních z příjmů

V roce 2011 bylo schváleno třináct novel zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“). K tomu je nutno doplnit dvě ustanovení staršího zákona č. 346/2010 Sb., jejichž účinnost byla odložena až na 1. 1. 2012.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobily by mohly mít značku na přání

Ministerstvo dopravy předloží vládě k projednání novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Měla by zásadním způsobem změnit několik oblastí – registr a registraci vozidel, schvalování typu vozidla, stanici technické kontroly i stanici měření emisí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Polovina lidí si do práce nosí oběd z domova, stravenky si šetří

Lidé vnímají stravenky především jako přilepšení rodinného rozpočtu. Čtyřiapadesát procent z oslovených do restaurací na obědy během polední pauzy nechodí a volí levnější cestu - uvaří si doma a jídlo si ohřejí v práci. Za ušetřené stravenky potom nakoupí raději jídlo do domácnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Téměř třetina mladých zaměstnanců má pružnou pracovní dobu

Firmy přizpůsobují benefity věkové skladbě svých zaměstnanců. Nejvíce zaměstnaneckých výhod dostávají lidé ve věku od 25 do 34 let. Dvaatřicet mladých respondentů průzkumu uvedlo, že pracuje na pružnou pracovní dobu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Předdůchod bude pro všechny profese

Tripartita schválila na konci února zavedení takzvaných předdůchodů. Lidé tedy budou moci odejít do penze s předstihem. Nebudou se dělat rozdíly mezi profesemi, i když původně zaměstnavatelé navrhovali, aby byly předdůchody omezeny pouze na nebezpečná a namáhavá povolání.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Loterijní zákon by dělil sázkové hry na povolované a ohlašované

Nová právní úprava by zcela změnila pravidla pro provoz loterijních her. Pojem loterie by nahradil termín „sázkové hry“ a vymezila by se také pravidla a podmínky pro internetové kurzovní sázky.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vláda dala zelenou centrálnímu registru přestupků

Zavedení centrálního registru přestupků zpřísní postihy za drobnou majetkovou činnost. Opakování přestupků povede k přísnějším sankcím.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zákon podpoří oběti trestných činů

Vláda schválila návrh zákona o obětech trestných činů. Účelem je zlepšit postavení obětí i mimo trestní řízení posílením jejich ochrany a práv. Zákon mimo jiné rozšiřuje právo obětí na poskytnutí peněžité pomoci od státu či právo na respektování jejich důstojnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude letos s naším návodem hračka

Bojíte se každoročního vyplňování daňového přiznání? Letos vám to usnadníme. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob budete mít vyplněné snadno a rychle. S naším návodem vám DPFO půjde jako po másle.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přísun manažerů ze třetích zemí bude rychlejší

Spolupráce mezi ministerstvem průmyslu a obchodu, vnitra, práce a sociálních věcí a zahraničních věcí urychlí vydávání potřebných dokumentů pro zahraniční specialisty, kteří jsou dočasně pracovně vysláni do České republiky.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Založení „eseróčka“ pouze za korunu. Už za dva roky

Zákon o obchodních korporacích, který nahradí stávající obchodní zákoník, začne platit už od roku 2014. Zpřísní například odpovědnost členů statutárních orgánů a akciovým společnostem umožní zřídit pouze jediný orgán - správní radu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zálohy na sociální zabezpečení může OSVČ dodatečně zvýšit

Veškeré zálohy na pojistné na důchodové a nemocenské pojištění zaplacené do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, se budou nově počítat jako jedna záloha na předchozí kalendářní měsíc.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podnikatelé musí prokázat právní důvod užívání prostor sídla podnikání

Novela obchodního zákoníku vnesla do českého právního řádu spoustu změn, které se promítnou do každodenního života podnikatelů. Připravit se musí mimo jiné na prokazování právního důvodu užívání prostor místa podnikání, pokud nejsou vlastníci nemovitosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Poplatek za povolení tomboly se snížil na pětistovku

O prominutí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly rozhodlo ministerstvo financí. Sníží se o desetinu – z původních pěti tisíc korun jenom na pětistovku. Rozhodnutí se vztahuje na všechny případy od 1. ledna do 31. prosince 2012.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Třetina lidí po práci nevěnuje dostatek času relaxaci

Zhruba dvě třetiny lidí dokáží po příchodu z práce relaxovat, ukázal nedávný průzkum. Ať už aktivním způsobem, nebo formou pasivního odpočinku. Zbylá třetina nevěnuje odpočinku dostatek prostoru. Může to být zapříčiněno také tím, že někteří lidé nevystačí pouze s jedním příjmem.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dohoda o provedení práce už není tak výhodná jako dřív

Letošní rok přinesl změny také pro dohodu o provedení práce. Zvýšil se počet hodin a zavedla se hranice 10 tisíc korun. Pokud si lidé vydělají víc než deset tisíc, podlehne jejich příjem odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v zákoníku práce: Výpověď za porušení léčebného režimu i nižší odstupné

Zpružnění pracovněprávních vztahů i zvýšení motivace zaměstnavatelů při tvorbě nových pracovních míst si slibují poslanci od novely zákoníku práce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Sleva na dani z příjmů – investiční pobídky

Investiční pobídky jsou jednou z forem veřejné podpory podnikání. Investičními pobídkami se podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, rozumí např. slevy na daních z příjmů, převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu či hmotná podpora vytváření nových pracovních míst.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Radniční noviny a časopisy nemají sloužit k jednostranné propagandě

Čtenáři tisku vydávaného obcemi a městy by měli být objektivně informováni o místním dění a nemělo by docházet k jednostranné propagandě vedení radnice. Takové novinky chce prosadit novela tiskového zákona.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pracující důchodce má po dvou letech nárok na zvýšení penze

O zvýšení důchodu si mohou lidé požádat za každých 360 odpracovaných kalendářních dnů. Za tuto dobu se jim penze zvýší o 0,4 procenta výpočtového základu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Česká spořitelna začne vydávat karty sociálních systémů od června

Každý, kdo pobírá některou ze sociálních dávek, dostane od poloviny roku takzvanou sKartu. Bude fungovat jako klasická platební karta, jen s tím rozdílem, že s ní lidé nezaplatí například v baru nebo herně. Povinně z ní budou muset hradit své výdaje pouze ti, kteří dávky zneužívají.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Portál Práce na dálku spouští bezplatné webináře pro zaměstnavatele

Pokud chtějí zaměstnavatelé umožnit svým zaměstnancům pracovat z domova, a nejsou si jistí, jestli se do toho mají pustit, můžou jim v rozhodování napomoci semináře na toto téma na internetu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

V roce 2012 dosáhne víc rodin na příspěvek na dítě

S počátkem nového roku přišlo také zvýšení životního minima o devět procent. Rodiny s dětmi tak mají větší vyhlídku na získání dávek na své potomky.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nový systém poskytne údaje o počtech volných pracovních míst

Od ledna letošního roku nemusí už zaměstnavatelé hlásit volná pracovní místa na Úřad práce. Této povinnosti je zbavila novela zákona o zaměstnanosti. Opatření má snížit zejména administrativní zátěž zaměstnavatelů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Poslední termín pro podání přiznání k dani z nemovitostí se nezadržitelně blíží

Pokud jste ještě nepodali přiznání k dani z nemovitosti, kterou jste nabyli v roce 2011, zbystřete. Je nejvyšší čas zajít na Finanční úřad. Daň z nemovitosti se letos prodraží hlavně podnikatelům. Novela zákona totiž zavádí novou kategorii pozemků – zpevněné pozemky užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdy musí DPH přiznat a státu odvést odběratel

Většina lidí, včetně valné části menších podnikatelů si myslí, že daň z přidané hodnoty („DPH“) musí vždy přiznat státu v daňovém přiznání a zaplatit (odvést) jako svou daňovou povinnost - dodavatel. Ať už se jedná o výrobce dodávajícího své výrobky, obchodníka prodávajícího zboží nebo o firmu poskytující služby. Znalci ovšem vědí, že tak prosté to s DPH není, a skutečně existují situace – a není jich zrovna málo – kdy DPH musí přiznat ve svém přiznání a odvést státu odběratel (kupující, zákazník, příjemce služby).

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pro dělení veřejných zakázek platí nové limity

Od začátku roku platí jiné finanční limity pro veřejné zakázky. Limity se každé dva roky pravidelně mění, aby byly v souladu s Evropskou unií.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Týraná zvířata budou mít větší zastání

Lidem, kteří opakovaně týrají svá zvířata, hrozí úplný zákaz chovu. Policie bude moci vstupovat také do obydlí majitelů týraných zvířat, pokud si to situace vyžádá. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání by měla začít platit od ledna 2013.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Projekt ministerstva pomáhá podnikatelům prezentovat se na zahraničních veletrzích

Dát o sobě vědět na zahraničních veletrzích umožňuje podnikatelům projekt „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“. Za necelé dva roky trvání projektu se přihlášené firmy zúčastnily celkem 114 veletrhů ve 33 zemích po celém světě.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Církve dostanou svůj majetek zpět

Vláda se definitivně shodla na podobě majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, které po únoru 1948 přišly díky komunistickému režimu o rozsáhlé majetky.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Podnikatelů v loňském roce 60 tisíc přibylo

Živnostenský rejstřík registruje celkem přes dva miliony podnikatelů. Skutečně aktivních je však jen necelý milion z nich. Počet nových podnikatelů nepoklesl už tři roky. I přes složité období v oblasti ekonomiky si drží tempo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vláda chce podnikatelům snižovat zbytečnou administrativu

O rovných dvanáct miliard korun na dvaašedesát se podařilo snížit administrativní náklady živnostníkům v roce 2010. Do konce volebního období chce vláda odbourat další zbytečné paragrafy a plánuje snížení administrativní zátěže podnikatelů a firem o dalších jedenáct miliard.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Většina billboardů by mohla do pěti let zmizet z dálnice

Poslanci budou jednat o úplném zákazu reklamních poutačů podél silnic. Pokud novelu zákona o pozemních komunikacích schválí, neuvidí řidiči ani spolujezdci většinu billboardů na dálnici do pěti let.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zvýšilo se DPH i sleva na děti a skončila povodňová stokoruna

Většina změn z plánované daňové reformy se odkládá. Spuštění Jednotného inkasního místa, zrušení superhrubé mzdy či daň z úhrnu mezd přijdou na řadu nejspíš až v roce 2014.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela zákoníku práce změnila také pravidla pro dovolenou

Novela zákoníku práce myslí také na dovolenou. Pokud zaměstnavatel neurčí svému zaměstnanci čerpat starou dovolenou do poloviny následujícího roku, může si o ní zaměstnanec rozhodnout sám.

Zdroj: portal.pohoda.cz