Linka 199

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Moldavsku - Česká správa sociálního zabezpečení

Р Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Moldavsku

Zdroj: www.cssz.cz

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Moldavsku - Česká správa sociálního zabezpečení

Р Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Moldavsku

Zdroj: www.cssz.cz

Žádost o moldavský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice - Česká správa sociálního zabezpečení

Р Žádost o moldavský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Zdroj: www.cssz.cz

Žádost o moldavský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice - Česká správa sociálního zabezpečení

Р Žádost o moldavský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Zdroj: www.cssz.cz

Mezinárodní smlouvy - Žádost o korejský důchod - Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o korejský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Zdroj: www.cssz.cz

Mezinárodní smlouvy - Žádost o korejský důchod - Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o korejský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Zdroj: www.cssz.cz

Mezinárodní smlouvy - Žádost o chorvatský důchod - Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o chorvatský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Zdroj: www.cssz.cz

Mezinárodní smlouvy - Žádost o chorvatský důchod - Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o chorvatský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Zdroj: www.cssz.cz

Žádost o australský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice - Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o australský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Zdroj: www.cssz.cz

Žádost o australský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice - Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o australský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Zdroj: www.cssz.cz

Tiskopisy e - Podání ELDP - Česká správa sociálního zabezpečení

Abyste mohli elektronicky podávat Evidenční listy důchodového pojištění, je třeba mimo jiné pověřit touto činností konkrétního pracovníka, případně – podáváte-li s podpisovým klíčem ČSSZ – vaše e - Podání doplnit příslušným tiskopisem. Ty najdete na této straně.

Zdroj: www.cssz.cz

Tiskopisy e - Podání ELDP - Česká správa sociálního zabezpečení

Abyste mohli elektronicky podávat Evidenční listy důchodového pojištění, je třeba mimo jiné pověřit touto činností konkrétního pracovníka, případně – podáváte-li s podpisovým klíčem ČSSZ – vaše e - Podání doplnit příslušným tiskopisem. Ty najdete na této straně.

Zdroj: www.cssz.cz

Tiskopisy e - Podání P/O - Česká správa sociálního zabezpečení

Abyste mohli elektronicky podávat Přihlášky/odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, je třeba mimo jiné pověřit touto činností konkrétního pracovníka, případně – podáváte-li s podpisovým klíčem ČSSZ – vaše e - Podání doplnit příslušným tiskopisem. Ty najdete na této straně.

Zdroj: www.cssz.cz

Tiskopisy e - Podání P/O - Česká správa sociálního zabezpečení

Abyste mohli elektronicky podávat Přihlášky/odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, je třeba mimo jiné pověřit touto činností konkrétního pracovníka, případně – podáváte-li s podpisovým klíčem ČSSZ – vaše e - Podání doplnit příslušným tiskopisem. Ty najdete na této straně.

Zdroj: www.cssz.cz

Sazba pojistného - Česká správa sociálního zabezpečení

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období.

Zdroj: www.cssz.cz

Sazba pojistného - Česká správa sociálního zabezpečení

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období.

Zdroj: www.cssz.cz

Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele - Česká správa sociálního zabezpečení

Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele

Zdroj: www.cssz.cz

Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele - Česká správa sociálního zabezpečení

Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele

Zdroj: www.cssz.cz

Změny v promíjení penále od 1. 1. 2011 - Česká správa sociálního zabezpečení

Podle sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo Evropskou komisí s konečnou platností rozhodnuto, že v řízení o promíjení penále nebude tzv. „Přechodný rámec“ prodloužen, což znamená, že při rozhodování o promíjení penále nebude nadále využitelná možnost promíjení penále dle rozhodnutí Evropské komise č. N 236/2009.

Zdroj: www.cssz.cz

Změny v promíjení penále od 1. 1. 2011 - Česká správa sociálního zabezpečení

Podle sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo Evropskou komisí s konečnou platností rozhodnuto, že v řízení o promíjení penále nebude tzv. „Přechodný rámec“ prodloužen, což znamená, že při rozhodování o promíjení penále nebude nadále využitelná možnost promíjení penále dle rozhodnutí Evropské komise č. N 236/2009.

Zdroj: www.cssz.cz

e - Podání Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

e - Podání Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Zdroj: www.cssz.cz

e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ - Česká správa sociálního zabezpečení

Každá osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné OSSZ, v Praze PSSZ na předepsaném formuláři Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (dále jen Přehled).

Zdroj: www.cssz.cz

e - Podání Oznámení kvalifikovaného certifikátu - Česká správa sociálního zabezpečení

Tiskopis „Oznámení kvalifikovaného certifikátu“ umožňuje uživatelům služeb e - Podání ČSSZ, kteří mají registrovaný platný kvalifikovaný certifikát, odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu, který bude automaticky akceptován pro všechna e – Podání, ke kterým má podávající pověření nebo plnou moc k zastupování

Zdroj: www.cssz.cz

Podání přehledu o výši pojistného (PVPOJ) pomocí mzdových programů - Česká správa sociálního zabezpečení

Podávajícím, kteří zasílají přehled o výši pojistného prostřednictvím svých speciálních programů doporučujeme, aby se v případě zamítnutí svého podání nejprve obrátili na dodavatele/výrobce svého programu, aby ověřili, že v těchto programech je implementováno takové zpracování elektronického podání (vytvoření datové věty) PVPOJ 2015, které je v souladu s pokyny (specifikací datové věty), zveřejněnými pro vývojáře na webových stránkách ČSSZ.

Zdroj: www.cssz.cz

Podání přehledu o výši pojistného (PVPOJ) pomocí mzdových programů - Česká správa sociálního zabezpečení

Podávajícím, kteří zasílají přehled o výši pojistného prostřednictvím svých speciálních programů doporučujeme, aby se v případě zamítnutí svého podání nejprve obrátili na dodavatele/výrobce svého programu, aby ověřili, že v těchto programech je implementováno takové zpracování elektronického podání (vytvoření datové věty) PVPOJ 2015, které je v souladu s pokyny (specifikací datové věty), zveřejněnými pro vývojáře na webových stránkách ČSSZ.

Zdroj: www.cssz.cz

Kontrola IČPE pomocí Luhnova algoritmu - Česká správa sociálního zabezpečení

Luhnův algoritmus je jednoduchý algoritmus kontrolního součtu čísel, jehož účelem je pomoci při detekci náhodných chyb v zápisu nebo přepisu různých identifikačních čísel. 

Zdroj: www.cssz.cz

Kontrola IČPE pomocí Luhnova algoritmu - Česká správa sociálního zabezpečení

Luhnův algoritmus je jednoduchý algoritmus kontrolního součtu čísel, jehož účelem je pomoci při detekci náhodných chyb v zápisu nebo přepisu různých identifikačních čísel. 

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ pořádá odbornou konferenci pro SW vývojáře - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ pozvala na odbornou konferenci vývojáře SW systémů, které zajišťují elektronická podání do České správy sociálního zabezpečení. Již se registrovalo na čtyři desítky zájemců. Odborné setkání se uskuteční 13. března 2015 od 10:00 hod. v prostorách ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ pořádá odbornou konferenci pro SW vývojáře - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ pozvala na odbornou konferenci vývojáře SW systémů, které zajišťují elektronická podání do České správy sociálního zabezpečení. Již se registrovalo na čtyři desítky zájemců. Odborné setkání se uskuteční 13. března 2015 od 10:00 hod. v prostorách ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Zdroj: www.cssz.cz

Šifrování a podepisování dat - Česká správa sociálního zabezpečení

Elektronické dokumenty musí splňovat základní kritéria: neodmítnutelnost odpovědnosti, integritu a  důvěrnost informací. Neodmítnutelnost odpovědnosti a integrita dat je řešena s pomocí elektronického podpisu. Důvěrnost informací pak šifrováním.

Zdroj: www.cssz.cz

Šifrování a podepisování dat - Česká správa sociálního zabezpečení

Elektronické dokumenty musí splňovat základní kritéria: neodmítnutelnost odpovědnosti, integritu a  důvěrnost informací. Neodmítnutelnost odpovědnosti a integrita dat je řešena s pomocí elektronického podpisu. Důvěrnost informací pak šifrováním.

Zdroj: www.cssz.cz

Uložení šifrovacího certifikátu pro XML602 Filler - Česká správa sociálního zabezpečení

Program 602XML Filler vyžaduje šifrovací certifikát v úložišti „Zprostředkující certifikační úřady“.

Zdroj: www.cssz.cz

Uložení šifrovacího certifikátu pro XML602 Filler - Česká správa sociálního zabezpečení

Program 602XML Filler vyžaduje šifrovací certifikát v úložišti „Zprostředkující certifikační úřady“.

Zdroj: www.cssz.cz

Šifrování datových zpráv - Česká správa sociálního zabezpečení

e - Podání pro ČSSZ jsou z důvodů bezpečnosti přenosu (integrita zprávy, utajení údajů) šifrována.Na této stránce jsou základní informace jak šifrování používat.

Zdroj: www.cssz.cz

Šifrování datových zpráv - Česká správa sociálního zabezpečení

e - Podání pro ČSSZ jsou z důvodů bezpečnosti přenosu (integrita zprávy, utajení údajů) šifrována.Na této stránce jsou základní informace jak šifrování používat.

Zdroj: www.cssz.cz

Šifrování datových zpráv - Česká správa sociálního zabezpečení

e - Podání pro ČSSZ jsou z důvodů bezpečnosti přenosu (integrita zprávy, utajení údajů) šifrována.Na této stránce jsou základní informace jak šifrování používat.

Zdroj: www.cssz.cz

Standardní kontrola Rodného čísla a Evidenčního čísla pojištěnce - Česká správa sociálního zabezpečení

Standardní kontrola Rodného čísla (RČ) a Evidenčního čísla pojištěnce (EČP)

Zdroj: www.cssz.cz

Standardní kontrola Rodného čísla a Evidenčního čísla pojištěnce - Česká správa sociálního zabezpečení

Standardní kontrola Rodného čísla (RČ) a Evidenčního čísla pojištěnce (EČP)

Zdroj: www.cssz.cz

Tabulka jednotlivých služeb (formulářů) e-Podání ve vztahu k variabilním symbolům a období, ke kterému se podání vztahuje - Česká správa sociálního zabezpečení

Tabulka jednotlivých služeb (formulářů) e-Podání ve vztahu k variabilním symbolům a období, ke kterému se podání vztahuje.

Zdroj: www.cssz.cz