Linka 199

ČSSZ má nové vedení, ministr uvedl do funkce ÚŘ doc. JUDr. Viléma Kahouna - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ má nové vedení. Ministr práce a sociálních věcí Ing. Jaromír Drábek jmenoval nového ústředního ředitele doc. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D. Ten následně svého náměstka a vrchního ředitele úseku sociálního pojištění. 

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ na ISSS v Hradci: Digitalizace dokumentů a eNeschopenka - Česká správa sociálního zabezpečení

Své aktivity z oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií představila Česká správa sociálního zabezpečení 4. a 5. dubna na 14. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), konané v Hradci Králové. Odborní pracovníci ČSSZ v rámci tématických bloků konference představili dvě oblasti – Elektronické dokumenty v ČSSZ a Elektronickou neschopenku. 

Zdroj: www.cssz.cz

Čínská delegace navštívila ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Čínská delegace navštívila ČSSZ, a to v rámci mezivládního projektu EU a Čínské lidové republiky. Zástupci ČSSZ seznámili čínské experty především s prováděním důchodového a nemocenského pojištění v ČR.

Zdroj: www.cssz.cz

Čínská delegace navštívila ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Čínská delegace navštívila ČSSZ, a to v rámci mezivládního projektu EU a Čínské lidové republiky. Zástupci ČSSZ seznámili čínské experty především s prováděním důchodového a nemocenského pojištění v ČR.

Zdroj: www.cssz.cz

Celostátní porada ČSSZ: Úspory, kontrola, klientský přístup a rostoucí počty exekucí - Česká správa sociálního zabezpečení

Na úspory v činnosti organizace, zlepšení kontrolní činnosti, problematiku stále rostoucího množství exekucí a zlepšení klientského přístupu se zaměřila celostátní porada ČSSZ. Ta se na počátku tohoto týdne uskutečnila v Seči na Chrudimsku.

Zdroj: www.cssz.cz

Celostátní porada ČSSZ: Úspory, kontrola, klientský přístup a rostoucí počty exekucí - Česká správa sociálního zabezpečení

Na úspory v činnosti organizace, zlepšení kontrolní činnosti, problematiku stále rostoucího množství exekucí a zlepšení klientského přístupu se zaměřila celostátní porada ČSSZ. Ta se na počátku tohoto týdne uskutečnila v Seči na Chrudimsku.

Zdroj: www.cssz.cz

Posudkoví lékaři se setkali na celostátní poradě v Praze - Česká správa sociálního zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zkvalitnit a modernizovat systém posuzování zdravotního stavu pro účely přiznávání dávek, například příspěvku na péči. V úmyslu má také zajistit ověřování kvality vydávaných posudků.

Zdroj: www.cssz.cz

Posudkoví lékaři se setkali na celostátní poradě v Praze - Česká správa sociálního zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zkvalitnit a modernizovat systém posuzování zdravotního stavu pro účely přiznávání dávek, například příspěvku na péči. V úmyslu má také zajistit ověřování kvality vydávaných posudků.

Zdroj: www.cssz.cz

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně zakončili 9. ročník specializačního kurzu Právnické fakulty UK - Česká správa sociálního zabezpečení

Celkem 27 zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 9. ročník specializačního kurzu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zdroj: www.cssz.cz

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně zakončili 9. ročník specializačního kurzu Právnické fakulty UK - Česká správa sociálního zabezpečení

Celkem 27 zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 9. ročník specializačního kurzu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ navštívil po třech letech parlamentní výbor pro sociální politiku - Česká správa sociálního zabezpečení

Seznámit se se současným chodem České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se 19. ledna 2011 přišlo 12 členů Výboru pro sociální politiku Poslanecké snemovny parlamentu ČR. Předchozí takové setkání se uskutečnilo v dubnu 2008.

Zdroj: www.cssz.cz

OSSZ Cheb: příjemnější prostředí pro klienty místo obchodů - Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení dokončila výraznou úpravu prostředí svého pracoviště v Chebu. Většina klientů Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Cheb tak bude vyřízena v novém klientském centru v přízemí s bezbariérovým přístupem, v podstatně kulturnějším prostředí, než dříve na úzkých chodbách v patrech. Klientské centrum nahradilo původní obchody v přízemí.

Zdroj: www.cssz.cz

OSSZ Cheb: příjemnější prostředí pro klienty místo obchodů - Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení dokončila výraznou úpravu prostředí svého pracoviště v Chebu. Většina klientů Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Cheb tak bude vyřízena v novém klientském centru v přízemí s bezbariérovým přístupem, v podstatně kulturnějším prostředí, než dříve na úzkých chodbách v patrech. Klientské centrum nahradilo původní obchody v přízemí.

Zdroj: www.cssz.cz

Ministr Jaromír Drábek otevřel novou pobočku ČSSZ v Opavě - Česká správa sociálního zabezpečení

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava se přesunula do nově postavené vlastní budovy v Krnovské ulici 75. Slavnostně byla budova předána do plného užívání za účasti ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka a dalších zástupců vedení MPSV i ČSSZ. Dosud OSSZ Opava sídlila od podzimu 1990 v pronajatých prostorách dřívější výpravní budovy ČSAD.

Zdroj: www.cssz.cz

Ministr Jaromír Drábek otevřel novou pobočku ČSSZ v Opavě - Česká správa sociálního zabezpečení

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava se přesunula do nově postavené vlastní budovy v Krnovské ulici 75. Slavnostně byla budova předána do plného užívání za účasti ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka a dalších zástupců vedení MPSV i ČSSZ. Dosud OSSZ Opava sídlila od podzimu 1990 v pronajatých prostorách dřívější výpravní budovy ČSAD.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ na ISSS v Hradci: Digitalizace dokumentů a eNeschopenka - Česká správa sociálního zabezpečení

Své aktivity z oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií představila Česká správa sociálního zabezpečení 4. a 5. dubna na 14. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), konané v Hradci Králové. Odborní pracovníci ČSSZ v rámci tématických bloků konference představili dvě oblasti – Elektronické dokumenty v ČSSZ a Elektronickou neschopenku. 

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ navštívila albánská delegace - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve dnech 21. - 25. 5. 2012 se v Praze konalo první kolo jednání expertů České a Albánské republiky k přípravě smlouvy o sociálním zabezpečení mezi oběma státy. Součástí programu jednání byla také návštěva ústředí ČSSZ, která se uskutečnila ve středu 23. 5. 2012.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ navštívila albánská delegace - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve dnech 21. - 25. 5. 2012 se v Praze konalo první kolo jednání expertů České a Albánské republiky k přípravě smlouvy o sociálním zabezpečení mezi oběma státy. Součástí programu jednání byla také návštěva ústředí ČSSZ, která se uskutečnila ve středu 23. 5. 2012.

Zdroj: www.cssz.cz

Sen, který se splnil - Česká správa sociálního zabezpečení

„To vypadá jako scéna z Harryho Pottera,“ poznamenal mladý muž a vstoupil do úzké uličky, již kam oko dohlédlo lemovaly kovové lišty a stěny kartotékových pořadačů vytvářející zvláštní magickou strukturu. Ocitl se ve vnitřní části objektu strojové evidence pojištěnců, nacházející se v budově ústředí ČSSZ.

Zdroj: www.cssz.cz

Sen, který se splnil - Česká správa sociálního zabezpečení

„To vypadá jako scéna z Harryho Pottera,“ poznamenal mladý muž a vstoupil do úzké uličky, již kam oko dohlédlo lemovaly kovové lišty a stěny kartotékových pořadačů vytvářející zvláštní magickou strukturu. Ocitl se ve vnitřní části objektu strojové evidence pojištěnců, nacházející se v budově ústředí ČSSZ.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ navštívila desetičlenná delegace chorvatských ústředních orgánů státní správy - Česká správa sociálního zabezpečení

V posledním dubnovém týdnu navštívila ČSSZ desetičlenná delegace chorvatských ústředních orgánů státní správy, v jejichž kompetenci je provádění sociálního zabezpečení. Studijní cesta se uskutečnila v rámci předvstupního twinningového projektu Chorvatska se Švédskem a Slovinskem, ČSSZ ji zorganizovala v rámci dobrých vztahů s těmito státy.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ navštívila desetičlenná delegace chorvatských ústředních orgánů státní správy - Česká správa sociálního zabezpečení

V posledním dubnovém týdnu navštívila ČSSZ desetičlenná delegace chorvatských ústředních orgánů státní správy, v jejichž kompetenci je provádění sociálního zabezpečení. Studijní cesta se uskutečnila v rámci předvstupního twinningového projektu Chorvatska se Švédskem a Slovinskem, ČSSZ ji zorganizovala v rámci dobrých vztahů s těmito státy.

Zdroj: www.cssz.cz

Celostátní porada ČSSZ: O činnosti hovořila čísla - Česká správa sociálního zabezpečení

Stabilizace činnosti úřadu, optimalizace procesů, provozně-ekonomické podmínky a celorezortní přístup byly hlavními body, na které se celostátní porada vedení ČSSZ soustředila. Uskutečnila se poslední červnové dny v Železných horách.

Zdroj: www.cssz.cz

Celostátní porada ČSSZ: O činnosti hovořila čísla - Česká správa sociálního zabezpečení

Stabilizace činnosti úřadu, optimalizace procesů, provozně-ekonomické podmínky a celorezortní přístup byly hlavními body, na které se celostátní porada vedení ČSSZ soustředila. Uskutečnila se poslední červnové dny v Železných horách.

Zdroj: www.cssz.cz

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 10. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy - Česká správa sociálního zabezpečení

V pátek 12. října se uskutečnilo v prostorách pražského Karolina slavnostní vyřazení absolventů desátého ročníku specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Osvědčení absolventi obdrželi z rukou proděkanky doc. JUDr. Hany Markové, CSc.

Zdroj: www.cssz.cz

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 10. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy - Česká správa sociálního zabezpečení

V pátek 12. října se uskutečnilo v prostorách pražského Karolina slavnostní vyřazení absolventů desátého ročníku specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Osvědčení absolventi obdrželi z rukou proděkanky doc. JUDr. Hany Markové, CSc.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ navštívil po třech letech parlamentní výbor pro sociální politiku - Česká správa sociálního zabezpečení

Seznámit se se současným chodem České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se 19. ledna 2011 přišlo 12 členů Výboru pro sociální politiku Poslanecké snemovny parlamentu ČR. Předchozí takové setkání se uskutečnilo v dubnu 2008.

Zdroj: www.cssz.cz

Ve znamení přípravy strategie 2014–2020 byla celostátní porada vedení ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Hlavním tématem celostátní porady vedení ČSSZ, která letos proběhla 7. a 8. října, se stala příprava strategie ČSSZ na období let 2014-2020. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun určil oblasti, na které se příprava strategického plánování na další roky zaměřila.

Zdroj: www.cssz.cz

Ve znamení přípravy strategie 2014–2020 byla celostátní porada vedení ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Hlavním tématem celostátní porady vedení ČSSZ, která letos proběhla 7. a 8. října, se stala příprava strategie ČSSZ na období let 2014-2020. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun určil oblasti, na které se příprava strategického plánování na další roky zaměřila.

Zdroj: www.cssz.cz

Zaměstnanci správ sociálního zabezpečení ukončili již 11. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě UK - Česká správa sociálního zabezpečení

Před rokem v říjnu zahájilo 30 zaměstnanců správ sociálního zabezpečení z různých koutů republiky již 11. běh specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během dvou semestrů absolvovali pět dvoudenních soustředění, jejichž obsahem byly přednášky z oblasti správního, pracovního, občanského, obchodního, trestního a finančního práva. Všichni účastníci úspěšně obhájili závěrečnou práci a vykonali zkoušku ze stěžejních tematických okruhů.

Zdroj: www.cssz.cz

Zaměstnanci správ sociálního zabezpečení ukončili již 11. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě UK - Česká správa sociálního zabezpečení

Před rokem v říjnu zahájilo 30 zaměstnanců správ sociálního zabezpečení z různých koutů republiky již 11. běh specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během dvou semestrů absolvovali pět dvoudenních soustředění, jejichž obsahem byly přednášky z oblasti správního, pracovního, občanského, obchodního, trestního a finančního práva. Všichni účastníci úspěšně obhájili závěrečnou práci a vykonali zkoušku ze stěžejních tematických okruhů.

Zdroj: www.cssz.cz

Celostátní setkání posudkových lékařů resortu MPSV se konalo pod záštitou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna - Česká správa sociálního zabezpečení

Co očekává lékařská posudková služba od změn v posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, které se od ledna příštího roku nebude odvíjet od posouzení stupně závislosti a schopnosti mobility a orientace? Tuto a další otázky položil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun během úterního setkání se zástupci lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Zdroj: www.cssz.cz

Celostátní setkání posudkových lékařů resortu MPSV se konalo pod záštitou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna - Česká správa sociálního zabezpečení

Co očekává lékařská posudková služba od změn v posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, které se od ledna příštího roku nebude odvíjet od posouzení stupně závislosti a schopnosti mobility a orientace? Tuto a další otázky položil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun během úterního setkání se zástupci lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Zdroj: www.cssz.cz

Novinku v poskytování svých služeb prezentovala ČSSZ vůbec poprvé v Brně - Česká správa sociálního zabezpečení

Představit ePortál ČSSZ - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. To bylo cílem tiskové konference, která se u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty, uskutečnila v úterý 26. 11. 2013 v Brně.

Zdroj: www.cssz.cz

Novinku v poskytování svých služeb prezentovala ČSSZ vůbec poprvé v Brně - Česká správa sociálního zabezpečení

Představit ePortál ČSSZ - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. To bylo cílem tiskové konference, která se u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty, uskutečnila v úterý 26. 11. 2013 v Brně.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ prezentovala novinku v poskytování svých služeb - Česká správa sociálního zabezpečení

Tisková konference ČSSZ se dnes uskutečnila v Praze u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty. ČSSZ na ní představila svůj ePortál - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. ČSSZ před koncem letošního roku rozšíří svůj servis a vybrané služby pro klienty zpřístupní online.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ prezentovala novinku v poskytování svých služeb - Česká správa sociálního zabezpečení

Tisková konference ČSSZ se dnes uskutečnila v Praze u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty. ČSSZ na ní představila svůj ePortál - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. ČSSZ před koncem letošního roku rozšíří svůj servis a vybrané služby pro klienty zpřístupní online.

Zdroj: www.cssz.cz

Zástupce MMF hostem ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve dnech 15. - 27. února 2012 se uskutečnila mise Mezinárodního měnového fondu (dále „MMF“) do České republiky, jejímž cílem bylo posoudit vývoj české ekonomiky. Během ní navštívili zástupci MMF řadu organizací a institucí nejen z veřejné sféry, ale i soukromé. 

Zdroj: www.cssz.cz

Zástupce MMF hostem ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve dnech 15. - 27. února 2012 se uskutečnila mise Mezinárodního měnového fondu (dále „MMF“) do České republiky, jejímž cílem bylo posoudit vývoj české ekonomiky. Během ní navštívili zástupci MMF řadu organizací a institucí nejen z veřejné sféry, ale i soukromé. 

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ se připravuje na mezinárodní výměnu elektronických dat v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ uspořádala závěrečnou konferenci k projektu „Posílení kapacity institucí z vybraných států Evropské unie v oblasti implementace Nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat (EESSI)“ v rámci komunitárního programu PROGRESS. Odborně zaměřená konference se konala v pondělí 14. 5. 2012.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ se připravuje na mezinárodní výměnu elektronických dat v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ uspořádala závěrečnou konferenci k projektu „Posílení kapacity institucí z vybraných států Evropské unie v oblasti implementace Nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat (EESSI)“ v rámci komunitárního programu PROGRESS. Odborně zaměřená konference se konala v pondělí 14. 5. 2012.

Zdroj: www.cssz.cz

Krnovskou kancelář OSSZ Bruntál navštívila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová - Česká správa sociálního zabezpečení

Ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová navštívila Krnov v pondělí 7. 1. 2013. Dopoledne si prohlédla kancelář OSSZ Bruntál, která nově sídlí v budově na Vodní ulici.

Zdroj: www.cssz.cz

Odborníci z ČSSZ a MPSV pomáhají veřejnosti orientovat se v problematice sociálního zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení

Zástupci ČSSZ a MPSV ve středu 23. 1. 2013 společně vystoupili v části věnované sociálnímu zabezpečení pacienta, která byla jedním bodem v programu pacientského semináře. Ten pořádala společnost Dialog Jessenius v rámci 4. pražského mezioborového onkologického kolokvia Prague Onco.

Zdroj: www.cssz.cz

Odborníci z ČSSZ a MPSV pomáhají veřejnosti orientovat se v problematice sociálního zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení

Zástupci ČSSZ a MPSV ve středu 23. 1. 2013 společně vystoupili v části věnované sociálnímu zabezpečení pacienta, která byla jedním bodem v programu pacientského semináře. Ten pořádala společnost Dialog Jessenius v rámci 4. pražského mezioborového onkologického kolokvia Prague Onco.

Zdroj: www.cssz.cz

Čínská delegace navštívila ústředí ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve čtvrtek 4. 7. 2013 přivítali zástupci ČSSZ delegaci čínské Národní rady pro fond sociálního zabezpečení vedenou její místopředsedkyní Shen Xiaonan.

Zdroj: www.cssz.cz

Čínská delegace navštívila ústředí ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve čtvrtek 4. 7. 2013 přivítali zástupci ČSSZ delegaci čínské Národní rady pro fond sociálního zabezpečení vedenou její místopředsedkyní Shen Xiaonan.

Zdroj: www.cssz.cz

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun novému ministrovi práce a sociálních věcí představil stabilizovaný úřad - Česká správa sociálního zabezpečení

Jako první organizaci svého resortu nový ministr MPSV František Koníček navštívil ČSSZ. Přehled o aktuální situaci v instituci mu poskytl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Ministra ujistil, že výkon úřadu je stabilizovaný a jeho prioritou je tento stav udržet i za ztížených podmínek vyvolaných zejména stavem veřejných financí a obdobím reforem.

Zdroj: www.cssz.cz

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun novému ministrovi práce a sociálních věcí představil stabilizovaný úřad - Česká správa sociálního zabezpečení

Jako první organizaci svého resortu nový ministr MPSV František Koníček navštívil ČSSZ. Přehled o aktuální situaci v instituci mu poskytl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Ministra ujistil, že výkon úřadu je stabilizovaný a jeho prioritou je tento stav udržet i za ztížených podmínek vyvolaných zejména stavem veřejných financí a obdobím reforem.

Zdroj: www.cssz.cz

Ministryně práce a sociálních věcí se seznámila s fungováním ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve čtvrtek 3. 4. 2014 navštívila ústředí České správy sociálního zabezpečení ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ si připomíná čtvrtstoletí práce pro klienty a Česká republika 90 let od vzniku první legislativ - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ si připomíná čtvrtstoletí práce pro klienty a Česká republika 90 let od vzniku první legislativní úpravy o sociálním pojištění v novodobé historii.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ si připomíná čtvrtstoletí práce pro klienty a Česká republika 90 let od vzniku první legislativ - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ si připomíná čtvrtstoletí práce pro klienty a Česká republika 90 let od vzniku první legislativní úpravy o sociálním pojištění v novodobé historii.

Zdroj: www.cssz.cz

Skončil 12. Specializační kurz pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK - Česká správa sociálního zabezpečení

Účastníci kurzu úspěšně obhájili závěrečnou práci a vykonali zkoušku ze stěžejních tematických okruhů. Jejich roční studijní úsilí bylo slavnostně zakončeno předáním osvědčení. To převzali z rukou proděkanky pro celoživotní vzdělávání doc. JUDr. Heleny Práškové, CSc. v Malé aule Karolina.

Zdroj: www.cssz.cz

Skončil 12. Specializační kurz pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK - Česká správa sociálního zabezpečení

Účastníci kurzu úspěšně obhájili závěrečnou práci a vykonali zkoušku ze stěžejních tematických okruhů. Jejich roční studijní úsilí bylo slavnostně zakončeno předáním osvědčení. To převzali z rukou proděkanky pro celoživotní vzdělávání doc. JUDr. Heleny Práškové, CSc. v Malé aule Karolina.

Zdroj: www.cssz.cz

Ministryně práce a sociálních věcí navštívila ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

První letošní porady vedení ČSSZ, která se uskutečnila v úterý 22. ledna, se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová. Do budovy ústředí v Praze 5 ji přivedl zájem dozvědět se od ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna o úkolech, které ČSSZ čekají v roce 2013, a o výhledu pro následující období.

Zdroj: www.cssz.cz

Ministryně práce a sociálních věcí navštívila ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

První letošní porady vedení ČSSZ, která se uskutečnila v úterý 22. ledna, se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová. Do budovy ústředí v Praze 5 ji přivedl zájem dozvědět se od ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna o úkolech, které ČSSZ čekají v roce 2013, a o výhledu pro následující období.

Zdroj: www.cssz.cz

Krnovskou kancelář OSSZ Bruntál navštívila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová - Česká správa sociálního zabezpečení

Ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová navštívila Krnov v pondělí 7. 1. 2013. Dopoledne si prohlédla kancelář OSSZ Bruntál, která nově sídlí v budově na Vodní ulici.

Zdroj: www.cssz.cz

Konzultačního dne k důchodům využilo ve Znojmě více než 70 klientů - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se ve Znojmě uskutečnil další česko-rakouský konzultační den k důchodům. V průběhu jediného dne poskytly tři týmy přes 70 konzultací.

Zdroj: www.cssz.cz

Konzultačního dne k důchodům využilo ve Znojmě více než 70 klientů - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 se ve Znojmě uskutečnil další česko-rakouský konzultační den k důchodům. V průběhu jediného dne poskytly tři týmy přes 70 konzultací.

Zdroj: www.cssz.cz

Výbor pro sociální politiku projednával na své schůzi chod ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Dopolední část 7. schůze výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR se uskutečnila ve středu 28. 5. 2014 v sídle ústředí ČSSZ.

Zdroj: www.cssz.cz

Výbor pro sociální politiku projednával na své schůzi chod ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Dopolední část 7. schůze výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR se uskutečnila ve středu 28. 5. 2014 v sídle ústředí ČSSZ.

Zdroj: www.cssz.cz

Ministryně práce a sociálních věcí se seznámila s fungováním ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

Ve čtvrtek 3. 4. 2014 navštívila ústředí České správy sociálního zabezpečení ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ si připomněla 25 let od svého vzniku - Česká správa sociálního zabezpečení

Rovné čtvrtstoletí své existence si v pondělí 30. března 2015 připomněla ČSSZ. Porada vedení ČSSZ, jejímž tématem bylo zhodnocení 25 let fungování této instituce a deklarace jejího směřování v dalších letech, se uskutečnila za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ si připomněla 25 let od svého vzniku - Česká správa sociálního zabezpečení

Rovné čtvrtstoletí své existence si v pondělí 30. března 2015 připomněla ČSSZ. Porada vedení ČSSZ, jejímž tématem bylo zhodnocení 25 let fungování této instituce a deklarace jejího směřování v dalších letech, se uskutečnila za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

Zdroj: www.cssz.cz

S novináři libereckého regionu se u kulatého stolu potkali zástupci OSSZ Liberec - Česká správa sociálního zabezpečení

Na Okresní správě sociálního zabezpečení Liberec se setkali novináři libereckého regionu s odborníky z této instituce. Témat k osvětové diskuzi bylo hned několik. Kulatý stůl se konal ve čtvrtek 16. 4. 2015 u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, kdy si ČSSZ připomíná 25 let od svého vzniku.

Zdroj: www.cssz.cz

S novináři libereckého regionu se u kulatého stolu potkali zástupci OSSZ Liberec - Česká správa sociálního zabezpečení

Na Okresní správě sociálního zabezpečení Liberec se setkali novináři libereckého regionu s odborníky z této instituce. Témat k osvětové diskuzi bylo hned několik. Kulatý stůl se konal ve čtvrtek 16. 4. 2015 u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, kdy si ČSSZ připomíná 25 let od svého vzniku.

Zdroj: www.cssz.cz

První červencový den patřil na ČSSZ slavnostnímu aktu složení služebního slibu - Česká správa sociálního zabezpečení

Vedoucí pracovníci České správy sociálního zabezpečení dnes v pražském ústředí slavnostně složili služební slib do rukou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna.

Zdroj: www.cssz.cz

První červencový den patřil na ČSSZ slavnostnímu aktu složení služebního slibu - Česká správa sociálního zabezpečení

Vedoucí pracovníci České správy sociálního zabezpečení dnes v pražském ústředí slavnostně složili služební slib do rukou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna.

Zdroj: www.cssz.cz

Historie, současnost a budoucnost sociálního pojištění byly předmětem mezinárodní konference, diskutovalo se o aktuálních otázkách - Česká správa sociálního zabezpečení

Odbornou částí dnes v modré posluchárně Karolina pokračovala včera zahájená Mezinárodní konference k 90 letům sociálního pojištění a 25 letům existence České správy sociálního zabezpečení ČSSZ. Zúčastnila se jí více než stovka účastníků z řad odborníků a představitelů významných zahraničních orgánů a institucí, např. polské Sociální pojišťovny ZUS, rakouské Penzijní sociální pojišťovny PVA, Svazu německého důchodového pojištění DRV Bund, slovenské Sociální pojišťovny SP aj.

Zdroj: www.cssz.cz

Historie, současnost a budoucnost sociálního pojištění byly předmětem mezinárodní konference, diskutovalo se o aktuálních otázkách - Česká správa sociálního zabezpečení

Odbornou částí dnes v modré posluchárně Karolina pokračovala včera zahájená Mezinárodní konference k 90 letům sociálního pojištění a 25 letům existence České správy sociálního zabezpečení ČSSZ. Zúčastnila se jí více než stovka účastníků z řad odborníků a představitelů významných zahraničních orgánů a institucí, např. polské Sociální pojišťovny ZUS, rakouské Penzijní sociální pojišťovny PVA, Svazu německého důchodového pojištění DRV Bund, slovenské Sociální pojišťovny SP aj.

Zdroj: www.cssz.cz

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 7. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy - Česká správa sociálního zabezpečení

Dvacet devět zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 7. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začátkem října proběhlo v prostorách Karolina slavnostní vyřazení děkanem Právnické fakulty UK prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc.

Zdroj: www.cssz.cz

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 7. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy - Česká správa sociálního zabezpečení

Dvacet devět zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 7. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začátkem října proběhlo v prostorách Karolina slavnostní vyřazení děkanem Právnické fakulty UK prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ navštívili představitelé Výboru pro sociální věci ze slovenské Národní rady - Česká správa sociálního zabezpečení

Delegace Výboru pro sociální věci Národní rady Slovenské republiky v rámci své pracovní návštěvy ČR zavítala v úterý 9. února na ČSSZ. Jedním z témat vzájemného jednání bylo informování o postupu v případě exekucí na důchody u nás a na Slovensku.

Zdroj: www.cssz.cz

ČSSZ navštívili představitelé Výboru pro sociální věci ze slovenské Národní rady - Česká správa sociálního zabezpečení

Delegace Výboru pro sociální věci Národní rady Slovenské republiky v rámci své pracovní návštěvy ČR zavítala v úterý 9. února na ČSSZ. Jedním z témat vzájemného jednání bylo informování o postupu v případě exekucí na důchody u nás a na Slovensku.

Zdroj: www.cssz.cz

Novinky ušetří lidem papírování a čas strávený na úřadech - Česká správa sociálního zabezpečení

Zadat neschopenku přímo z domu přes počítač nebo tablet, zjistit v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat ihned přehled doby důchodového pojištění. Zní vám to jako hudba vzdálené budoucnosti? Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení přichází s novinkami, které využijí nové moderní technologie.

Zdroj: www.cssz.cz

Novinky ušetří lidem papírování a čas strávený na úřadech - Česká správa sociálního zabezpečení

Zadat neschopenku přímo z domu přes počítač nebo tablet, zjistit v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat ihned přehled doby důchodového pojištění. Zní vám to jako hudba vzdálené budoucnosti? Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení přichází s novinkami, které využijí nové moderní technologie.

Zdroj: www.cssz.cz

Právní normy - Česká správa sociálního zabezpečení

Níže naleznete přehled nejdůležitějších právních předpisů, které se týkají sociálního zabezpečení v kompetenci ČSSZ. S jejich zněním se po kliknutí můžete seznámit na Portálu veřejné správy.

Zdroj: www.cssz.cz

Právní normy - Česká správa sociálního zabezpečení

Níže naleznete přehled nejdůležitějších právních předpisů, které se týkají sociálního zabezpečení v kompetenci ČSSZ. S jejich zněním se po kliknutí můžete seznámit na Portálu veřejné správy.

Zdroj: www.cssz.cz

Zásady pro vyřizování žádostí o informace - Česká správa sociálního zabezpečení

Za informaci se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. považuje každá informace o skutečnostech a údajích, které se týkají činností svěřených do působnosti ČSSZ a její rozhodovací pravomoci zákonem č. 582/1991 Sb., v platném znění, pokud nepodléhají zvláštnímu režimu ochrany.

Zdroj: www.cssz.cz

Zásady pro vyřizování žádostí o informace - Česká správa sociálního zabezpečení

Za informaci se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. považuje každá informace o skutečnostech a údajích, které se týkají činností svěřených do působnosti ČSSZ a její rozhodovací pravomoci zákonem č. 582/1991 Sb., v platném znění, pokud nepodléhají zvláštnímu režimu ochrany.

Zdroj: www.cssz.cz

Přehled povinně zveřejňovaných informací - Česká správa sociálního zabezpečení

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Zdroj: www.cssz.cz

Přehled povinně zveřejňovaných informací - Česká správa sociálního zabezpečení

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Zdroj: www.cssz.cz

Úhrada za poskytování informací - Česká správa sociálního zabezpečení

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se informace poskytují za úhradu dle platného sazebníku.

Zdroj: www.cssz.cz

Úhrada za poskytování informací - Česká správa sociálního zabezpečení

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se informace poskytují za úhradu dle platného sazebníku.

Zdroj: www.cssz.cz

Šesté česko-německé konzultační dny v Regensburgu využilo 130 klientů - Česká správa sociálního zabezpečení

249 konzultací během dvou dnů: důchodový věk, doby důchodového pojištění získané v České republice a Německu, uplatnění žádostí o důchod a pravidla, kterými se řídí posuzování nároku na důchod, či výpočet a výplata důchodu. O tato témata se nejčastěji zajímali lidé, kteří využili v pořadí již šesté česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění.

Zdroj: www.cssz.cz