Linka 199

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

nejčastější zdroje článků

V Praze se uskutečnilo setkání českých firem se zástupci Spojeného ústavu jaderných výzkumů Dubna

Výbor pro koordinaci spolupráce s SÚJV Dubna ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR (TC AV ČR) a dalšími partnery uspořádali ve čtvrtek 22. října 2015 večerní pracovní setkání českých firem se zástupci Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) Dubna, které se konalo v rámci „Dnů SÚJV Dubna v ČR“ (22.10. - 23.10.2015). Večerní pracovní setkání zástupců 10 českých firem, konané v prostorách refektáře Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v Praze, pomohlo prohloubit kontakty jak se zástupci laboratoří z SÚJV Dubna, tak i se zástupci oddělení nákupu SÚJV Dubna. V rámci pracovního setkání zástupci SÚJV Dubna prezentovali jednak procedury související s tendry do SÚJV Dubna, tak i příležitosti pro dodávky ze strany českých firem do jednotlivých laboratoří SÚJV Dubna. Zástupci TC AV ČR budou ve spolupráci s Výborem koordinaci spolupráce s SÚJV Dubna a s českými kolegy v SÚJV Dubna i nadále zprostředkovávat českým firmám informace o obchodních a technologických příležitostech pro spolupráci s SÚJV Dubna. Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně (SÚJV Dubna; www.jinr.ru; cca 120 km severně od Moskvy) je mezinárodní vědecký ústav, který je tvořen 7 laboratořemi a zaměstnává přibližně 5500 osob, z nichž je cca 1000 výzkumných pracovníků a 2000 techniků a inženýrů. Roční rozpočet SÚJV Dubna je přibližně 126 milionů USD. Česká republika úspěšně navazuje na aktivity Československa, které patřilo mezi zakládající členy SÚJV Dubna v roce 1956. Odborné zaměření SÚJV Dubna je velmi široké - zahrnuje základní teoretický i experimentální výzkum v oblasti jaderné a částicové fyziky, pevné fáze a radiobiologie, vývoj a stavbu urychlovačů částic, a také aplikace v lékařství (hadronová terapie některých druhů nádorů, vývoj radiofarmak), v oblasti nanotechnologií (filtry a membrány vyráběné pomocí svazku urychlených těžkých iontů) či v energetice (problematika vyhořelého paliva, reaktorů IV. generace aj.). Pro další informace prosím kontaktujte:Jiří JanošecTechnologické centrum AV ČRTel.: 234 006 136MailTo: janosec@tc.cz  

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Umíme dělat efektivní matchmakingové setkání FOR ARCH 2015

Třetí ročník ´Matchmaking FOR ARCH 2015´ na letňanském výstavišti se stal opravdu velkou a efektivní mezinárodní akcí! Zúčastnilo se 82 společností z 11 zemí Evropy (nejvíce z Německa a dále firmy z Rakouska, Polska, Itálie, Španělska, Velké Británie). Firmy využily časově i finančně zajímavou příležitost k získání nových obchodních kontaktů v průběhu 183 uskutečněných schůzek, které byly více než z 80 % mezinárodní. Fakt, že je to efektivní cesta k jednání se správnými lidmi (novými zákazníky, obchodními a výrobními partnery) na správném místě potvrdilo to, že došlo na místě k více než 5 podpisům konkrétních smluv o partnerské spolupráci, které jsou splněním jedním z cílů projektu Enterprise Europe Network. Více informací o Matchmaking FOR ARCH 2015 naleznete na webové stránce: http://forarch2015.talkb2b.net. Obchodní jednání nejen ve stavebních oborech bude síť Enterprise Europe Network pořádat i v roce 2016, pro podrobnější informace sledujte naše stránky www.crr.cz/een. Kontakt: Ing. Eva Hrubešová, tel.: 234 006 232, e-mail: hrubesova@crr.cz      

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Příběh úspěšné spolupráce mezi českou firmou MIDARO, s.r.o. a italskou firmou Cascina San Cassiano srl

Česká společnost MIDARO, s.r.o. se již od roku 2005 specializuje na maloobchodní prodej pravých italských a francouzských delikates. V nabídce firmy se nachází široký sortiment čerstvých, balených i nakládaných potravin, které nejsou běžně zastoupeny na českém trhu. Prostřednictvím svého obchodu v centru města Plzeň společnost nabízí vysoce kvalitní potravinářské výrobky (sýry, těstoviny, olivové oleje, lanýžové produkty, delikatesy z ryb a další) a spolu s kvalitním servisem se snaží uspokojit i nejnáročnější klientelu. V roce 2014 se jednatelka firmy MIDARO, s.r.o. obrátila na místního partnera sítě Enterprise Europe Network – BIC Plzeň s požadavkem o nalezení nových výrobců nebo dodavatelů francouzských a italských delikates pro rozšíření své produktové řady. Na základě přesných specifikací bylo pro firmu vypracováno tzv. business review, které pomohlo zmapovat ekonomickou situaci a tržní pozici firmy. Dále byla vystavena poptávka firmy v databázi mezinárodní sítě Enterprise Europe Network pro nalezení vhodného obchodního partnera. Na základě přesně specifikovaného kooperačního profilu, firma obdržela za rok 2014 celou řadu obchodních nabídek od italských a francouzských výrobců a dodavatelů. Celkem bylo předáno 37 kontaktů na potenciální partnery, přičemž k uzavření obchodu došlo se dvěma italskými firmami. Jednou z nich byla také společnost Cascina San Cassiano srl, která patří mezi kvalitní výrobce italských delikates. Krátce po předání kontaktu firmy zahájily obchodní jednání, které vyústilo v realizaci obchodu – tj. k dodávce italských potravin do České republiky. V současné době se jedná již o druhý úspěšný obchod s touto italskou společností.

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Latin America IPR SME Helpdesk: Evropské služby na pomoc exportérům do zemí Latinské Ameriky

Evropská komise finančně podpořila a uvedla do provozu další kvalitní bezplatnou on-line službu na pomoc evropským malým a středním firmám exportujícím nebo usilujícím o společné podnikání v mimoevropských teritoriích, tentokrát zaměřenou na trhy zemí Latinské Ameriky. Některé z dynamicky se rozvíjejících států tohoto obrovského území (např. Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Peru aj.) přitom představují pro české výrobce prioritní či zájmové trhy, jež jsou jmenovitě uváděny v Exportní strategii ČR 2012-2020.  Projekt nabízí evropským firmám spolupracujícím s partnery v zemích skupiny MERCOSUR (Brazílie, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile) a v Mexiku, Kolumbii a Peru užitečné bezplatné informace a operativní nápomoc v záležitostech spojených s ochranou duševního vlastnictví (Intellectual Propery, IP).Stránky obsahují jednak bohatou faktografickou on-line knihovnu s množstvím přehledných hospodářských informací a specifickými charakteristikami ochrany různých typů IP v jednotlivých zemích teritoria, včetně odkazů na klíčové národní orgány zabývající se registrací IP či vymáháním s tím souvisejících práv. Další doplňující informace naleznou zájemci i v řadě volně dostupných interaktivních informačních a tréninkových materiálů, nebo se mohou sami aktivně zapojit do některého z tematických webinářů či workshopů konaných periodicky na různých místech v EU. Důležitým prvkem služeb Latin America IPR SME Helpdesk je i linka operativní telefonní nebo e-mailové pomoci, obsluhovaná kvalifikovanými specialisty znajícími důvěrně místní prostředí. Odpovědi na konkrétní otázky spojené s výše uvedenou problematikou experti Helpdesku poskytují diskrétně a bezplatně. Pokud tedy vaše firma uvažuje o bezpečném podnikání v některé ze zemí Latinské Ameriky, může být pro vás služba Latin America IPR SME Helpdesk důležitým pojítkem k úspěchu na tomto perspektivním trhu. Bližší informace na adrese: www.mercosur-iprhelpdesk.eu 

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Příběh úspěšné spolupráce mezi českou firmou MIDARO, s.r.o. a italskou firmou Cascina San Cassiano srl

Česká společnost MIDARO, s.r.o. se již od roku 2005 specializuje na maloobchodní prodej pravých italských a francouzských delikates. V nabídce firmy se nachází široký sortiment čerstvých, balených i nakládaných potravin, které nejsou běžně zastoupeny na českém trhu. Prostřednictvím svého obchodu v centru města Plzeň společnost nabízí vysoce kvalitní potravinářské výrobky (sýry, těstoviny, olivové oleje, lanýžové produkty, delikatesy z ryb a další) a spolu s kvalitním servisem se snaží uspokojit i nejnáročnější klientelu. V roce 2014 se jednatelka firmy MIDARO, s.r.o. obrátila na místního partnera sítě Enterprise Europe Network – BIC Plzeň s požadavkem o nalezení nových výrobců nebo dodavatelů francouzských a italských delikates pro rozšíření své produktové řady. Na základě přesných specifikací bylo pro firmu vypracováno tzv. business review, které pomohlo zmapovat ekonomickou situaci a tržní pozici firmy. Dále byla vystavena poptávka firmy v databázi mezinárodní sítě Enterprise Europe Network pro nalezení vhodného obchodního partnera. Na základě přesně specifikovaného kooperačního profilu, firma obdržela za rok 2014 celou řadu obchodních nabídek od italských a francouzských výrobců a dodavatelů. Celkem bylo předáno 37 kontaktů na potenciální partnery, přičemž k uzavření obchodu došlo se dvěma italskými firmami. Jednou z nich byla také společnost Cascina San Cassiano srl, která patří mezi kvalitní výrobce italských delikates. Krátce po předání kontaktu firmy zahájily obchodní jednání, které vyústilo v realizaci obchodu – tj. k dodávce italských potravin do České republiky. V současné době se jedná již o druhý úspěšný obchod s touto italskou společností.

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Inovační management

Naši experti provádí posouzení inovačního potenciálu firem pomocí jednoduchého nástroje smE-MPOWER. Společnosti je do několika dnů předán stručný protokol, který.

Štítky: pro http je av technologické technologické centrum hospodářská komora av čr info centrum av

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Články a publikace

Aktuální inovativní nabídky a poptávky. Strojírenství, materiály a dopravní technologie. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční.

Štítky: a var články v ga s js network články a články a publikace

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Zpětná vazba Evropské komisi

Zpětná vazba od podniků, v níž jsou zaznamenány tisíce případů, se získává nepřímo, a to přes síť Enterprise Europe Network. K některým právním předpisům.

Štítky: e telefon se adresa carousel var carousel rysava ryšavá jitka jitka ryšavá

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Důležité odkazy

Aktuální inovativní nabídky a poptávky. Strojírenství, materiály a dopravní technologie. Všechny služby sítě jsou zdarma. Služby Enterprise Europe Network jsou.

Štítky: unie evropské unie v eu instituce evropské právo evropských podnikatelských subjektů evropských společenství databáze podnikatelských subjektů databáze podnikatelských ostatní odkazy

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Transfer technologií a znalostí

Prvním krokem spolupráce je nabídka našich služeb při osobní návštěvě ve firmě nebo při námi pořádané akci. Při odezvě na váš požadavek Vás příslušný.

Štítky: které nebo i zahraničí služeb resp do se dále úvodní

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Síť v ČR

Enterprise Europe Network poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků.

Štítky: http brno av komora technologické centrum technologické centrum av hospodářská komora hospodářská av čr info

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Přehled zdrojů financování

Programy podporující vědeckovýzkumné aktivity, vědeckou spolupráci a mobilitu vědeckých pracovníků. Financování mezinárodních rozvojových projektů z fondů.

Štítky: podnikání e nebo telefon jiří adresa carousel var carousel vavřínek inovací

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Textil

Slovinská firma hledá výrobce speciálního materiálu, který by použila jako mezivrstvu do kalhot určených pro lesníky. Funkčnost materiálu by měla být ochranná proti.

Štítky: jiří světová jiří janošec janošec janosec expo milán světová výstava expo výstava expo výstava expo milán světová výstava

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Vnitřní trh

Ano, jako podnik se sídlem v členské zemi EU můžete své zaměstnance dočasně vyslat do Německa za účelem poskytování stavebních služeb. Ne, seznamy regulovaných.

Štítky: že eu či podmínky kvalifikace do se k je zemi

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Micro & Nanotechnologie

Francouzská společnost nabízí své zkušenosti a know-how při návrhu neinvazivního zdravotního zařízení jakým jsou například endoskopy a bioptické zařízení..

Štítky: n newsletter n sg newsletter sg newsletter n sg newsletter nano sg nano sg newsletter micro nano

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Vyjádření klientů

Aktuální inovativní nabídky a poptávky. Strojírenství, materiály a dopravní technologie. Mise českých firem do Rumunska. Všechny služby sítě jsou zdarma.

Štítky: a var nás klientů ga s js vyjádření enterprise vyjádření klientů

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz