Linka 199

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

nejčastější zdroje článků

V Praze se uskutečnilo setkání českých firem se zástupci Spojeného ústavu jaderných výzkumů Dubna

Výbor pro koordinaci spolupráce s SÚJV Dubna ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR (TC AV ČR) a dalšími partnery uspořádali ve čtvrtek 22. října 2015 večerní pracovní setkání českých firem se zástupci Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) Dubna, které se konalo v rámci „Dnů SÚJV Dubna v ČR“ (22.10. - 23.10.2015). Večerní pracovní setkání zástupců 10 českých firem, konané v prostorách refektáře Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v Praze, pomohlo prohloubit kontakty jak se zástupci laboratoří z SÚJV Dubna, tak i se zástupci oddělení nákupu SÚJV Dubna. V rámci pracovního setkání zástupci SÚJV Dubna prezentovali jednak procedury související s tendry do SÚJV Dubna, tak i příležitosti pro dodávky ze strany českých firem do jednotlivých laboratoří SÚJV Dubna. Zástupci TC AV ČR budou ve spolupráci s Výborem koordinaci spolupráce s SÚJV Dubna a s českými kolegy v SÚJV Dubna i nadále zprostředkovávat českým firmám informace o obchodních a technologických příležitostech pro spolupráci s SÚJV Dubna. Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně (SÚJV Dubna; www.jinr.ru; cca 120 km severně od Moskvy) je mezinárodní vědecký ústav, který je tvořen 7 laboratořemi a zaměstnává přibližně 5500 osob, z nichž je cca 1000 výzkumných pracovníků a 2000 techniků a inženýrů. Roční rozpočet SÚJV Dubna je přibližně 126 milionů USD. Česká republika úspěšně navazuje na aktivity Československa, které patřilo mezi zakládající členy SÚJV Dubna v roce 1956. Odborné zaměření SÚJV Dubna je velmi široké - zahrnuje základní teoretický i experimentální výzkum v oblasti jaderné a částicové fyziky, pevné fáze a radiobiologie, vývoj a stavbu urychlovačů částic, a také aplikace v lékařství (hadronová terapie některých druhů nádorů, vývoj radiofarmak), v oblasti nanotechnologií (filtry a membrány vyráběné pomocí svazku urychlených těžkých iontů) či v energetice (problematika vyhořelého paliva, reaktorů IV. generace aj.). Pro další informace prosím kontaktujte:Jiří JanošecTechnologické centrum AV ČRTel.: 234 006 136MailTo: janosec@tc.cz  

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Umíme dělat efektivní matchmakingové setkání FOR ARCH 2015

Třetí ročník ´Matchmaking FOR ARCH 2015´ na letňanském výstavišti se stal opravdu velkou a efektivní mezinárodní akcí! Zúčastnilo se 82 společností z 11 zemí Evropy (nejvíce z Německa a dále firmy z Rakouska, Polska, Itálie, Španělska, Velké Británie). Firmy využily časově i finančně zajímavou příležitost k získání nových obchodních kontaktů v průběhu 183 uskutečněných schůzek, které byly více než z 80 % mezinárodní. Fakt, že je to efektivní cesta k jednání se správnými lidmi (novými zákazníky, obchodními a výrobními partnery) na správném místě potvrdilo to, že došlo na místě k více než 5 podpisům konkrétních smluv o partnerské spolupráci, které jsou splněním jedním z cílů projektu Enterprise Europe Network. Více informací o Matchmaking FOR ARCH 2015 naleznete na webové stránce: http://forarch2015.talkb2b.net. Obchodní jednání nejen ve stavebních oborech bude síť Enterprise Europe Network pořádat i v roce 2016, pro podrobnější informace sledujte naše stránky www.crr.cz/een. Kontakt: Ing. Eva Hrubešová, tel.: 234 006 232, e-mail: hrubesova@crr.cz      

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Příběh úspěšné spolupráce mezi českou firmou MIDARO, s.r.o. a italskou firmou Cascina San Cassiano srl

Česká společnost MIDARO, s.r.o. se již od roku 2005 specializuje na maloobchodní prodej pravých italských a francouzských delikates. V nabídce firmy se nachází široký sortiment čerstvých, balených i nakládaných potravin, které nejsou běžně zastoupeny na českém trhu. Prostřednictvím svého obchodu v centru města Plzeň společnost nabízí vysoce kvalitní potravinářské výrobky (sýry, těstoviny, olivové oleje, lanýžové produkty, delikatesy z ryb a další) a spolu s kvalitním servisem se snaží uspokojit i nejnáročnější klientelu. V roce 2014 se jednatelka firmy MIDARO, s.r.o. obrátila na místního partnera sítě Enterprise Europe Network – BIC Plzeň s požadavkem o nalezení nových výrobců nebo dodavatelů francouzských a italských delikates pro rozšíření své produktové řady. Na základě přesných specifikací bylo pro firmu vypracováno tzv. business review, které pomohlo zmapovat ekonomickou situaci a tržní pozici firmy. Dále byla vystavena poptávka firmy v databázi mezinárodní sítě Enterprise Europe Network pro nalezení vhodného obchodního partnera. Na základě přesně specifikovaného kooperačního profilu, firma obdržela za rok 2014 celou řadu obchodních nabídek od italských a francouzských výrobců a dodavatelů. Celkem bylo předáno 37 kontaktů na potenciální partnery, přičemž k uzavření obchodu došlo se dvěma italskými firmami. Jednou z nich byla také společnost Cascina San Cassiano srl, která patří mezi kvalitní výrobce italských delikates. Krátce po předání kontaktu firmy zahájily obchodní jednání, které vyústilo v realizaci obchodu – tj. k dodávce italských potravin do České republiky. V současné době se jedná již o druhý úspěšný obchod s touto italskou společností.

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Technologie týdne

Efektivnější rozklad vody na kyslík a vodík na bioelektrochemické bázi TOES20150115004 Španělská výzkumná organizace navrhla bioelektrochemické zařízení pro rozklad vody pomocí vyvinutého enzymu lakázy na bázi proteinového inženýrství, který dělá elektrolýzu pro výrobu vodíku a kyslíku efektivnější a hospodárnější. Katalýza pomocí enzymu lakázy dělá oxidaci při nízkých rozdílech potenciálů energeticky úspornou. Výzkumníci hledají společnosti, které by měli zájem o další vývoj technologie a patentování.   Technologie pro zvýšení bezpečnosti ve sportovním letectví zvýšením krátkodobého výkonu hybridním pohonným systémem TOES20150729001 Španělská společnost z leteckého průmyslu vyvinula inovativní systém, který umožňuje krátkodobé navýšení výkonu motoru a tím zvýšení bezpečnosti, např. během vzletů z krátkých drah, strmých stoupání, při vysokých teplotách vzduchu nebo poruchách motoru. Systém je založen na kombinaci spalovacího motoru s elektromotorem. Společnost hledá partnery pro obchodní smlouvu s technickou asistencí.   Technologie pro rozpoznávání a klasifikaci textilních materiálů TRUK20150812001 Britský výrobní podnik hledá technologii pro rozpoznávání a klasifikaci textilních materiálů na základě analýz (optických, spektrálních, elektrických vlastností materiálu). Řešení by mělo být miniaturní, přenosné, schopné implementace do výrobních linek, mělo by být schopné vydržet kolísání vlhkosti, teploty i mechanické otřesy za předpokladu nízké výrobní ceny. Typ spolupráce záleží na stádiu vývoje, např. licencování, technická spolupráce nebo obchodní spolupráce.   Francouzská firma hledá dodavatele ekologických plastů BRFR20150205001 Francouzská firma hledá dodavatele dvou různých ekologických plastů pro výrobu držadel pro vstřikování plastů. Vnitřní část držadla má být vyrobena z plastu, který musí mít specifické mechanické vlastnosti a vnější plast má být průhledný nebo rozptylovat světlo. Hledaný partner buď může nabídnout plasty pro držadlo s následujícími parametry: PA6/Pa1X z 30% vyztužené skelnými vlákny a termoplastický polyuretan a SEBS (polystyren polyethylen butylen) nebo nabídnout alternativní materiál s následujícími požadavky: ekologický plast s tvrdostí 60-80 shore, pevnost až 100 MPa, dobré vlastnosti pro lepení, schopnost rozptylovat světlo nebo být průhledný a odolný proti otěru. Firma hledá dodavatele materiálu.   Polská hodinářská firma hledá dodavatele náhradních dílů BRPL20150716001 Firma ze severozápadního Polska působící v hodinářství hledá dodavatele různých druhů náhradních dílů. Firma má zájem o náhradní díly pro oba typy hodinářských mechanismů – křemíkový i mechanický, ale také o náhradní díly pro náramky, opasky, objektivy, korunky a hřídele a další. Společnost má zájem navázat dlouhodobé partnerství s výrobci dílů v podobě výrobní smlouvy.   Technologie pro povlakování supertvrdým tenkovrstvým nátěrem, použití v extrémních podmínkách TODE20150811001 Německý výzkumný ústav působící v oboru povrchového inženýrství vyvinul technologii tenkovrstvého diamantového nátěru. Supertvrdý tenkovrstvý povlak chrání části různých velikostí a geometrií v extrémním prostředí jako je vysoce abrazivní prostředí, extrémní chemické prostředí, tribologické procesy, chod nasucho. Ústav hledá průmyslové partnery pro licencování nebo technickou spolupráci a výzkumné partnery pro společný výzkum a vývoj.  Hledají se prodejci rehabilitační hry pro seniory do domovů důchodců BOFR20150804001 Francouzská společnost působící v oblasti rehabilitace hledá prodejce technologie pro zachycování pohybu a pro interakci s uživatelem. Snadné použití umožňuje vytvářet vlastní relace podle potřeb uživatele s funkcí pro ukládání a načítání dat s cílem sledovat a monitorovat výkony a pokrok. Obsahem je zábavné cvičení vyvinuté v úzké spolupráci s odbornými lékaři a fyzioterapeuty a je speciálně určená pro seniory do domovů důchodců, rehabilitačních center a domovů. Firma hledá distributory.  Software na podporu včasné detekce onemocnění kloubů TRAT20150629001 Rakouská firma vybavuje rentgenové přístroje softwarem pro neinvazivní diagnostiku osteoporózy a osteoartrózy na základě obrazové analýzy a analýzy kostní mikrostruktury. Firma hledá nové algoritmy, které mají být integrovány do tohoto softwarového řešení. Algoritmy budou analyzovat 2D rentgenové obrázky a budou zaměřeny na větší význam výstupních dat a vysokou odolnost změn u rentgenových obrazů. Firma hledá obchodní či licenční smlouvy nebo dohody o technické nebo výzkumné spolupráci.   Účinný rekuperátor tepla pro metalurgický průmysl TOSK20140707002 Slovenská technická univerzita nabízí inovativní systém rekuperace, který umožňuje efektivní využití tepla z odpadního tepla tavících pecí. Technologie nabízí vyšší účinnost a nižší spotřebu energie a nižší emise CO2. Na rozdíl od většiny komerčně vyráběných výměníků tepla, je nabízené řešení také použitelné v hutním průmyslu. Univerzita hledá partnery se zájmem o licenci nebo obchodní spolupráci.   Vizualizační software pro lékařské, vědecké a technické aplikace TODE20140716001 Německá firma vyvinula vizualizační software pro efektivnější vizualizaci vědeckých, technických a medicínských dat ve 3D. Mezi výhody patří lepší prostorovost, strukturální vnímání a rychlejší pochopení dat díky použití nejnovějších vizualizační technologie. Mezi výhody nabízeného řešení jsou optimalizace zobrazovacích metod vůči teoretickým aspektům a využití realistických a abstraktních technik včetně použití vizuálně atraktivní grafiky. Firma nabízí své řešení partnerům z průmyslu nebo výzkumným institucím na bázi obchodní nebo technické spolupráce.   Akustická analýza zdrojů hluku v průmyslových podnicích TOPL20130703002 Polská firma specializující se na snižování hluku a vibrační akustiku vyvinula nový postup pro akustickou analýzu zdrojů hluku v průmyslových podnicích. Navržený postup se skládá ze tří kroků: 1) Lokalizace akustických emisí pomocí akustické kamery a 3D laseru, 2) Přípravy akustických modelů a sestavení pořadí zdrojů hluku a 3) Navržení optimálního protihlukového řešení u hlavních zdrojů hluku. Firma hledá průmyslové partnery se zájmem o technickou spolupráci za účelem dalšího vyzkoušení postupu v různých podmínkách a jejího přizpůsobení v různých průmyslových prostředích.   Kompletní úložný systém plechů s inteligentním tříděním TOSE20140214001 Švédská firma nabízí kompletní a patentově chráněný manipulační systém na plechové pláty, který je plně automatický a je napojen i na účetní systém. Skládá se ze softwaru a jeřábu s vakuovým výtahem, který přerozděluje uložené listy. Díky nasazení systému lze zvýšit efektivitu skladovacího systému, uvolnit úložný prostor a zlepšit pracovního prostředí. Firma hledá distributory pro obchodní spolupráci nebo zájemce o licenci. Více informací info.een@tc.cz, telefon 234 006 173 Pro více technologií se podívejte zde.      

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Latin America IPR SME Helpdesk: Evropské služby na pomoc exportérům do zemí Latinské Ameriky

Evropská komise finančně podpořila a uvedla do provozu další kvalitní bezplatnou on-line službu na pomoc evropským malým a středním firmám exportujícím nebo usilujícím o společné podnikání v mimoevropských teritoriích, tentokrát zaměřenou na trhy zemí Latinské Ameriky. Některé z dynamicky se rozvíjejících států tohoto obrovského území (např. Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Peru aj.) přitom představují pro české výrobce prioritní či zájmové trhy, jež jsou jmenovitě uváděny v Exportní strategii ČR 2012-2020.  Projekt nabízí evropským firmám spolupracujícím s partnery v zemích skupiny MERCOSUR (Brazílie, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile) a v Mexiku, Kolumbii a Peru užitečné bezplatné informace a operativní nápomoc v záležitostech spojených s ochranou duševního vlastnictví (Intellectual Propery, IP).Stránky obsahují jednak bohatou faktografickou on-line knihovnu s množstvím přehledných hospodářských informací a specifickými charakteristikami ochrany různých typů IP v jednotlivých zemích teritoria, včetně odkazů na klíčové národní orgány zabývající se registrací IP či vymáháním s tím souvisejících práv. Další doplňující informace naleznou zájemci i v řadě volně dostupných interaktivních informačních a tréninkových materiálů, nebo se mohou sami aktivně zapojit do některého z tematických webinářů či workshopů konaných periodicky na různých místech v EU. Důležitým prvkem služeb Latin America IPR SME Helpdesk je i linka operativní telefonní nebo e-mailové pomoci, obsluhovaná kvalifikovanými specialisty znajícími důvěrně místní prostředí. Odpovědi na konkrétní otázky spojené s výše uvedenou problematikou experti Helpdesku poskytují diskrétně a bezplatně. Pokud tedy vaše firma uvažuje o bezpečném podnikání v některé ze zemí Latinské Ameriky, může být pro vás služba Latin America IPR SME Helpdesk důležitým pojítkem k úspěchu na tomto perspektivním trhu. Bližší informace na adrese: www.mercosur-iprhelpdesk.eu 

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Příběh úspěšné spolupráce mezi českou firmou MIDARO, s.r.o. a italskou firmou Cascina San Cassiano srl

Česká společnost MIDARO, s.r.o. se již od roku 2005 specializuje na maloobchodní prodej pravých italských a francouzských delikates. V nabídce firmy se nachází široký sortiment čerstvých, balených i nakládaných potravin, které nejsou běžně zastoupeny na českém trhu. Prostřednictvím svého obchodu v centru města Plzeň společnost nabízí vysoce kvalitní potravinářské výrobky (sýry, těstoviny, olivové oleje, lanýžové produkty, delikatesy z ryb a další) a spolu s kvalitním servisem se snaží uspokojit i nejnáročnější klientelu. V roce 2014 se jednatelka firmy MIDARO, s.r.o. obrátila na místního partnera sítě Enterprise Europe Network – BIC Plzeň s požadavkem o nalezení nových výrobců nebo dodavatelů francouzských a italských delikates pro rozšíření své produktové řady. Na základě přesných specifikací bylo pro firmu vypracováno tzv. business review, které pomohlo zmapovat ekonomickou situaci a tržní pozici firmy. Dále byla vystavena poptávka firmy v databázi mezinárodní sítě Enterprise Europe Network pro nalezení vhodného obchodního partnera. Na základě přesně specifikovaného kooperačního profilu, firma obdržela za rok 2014 celou řadu obchodních nabídek od italských a francouzských výrobců a dodavatelů. Celkem bylo předáno 37 kontaktů na potenciální partnery, přičemž k uzavření obchodu došlo se dvěma italskými firmami. Jednou z nich byla také společnost Cascina San Cassiano srl, která patří mezi kvalitní výrobce italských delikates. Krátce po předání kontaktu firmy zahájily obchodní jednání, které vyústilo v realizaci obchodu – tj. k dodávce italských potravin do České republiky. V současné době se jedná již o druhý úspěšný obchod s touto italskou společností.

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Vyhlášení soutěže E.ON Energy Globe Award ČR

Dne 23. 6. 2015 se uskutečnilo v Praze vyhlášení 7. ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Tato soutěž je známá mezi odbornou i laickou veřejností jako tzv. ekologický oskar, jež oceňuje projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Jedná se o mezinárodní soutěž, kterou v České republice již po několik let pořádá energetická společnost E.ON. Záštitu nad soutěží převzala Akademie věd ČR, MŽP, MPO a Úřad vlády ČR. Odborníci z Akademie věd ČR jsou také početnými členy hodnotící komise. Cílem soutěže je ocenit nápady, které pomáhají šetřit životní prostředí a energie. Důležitou součástí soutěže je také zajištění širší publicity vítězným i nominovaným projektům, díky níž mohou tyto projekty sloužit jako zdroj inspirace pro ostatní. Soutěž je vyhlašována v pěti kategoriích – Obec, Kutil, Firma, Mládež a Nápad, která hodnotí dosud nezrealizované projekty. Přihlásit do soutěže se může každý, jehož projekt splňuje základní myšlenku soutěže. Velmi nás těší, že v letošním roce zvítězil v kategorii KUTIL roku pan Pavol Floriš (Firma DOZEP – Pavol Floriš) – výrobce větrných čerpadel – dlouholetý klient Technologického centra AV ČR, který vystavoval své čerpadlo na stánku Technologického centra na veletrhu FOR ENERGO v listopadu loňského roku, ale především uspěl se svými výrobky v několika afrických státech a v Mongolsku, kde zajišťují vodu v nejchudších oblastech světa. Držíme panu Florišovi palce, aby byl zvolen celkovým vítězem letošní soutěže a mohl se zúčastnit mezinárodního finále soutěže Energy Globe Award, které se každoročně koná v jedné ze světových metropolí. Pro našeho kandidáta hlasujte do 20. září 2015 (do 24:00) na http://energyglobe.ekobonus.cz/hlasovani.  

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Inovační management

Naši experti provádí posouzení inovačního potenciálu firem pomocí jednoduchého nástroje smE-MPOWER. Společnosti je do několika dnů předán stručný protokol, který.

Štítky: pro http je av technologické technologické centrum hospodářská komora av čr info centrum av

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Články a publikace

Aktuální inovativní nabídky a poptávky. Strojírenství, materiály a dopravní technologie. Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční.

Štítky: a var články v ga s js network články a články a publikace

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Zpětná vazba Evropské komisi

Zpětná vazba od podniků, v níž jsou zaznamenány tisíce případů, se získává nepřímo, a to přes síť Enterprise Europe Network. K některým právním předpisům.

Štítky: e telefon se adresa carousel var carousel rysava ryšavá jitka jitka ryšavá

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Důležité odkazy

Aktuální inovativní nabídky a poptávky. Strojírenství, materiály a dopravní technologie. Všechny služby sítě jsou zdarma. Služby Enterprise Europe Network jsou.

Štítky: unie evropské unie v eu instituce evropské právo evropských podnikatelských subjektů evropských společenství databáze podnikatelských subjektů databáze podnikatelských ostatní odkazy

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Transfer technologií a znalostí

Prvním krokem spolupráce je nabídka našich služeb při osobní návštěvě ve firmě nebo při námi pořádané akci. Při odezvě na váš požadavek Vás příslušný.

Štítky: které nebo i zahraničí služeb resp do se dále úvodní

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Síť v ČR

Enterprise Europe Network poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků.

Štítky: http brno av komora technologické centrum technologické centrum av hospodářská komora hospodářská av čr info

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Přehled zdrojů financování

Programy podporující vědeckovýzkumné aktivity, vědeckou spolupráci a mobilitu vědeckých pracovníků. Financování mezinárodních rozvojových projektů z fondů.

Štítky: podnikání e nebo telefon jiří adresa carousel var carousel vavřínek inovací

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Textil

Slovinská firma hledá výrobce speciálního materiálu, který by použila jako mezivrstvu do kalhot určených pro lesníky. Funkčnost materiálu by měla být ochranná proti.

Štítky: jiří světová jiří janošec janošec janosec expo milán světová výstava expo výstava expo výstava expo milán světová výstava

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Vnitřní trh

Ano, jako podnik se sídlem v členské zemi EU můžete své zaměstnance dočasně vyslat do Německa za účelem poskytování stavebních služeb. Ne, seznamy regulovaných.

Štítky: že eu či podmínky kvalifikace do se k je zemi

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Micro & Nanotechnologie

Francouzská společnost nabízí své zkušenosti a know-how při návrhu neinvazivního zdravotního zařízení jakým jsou například endoskopy a bioptické zařízení..

Štítky: n newsletter n sg newsletter sg newsletter n sg newsletter nano sg nano sg newsletter micro nano

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Aktuální výzvy

Program EUROSTARS 2 podporuje malé a střední podniky ve vědeckovýzkůmných projektech směřující ke komercializaci. Přehled plánovaných výzev programu OP PIK, termín.

Štítky: výzev rámci jiří eva msp eva šimečková jaroslav sobotka jiří vavřínek vavřínek vavrinek

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz

Enterprise Europe Network - Vyjádření klientů

Aktuální inovativní nabídky a poptávky. Strojírenství, materiály a dopravní technologie. Mise českých firem do Rumunska. Všechny služby sítě jsou zdarma.

Štítky: a var nás klientů ga s js vyjádření enterprise vyjádření klientů

Zdroj: www.enterprise-europe-network.cz