Linka 199

Zdroj: www.forum-media.cz

nejčastější zdroje článků

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně, zákoně o odpadech nebo zcela nový zákon o prevenci závažných havárií jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností. Vyznáte se v množství nejrůznějších předpisů, nařízení a vyhlášek? Víte, jaké závazky Vám jako podnikovému ekologovi ukládá zákon? Seznamte se přehlednou cestou nejen se všemi povinnostmi v roce 2016 a očekávanými změnami, ale i nejčastějšími pochybeními v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat. Jedině tak se vyhnete sankcím ze strany kontrolních orgánů!

Štítky: jak se zákona o zákona roce firem v roce firem v ekologické povinnosti ekologické firem v roce

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně, zákoně o odpadech nebo zcela nový zákon o prevenci závažných havárií jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností. Vyznáte se v množství nejrůznějších předpisů, nařízení a vyhlášek? Víte, jaké závazky Vám jako podnikovému ekologovi ukládá zákon? Seznamte se přehlednou cestou nejen se všemi povinnostmi v roce 2016 a očekávanými změnami, ale i nejčastějšími pochybeními v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat. Jedině tak se vyhnete sankcím ze strany kontrolních orgánů!

Štítky: hotelu km parkování směr z směr blízkosti na centrum a bvv blízkosti hotelu v blízkosti

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Specialista vymáhání pohledávek

Trápí Vaši organizaci nevymahatelné pohledávky a přemýšlíte o tom, že se obrátíte na odborníky ze specializovaných firem? Dlouhodobě výhodnějším řešením je nechat proškolit své vlastní pracovníky. Po absolvování našeho dlouhodobého vzdělávacího kurzu se z nich stanou experti s komplexním know-how a se spolehlivou orientací v aktuální legislativě. Od zkušené lektorské dvojice získají praktický návod, jak úspěšně uzavřít všechny případy a pohledávky efektivně zajistit. Kurz navíc, s výjimkou účasti na dvou prezenčních seminářích, nevyžaduje absenci v zaměstnání a online test na závěr důkladně prověří nově nabyté znalosti účastníků.

Štítky: č řešení pohledávek vymáhání vymáhání pohledávek pracovníkům pohledávek v mimosoudní

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Energetický audit a průkaz budovy

V červenci vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií, která mimo jiné nařizuje povinný energetický audit a další úpravy energetické náročnosti budov. Všechny společnosti, kterých se tato povinnost týká, musejí učinit příslušná opatření nejpozději do 5. 12. 2015. Kromě důkladného obeznámení s novými povinnostmi vám na semináři přiblížíme pravidla zpracovávání energetických auditů, průkazů a provádění kontrol kotlů a klimatizačních systémů. Navíc vám poradíme, kde a jak získat dotaci v rámci výzev aktuálního programového období.

Štítky: audit průkaz budov náročnosti energetické energetického audit a průkaz budovy a průkaz

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Energetický audit a průkaz budovy

V červenci vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií, která mimo jiné nařizuje povinný energetický audit a další úpravy energetické náročnosti budov. Všechny společnosti, kterých se tato povinnost týká, musejí učinit příslušná opatření nejpozději do 5. 12. 2015. Kromě důkladného obeznámení s novými povinnostmi vám na semináři přiblížíme pravidla zpracovávání energetických auditů, průkazů a provádění kontrol kotlů a klimatizačních systémů. Navíc vám poradíme, kde a jak získat dotaci v rámci výzev aktuálního programového období.

Štítky: od jen firem německa praze v praze zákonem z německa firem z nákupčích

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Archivnictví a spisová služba – aktuální povinnosti původců

Celá řada původců si s vedením spisové služby neví rady a nevědomky se dopouští mnoha pochybení. Na semináři se přesvědčíte, že i na první pohled nepřekonatelné problémy mají svá praktická řešení a že se rozhodně vyplatí včas předcházet i zdánlivě banálním přestupkům.

Štítky: a kterou kurz znalosti oblastech pomocã vzdä efektivnã manaå logopedã

Zdroj: www.forum-media.cz

Konference: Novela energetického zákona a nové povinnosti pro firmy

Dne 1. července 2015 nabyly účinnosti zásadní legislativní změny související s novelou zákona o hospodaření energií či zákona o podporovaných zdrojích energie. Všechny firmy, kterých se nařízení o provedení energetického auditu nebo certifikace týkají, musejí své povinnosti splnit nejpozději do 5. prosince 2015. Na konferenci vás tým odborníků seznámí s novými požadavky na energetickou náročnost budov, objasní, ve kterých případech je vyžadován energetický audit, představí možnosti snižování energetické náročnosti při výrobě, distribuci a spotřebě energie.

Štítky: povinnosti náročnosti energetické náročnosti energetické energetického konference energetického zákona energetického zákona a pro firmy

Zdroj: www.forum-media.cz

e-Seminář: Revize technických zařízení

Ujistěte se, že děláte maximum pro bezpečnost zaměstnanců i návštěvníků, ať už se jedná o revize komína, hromosvodu, výtahu, elektrických spotřebičů či jiných pracovních strojů. Nabízíme vám zcela aktuální znění našeho populárního e-Semináře, který jsme doplnili o nejčastější problémy z praxe na základě vašich podnětů. Prostudujte si e-Seminář z pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje, a ověřte si své znalosti v interaktivních testech.

Štítky: revize lekce technickã pracoviå vztahujã jakã revize technickã ploå

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně či zcela nový zákon o odpadech jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností reflektujících množství předpisů, vyhlášek a nařízení. Jako podnikový ekolog máte spoustu zákonem daných závazků, které musíte dodržovat. Náš seminář vás přehledně seznámí nejen se všemi povinnostmi i očekávanými změnami v roce 2016, ale přiblíží vám také nejčastější pochybení v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat.

Štítky: na přepravě nebezpečných která se podílí se podílí na podílí na přepravě přepravě nebezpečných věcí rozpoznat nebezpečné zboží složka pro transport každý zaměstnanec organizace musí bezpečně rozpoznat bezpečně rozpoznat nebezpečné

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Důležité změny pro obce v účetnictví a daních po 1. 1. 2016

Víte, jaké změny postihly od 1. 1. 2016 obce v oblasti daní a účetnictví a jak přesně je zohlednit v praxi vaší obce? Máte přehled o tom, jak naložit s inventarizačními rozdíly, kontrolním hlášením či jak zdanit vedlejší hospodářskou činnost? Přijďte na seminář, kde vám zkušená lektorka poradí, tak abyste byli připraveni na finanční i veřejnoprávní kontrolu a vyhnuli jste se hrozícím sankcím.

Štítky: které především kontrolní vám také systém daňovém lektorka se správcem daně veřejnoprávní

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Online akademie mzdového účetnictví

I zkušení mzdoví účetní se občas setkají s případem, s nímž si nevědí rady. Následně se rozvíjí pátrání spojené se zoufalým prohledáváním internetu, zběsilým listováním v příručkách či bezvýslednými poradami s kolegy, kteří si správným řešením rovněž nejsou jisti. Právě pro takové situace potřebujete být vybaveni pokročilejšími znalostmi a dovednostmi. Získáte je na našem kurzu v celoroční sérii webinářů s možností konzultace vašich nejčastějších problémů z oblasti mzdového účetnictví.

Štítky: své či roce kurzu v roce webináře modul č webinářů mzdového mzdového účetnictví

Zdroj: www.forum-media.cz

Praktický poradce právníka ve firmě

Publikace Praktický poradce právníka ve firmě přináší komplexní informace o všech klíčových oblastech, s nimiž se každý in-house právník dennodenně potýká. Přehledné a systematické kapitoly Vám umožní okamžitě vyhledat daný problém a zároveň nabízejí možná řešení. Publikace s přístupem na speciální webové stránky přináší rovněž celou řadu praktických formulářů, vzorů a komentářů.

Štítky: ve firmě poradce praktický právníka praktický poradce právníka praktický poradce poradce právníka ve právníka ve firmě poradce právníka právníka ve

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně, zákoně o odpadech nebo zcela nový zákon o prevenci závažných havárií jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností. Vyznáte se v množství nejrůznějších předpisů, nařízení a vyhlášek? Víte, jaké závazky Vám jako podnikovému ekologovi ukládá zákon? Seznamte se přehlednou cestou nejen se všemi povinnostmi v roce 2016 a očekávanými změnami, ale i nejčastějšími pochybeními v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat. Jedině tak se vyhnete sankcím ze strany kontrolních orgánů!

Štítky: hotelu km parkování směr z směr blízkosti na centrum a bvv blízkosti hotelu v blízkosti

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně, zákoně o odpadech nebo zcela nový zákon o prevenci závažných havárií jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností. Vyznáte se v množství nejrůznějších předpisů, nařízení a vyhlášek? Víte, jaké závazky Vám jako podnikovému ekologovi ukládá zákon? Seznamte se přehlednou cestou nejen se všemi povinnostmi v roce 2016 a očekávanými změnami, ale i nejčastějšími pochybeními v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat. Jedině tak se vyhnete sankcím ze strany kontrolních orgánů!

Štítky: jak se zákona o zákona roce firem v roce firem v ekologické povinnosti ekologické firem v roce

Zdroj: www.forum-media.cz

Webinář: Odměňování zaměstnanců v roce 2016 a jeho specifika

Spravedlivé odměňování zaměstnanců, rovné zacházení a zákaz diskriminace nejen v oblasti mezd patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů a zároveň mezi povinnosti zaměstnavatele. Znáte ale všechny novinky pro rok 2016? Právě odměňování zaměstnanců se v tomto roce, kdy je nezaměstnanost nejnižší za posledních 20 let, stane jedním z určujících kritérií, zda firma bude, nebo nebude trpět nedostatkem pracovní síly.

Štítky: odměňování tak zaměstnavatele strany roce ze webinář webináře webináře je odměňování zaměstnanců

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu - nejčastější chyby, prevence a řešení

Daňová kontrola je nedílnou součástí života každého podnikatelského subjektu. Základním předpokladem pro její úspěšné zvládnutí je být předem připraven na otázky pracovníků správce daně. Na vybraných nálezech z kontrol finančních úřadů vám zkušený lektor ukáže, jak na to!

Štítky: if správce správce daně kurzu kontrol více seminář dph více zde seminář je

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2016

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek, nařízení a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, zvláště dochází-li pravidelně k legislativním změnám. Díky našemu semináři si však můžete být zcela jisti, že znáte veškerá zákonná opatření pro rok 2016! Seznamte se s nejčastějšími nedostatky, minimalizujte riziko pracovní úrazů a předejděte sankcím.

Štítky: if úrazů zaměstnavatelů nové povinnosti nové povinnosti zaměstnavatelů povinnosti zaměstnavatelů zaměstnavatelů v zaměstnavatelů v roce povinnosti zaměstnavatelů v problematiku bozp

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Provizní systém pro obchodníky

Nastavení fungujícího systému motivace a hodnocení členů obchodního týmu je zásadní pro úspěch každé firmy a zároveň představuje věčnou výzvu pro vedoucího oddělení prodeje. Dynamika změn na jednotlivých trzích klade vyšší nároky na obchodní týmy. Reaguje váš provizní systém na měnící se podmínky na trhu a na jednotlivé role obchodníků? Jakou motivaci vedle finančního ohodnocení svým obchodníkům poskytujete? Přijďte na seminář spojený s praktickým workshopem, na kterém vám dva zkušení odborníci poradí, jak nejlépe obchodní tým motivovat a hodnotit.

Štítky: odměňování if systém semináři systému provizního provizního systému efektivně provizní systém provizní

Zdroj: www.forum-media.cz

Povinnosti organizací při zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí

Pokud zaměstnáváte či chcete zaměstnat pracovníky ze zemí EU či tzv. třetích zemí, týkají se vás desítky závazných a kontrolovaných povinností, musíte vést rozsáhlou administrativu a především včas eliminovat chyby. Nenechte se překvapit inspekcí a zjednodušte svou agendu díky přehledné příručce s praktickými editovatelnými vzory na USB.

Štítky: při zaměstnávání cizinců z při zaměstnávání cizinců zaměstnávání občanů z postupovat při zaměstnávání při zaměstnávání občanů občanů z eu občanů z zaměstnávání občanů

Zdroj: www.forum-media.cz

Povinnosti zaměstnavatele při vysílání pracovníků do EU a třetích zemí

Pokud vysíláte pracovníky do zemí EU či tzv. třetích zemí, týkají se vás desítky závazných a kontrolovaných povinností, musíte vést rozsáhlou administrativu a především včas eliminovat chyby. Nenechte se překvapit inspekcí a zjednodušte svou agendu díky přehledné příručce s praktickými editovatelnými vzory na USB.

Štítky: které dokumentace pracovníky publikace návody usb checklisty na usb při vysílání checklisty a

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Odpadové hospodářství po novele zákona

V pořadí již 41. novela zákona o odpadech zavazuje původce i odpadové firmy k novým povinnostem. Získejte přehled o tom, jak si správně počínat v praxi například při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, výkupu kovů, zpětných odběrech či klasifikaci a označování nebezpečných odpadů. Seznamte se také s připravovaným novým zákonem o odpadech a zákonem o výrobcích s ukončenou životností prostřednictvím semináře plného odborných doporučení, rad a tipů.

Štítky: hotelu km parkování blízkosti odpadech prošel odběr elektrozařízení elektrozařízení či

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Odpadové hospodářství po novele zákona

V pořadí již 41. novela zákona o odpadech zavazuje původce i odpadové firmy k novým povinnostem. Získejte přehled o tom, jak si správně počínat v praxi například při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, výkupu kovů, zpětných odběrech či klasifikaci a označování nebezpečných odpadů. Seznamte se také s připravovaným novým zákonem o odpadech a zákonem o výrobcích s ukončenou životností prostřednictvím semináře plného odborných doporučení, rad a tipů.

Štítky: zákona o oblasti v oblasti odpadů nebezpečných nebezpečných odpadů novele novele zákona nakládání s odpady s odpady

Zdroj: www.forum-media.cz

Pracovní právo ve stavebnictví

Elektronická publikace Pracovní právo ve stavebnictví přináší komplexní informace o všech klíčových oblastech, s nimiž se každý ředitel stavební firmy nebo personalista dennodenně potýká. Přehledné a systematické kapitoly Vám umožní okamžitě vyhledat daný problém a zároveň nabízejí možná řešení. Elektronická publikace s přístupem na speciální webové stránky přináší celou řadu praktických formulářů a vzorů včetně návodů na jejich vyplnění.

Štítky: stavebnictví publikace ve stavebnictví právo ve právo ve stavebnictví pracovní právo ve pracovní právo výběr z obsahu výběr z

Zdroj: www.forum-media.cz

Praktická příručka pro stavební firmy

Publikace Praktická příručka pro stavební firmy přináší komplexní informace o všech klíčových oblastech, s nimiž se každý majitel či ředitel stavební firmy, případně také finanční ředitel, dennodenně potýká. Přehledné a systematické kapitoly Vám umožní okamžitě vyhledat daný problém a zároveň nabízejí možná řešení. Publikace uvádí četné příklady z praxe a upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se provozovatelé ubytovacích zařízení dopouštějí.

Štítky: firmy stavební firmy příručka pro stavební firmy pro stavební praktická praktická příručka příručka pro stavební příručka pro praktická příručka pro

Zdroj: www.forum-media.cz

Poradce pro řízení obcí a měst

Management obcí a měst nese značnou odpovědnost a dopadá na něj spousta požadavků. Právě starostům, místostarostům, primátorům, jejich náměstkům, zastupitelům, radním a dalším osobám zodpovědným za kvalitu života obcí/měst (finance/životní prostředí/územní rozvoj, kultura…) je určena praktická příručka, která nabízí řešení jejich problémů a současně na doprovodném webu přináší všechny důležité aktuality, vzory a dokumenty.

Štítky: dokumenty určena měst obcí publikace obcí a obcí a měst a měst zástupci ekonomického

Zdroj: www.forum-media.cz

Nová pravidla pro nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností

Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. V poslední době dochází ke změnám zejména v souvislosti s evropskými nařízeními. Právě nyní se připravuje zcela nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Pro původce odpadu i odpadové firmy to znamená příliv nových informací a zavedení nových povinností do praxe. Naše příručka představuje ucelené a prakticky zaměřené rady, tipy a doporučení vztahující se k hlavním oblastem odpadového hospodářství. Je zpracována přehlednou formou zaručující snadnou orientaci v textu a aktuálnost informací.

Štítky: nakládání s odpady nakládání s odpady nakládání s ukončenou životností s ukončenou životností ukončenou s ukončenou životností

Zdroj: www.forum-media.cz

Konference: Novela energetického zákona a nové povinnosti pro firmy

Dne 1. července 2015 nabyly účinnosti zásadní legislativní změny související s novelou zákona o hospodaření energií či zákona o podporovaných zdrojích energie. Všechny firmy, kterých se nařízení o provedení energetického auditu nebo certifikace týkají, musejí své povinnosti splnit nejpozději do 5. prosince 2015. Na konferenci vás tým odborníků seznámí s novými požadavky na energetickou náročnost budov, objasní, ve kterých případech je vyžadován energetický audit, představí možnosti snižování energetické náročnosti při výrobě, distribuci a spotřebě energie.

Štítky: povinnosti náročnosti energetické náročnosti energetické energetického konference energetického zákona energetického zákona a pro firmy

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2016

Chcete využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců v roce 2016.

Štítky: při povinnosti roce vůči v roce při zaměstnávání cizinců v cizinců v roce

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Řešení ekologických povinností v organizacích (online)

Každý, kdo má na starosti ekologické povinnosti v organizaci, si potřebujete udržovat perfektní přehled o legislativních změnách a aktuálních praktických postupech v široké škále jednotlivých oblastí životního prostředí. V poslední době je takových změn opravdu hodně. Málokdo si však může dovolit pobýt celý den mimo pracoviště a školit se. Nabízíme vám intenzivní vzdělávací kurz, na kterém získáte veškeré potřebné informace formou prakticky zaměřených webinářů, jež na sebe logicky navazují a obsahově pokrývají celé spektrum vašich povinností.

Štítky: jsou hlášení povinností můžete dotazy odpadů ekologických správně v organizacích prostředí

Zdroj: www.forum-media.cz

Manuál importéra a exportéra

Publikace nabízí přehled celních předpisů, ujasňuje si pojmy celního řízení a vzájemné vztahy mezi nimi, mapuje systém třídění zboží a s ním související stanovení celní hodnoty či proniknout do určování a prokazování původu zboží.

Štítky: jeho zboží celní celního původu předpisy obchodu díky celních sníží

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Energetický audit a průkaz budovy

V červenci vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií, která mimo jiné nařizuje povinný energetický audit a další úpravy energetické náročnosti budov. Všechny společnosti, kterých se tato povinnost týká, musejí učinit příslušná opatření nejpozději do 5. 12. 2015. Kromě důkladného obeznámení s novými povinnostmi vám na semináři přiblížíme pravidla zpracovávání energetických auditů, průkazů a provádění kontrol kotlů a klimatizačních systémů. Navíc vám poradíme, kde a jak získat dotaci v rámci výzev aktuálního programového období.

Štítky: audit průkaz budov náročnosti energetické energetického audit a průkaz budovy a průkaz

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Mezinárodní dotační projekty pro veřejný sektor

Erasmus+, Horizon 2020, Evropa pro občany nebo program Zaměstnanost a sociální inovace – to jsou jen některé z evropských dotačních programů, které finančně podporují projekty mezinárodní spolupráce. Jejich prostřednictvím mohou české organizace získat dodatečné finance, know-how ze zahraničí a užitečné kontakty. Seminář Vás seznámí s možnostmi, které mezinárodní programy představují, a naučí Vás, jak těchto možností využívat právě ve Vaší organizaci.

Štítky: které zkušenosti projektu projekty programy dotační sektor pro veřejný mezinárodní dotační projekty projekty pro veřejný

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Specialista vymáhání pohledávek

Trápí Vaši organizaci nevymahatelné pohledávky a přemýšlíte o tom, že se obrátíte na odborníky ze specializovaných firem? Dlouhodobě výhodnějším řešením je nechat proškolit své vlastní pracovníky. Po absolvování našeho dlouhodobého vzdělávacího kurzu se z nich stanou experti s komplexním know-how a se spolehlivou orientací v aktuální legislativě. Od zkušené lektorské dvojice získají praktický návod, jak úspěšně uzavřít všechny případy a pohledávky efektivně zajistit. Kurz navíc, s výjimkou účasti na dvou prezenčních seminářích, nevyžaduje absenci v zaměstnání a online test na závěr důkladně prověří nově nabyté znalosti účastníků.

Štítky: č řešení pohledávek vymáhání vymáhání pohledávek pracovníkům pohledávek v mimosoudní

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Efektivní a transparentní obec z dotací EU

Vedení většiny obcí má zájem na tom, aby obce byly transparentní, neplýtvaly penězi občanů, zaměstnanci se chovali vstřícně a profesionálně. Jakým způsobem lze zlepšit fungování procesů, zjednodušit činnosti, otevřeně a lépe komunikovat uvnitř organizace i s občany a financovat tyto činnosti z fondů EU? Přijďte si zdokonalit své dovednosti v procesním řízení a v komunikaci změn. Poradíme vám, kde čerpat finanční prostředky.

Štítky: procesů dotací transparentní transparentní obec a transparentní obec obec a transparentní efektivní a transparentní obec z dotací

Zdroj: www.forum-media.cz

Veřejné zakázky SERVIS 365+

Přinášíme Vám jedinečný celoroční servis v oblasti veřejných zakázek. VIP setkání s odborníky ve veřejno-zakázkové oblasti, konzultace s autory časopisu Veřejné zakázky v praxi, vstup na odbornou konferenci Vás připraví na všechna úskalí. Roční předplatné tištěného a online časopisu Veřejné zakázky v praxi s archivem všech předchozích čísel Vás udrží stále v obraze. Získejte veškeré informace o dění a novinkách v oblasti veřejných zakázek po celý rok.

Štítky: praxi v praxi veřejných veřejných zakázek zakázek mgr veřejné zakázky v zakázky v

Zdroj: www.forum-media.cz

Management obchodu od A do Z

Publikace Management obchodu od A do Z vás v 8 kapitolách provede všemi klíčovými procesy a vztahy, které se vážou k oblasti obchodu a obchodování ve firmách. Díky přehledně a systematicky uspořádaným kapitolám získáte možnost rychle vyhledat problém, kterému čelíte a který brání úspěšnému završení obchodního případu, a zároveň nalézt řešení či se inspirovat doporučeními zkušených profesionálů z praxe.

Štítky: obchodu a do z obchodu od obchodu od a od a do od a a do do z

Zdroj: www.forum-media.cz

Manuál pro provozovatele ubytovacích zařízení

Publikace Manuál pro provozovatele ubytovacích zařízení přináší komplexní informace o všech klíčových oblastech, s nimiž se každý majitel, ředitel, správce nebo provozní ubytovacího zařízení dennodenně potýká. Přehledné a systematické kapitoly Vám umožní okamžitě vyhledat daný problém a zároveň nabízejí možná řešení. Publikace uvádí četné příklady z praxe a upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se provozovatelé ubytovacích zařízení dopouštějí.

Štítky: ubytovacích ubytovacích zařízení provozovatele manuál pro pro provozovatele ubytovacích manuál provozovatele ubytovacích provozovatele ubytovacích zařízení pro provozovatele manuál pro provozovatele

Zdroj: www.forum-media.cz

Úspěšný obchodník

Online časopis Úspěšný obchodník v době kamenné i onlinové se zaměřuje na podporu obchodní činnosti, budování značky a kvalitní zapojení marketingové strategie, jež povedou k zefektivnění prodeje ve firmách. Titul klade důraz nejen na zohlednění nezbytných zákonitostí a dovedností při realizaci obchodního případu, ale zároveň cílí na využívání nástrojů 3. technologické platformy, které jsou v době obrovského rozmachu e-shopů (v českých podmínkách zcela nevídaného) naprosto nepostradatelné.

Štítky: si odborných obchodu obchodním máte nástroje doporučení poli

Zdroj: www.forum-media.cz

Chyby a nedostatky v pracovní smlouvě

Znáte veškeré náležitosti konkurenční doložky v pracovní smlouvě, aby byla platná? Víte, jaký je rozdíl mezi ujednáním o výši mzdy přímo v pracovní smlouvě a stanovením mzdy ve mzdovém výměru? Seznámíme Vás s nejčastějšími nedostatky a chybami v pracovní smlouvě tak, abyste se jich mohli vyvarovat, a tím předešli nejen sankcím ze strany kontrolních orgánů., ale i dalším vážným následkům. Správné a platné uzavření pracovního poměru je totiž základní podmínkou úspěšných a bezkolizních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Štítky: smlouvy smlouvě pracovní smlouvě v pracovní smlouvě v pracovní nedostatky a nedostatky v nedostatky v pracovní a nedostatky

Zdroj: www.forum-media.cz

Business 365+

Online časopis Business 365+ se zaměřuje na podporu obchodní činnosti, budování značky a kvalitní zapojení marketingové strategie, jež povedou k zefektivnění prodeje ve firmách. Titul klade důraz nejen na zohlednění nezbytných zákonitostí a dovedností při realizaci obchodního případu, ale zároveň cílí na využívání nástrojů 3. technologické platformy, které jsou v době obrovského rozmachu e-shopů (v českých podmínkách zcela nevídaného) naprosto nepostradatelné.

Štítky: if zde oblasti obchodu nástroje produktu ředitelům poli

Zdroj: www.forum-media.cz

Expert veřejných zakázek

Přinášíme Vám jedinečný balíček v oblasti veřejných zakázek. VIP setkání s odborníky ve veřejno-zakázkové oblasti, konzultace s autory časopisu Veřejné zakázky v praxi, vstup na odbornou konferenci Vás připraví na všechna úskalí. Tištěný a online časopis Veřejné zakázky v praxi s archivem všech předchozích čísel Vás udrží stále v obraze.

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Energetický audit a průkaz budovy

V červenci vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií, která mimo jiné nařizuje povinný energetický audit a další úpravy energetické náročnosti budov. Všechny společnosti, kterých se tato povinnost týká, musejí učinit příslušná opatření nejpozději do 5. 12. 2015. Kromě důkladného obeznámení s novými povinnostmi vám na semináři přiblížíme pravidla zpracovávání energetických auditů, průkazů a provádění kontrol kotlů a klimatizačních systémů. Navíc vám poradíme, kde a jak získat dotaci v rámci výzev aktuálního programového období.

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Účetní závěrka obce bez obav

Víte, jaké změny čekají obce v oblasti účetnictví? Máte přehled o tom, jak naložit s inventarizačními rozdíly nebo jak zdanit vedlejší hospodářskou činnost? Přijďte na náš seminář, kde vám zkušená lektorka poradí, jak si uspořádat závěrkové práce tak, aby na sebe navazovaly a šetřily váš čas. Budete připraveni na finanční i veřejnoprávní kontrolu a vyhnete se hrozícím sankcím za porušení rozpočtové kázně.

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Jak zmírnit fluktuaci zaměstnanců

Je Achillovou patou Vaší firmy fluktuace? Nechcete už ztrácet peníze, čas ani energii neustálým náborem nových zaměstnanců, když stejně dají za měsíc výpověď? Jak udržet ve firmě know-how a čím motivovat zaměstnance, aby neodcházeli ke konkurenci? Navštivte náš seminář a vylepšete personální politiku Vaší firmy. Jakákoliv firma je totiž dobrá jenom tak, jak dobré má zaměstnance.

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Když k vám přijde na kontrolu inspekce práce

Orgány inspekce práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů a za zjištěné nedostatky ukládají vysoké pokuty. Připravte se na možnou kontrolu prostřednictvím našeho semináře, který vás seznámí s pravidly provádění kontrol, vašimi právy a povinnostmi. Nedejte úřadům inspekce práce šanci, aby našly nějaké chyby!

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Prevence rizik bezpečnosti práce v organizaci (online)

V organizacích do 25 zaměstnanců může v souladu se zákonem zaměstnavatel vykonávat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti. Každý, kdo má na starosti BOZP a PO v organizaci, si potřebujete udržovat perfektní přehled o legislativních změnách a aktuálních praktických postupech v široké škále jednotlivých oblastí. Málokdo si však může dovolit pobýt celý den mimo pracoviště a školit se. Nabízíme vám intenzivní vzdělávací kurz, na kterém získáte veškeré potřebné informace formou prakticky zaměřených webinářů, jež na sebe logicky navazují a obsahově pokrývají celé spektrum vašich povinností.

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně či zcela nový zákon o odpadech jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností reflektujících množství předpisů, vyhlášek a nařízení. Jako podnikový ekolog máte spoustu zákonem daných závazků, které musíte dodržovat. Náš seminář vás přehledně seznámí nejen se všemi povinnostmi i očekávanými změnami v roce 2016, ale přiblíží vám také nejčastější pochybení v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat.

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Specialista strategického řízení

Neroste firma podle Vaší představy, stagnuje nebo dokonce ztrácí? Máte někdy pocit, že i kdybyste se rozčtvrtili, stejně nebudete stíhat všechnu práci? Naučte se řídit své zaměstnance a neztrácejte zbytečně čas operativou. Získejte nadhled, přerozdělte úkoly a využijte čas na řešení problémů, plánování a realizaci strategií. Díky našemu vzdělávacímu kurzu zvládnete strategické řízení na jedničku.

Zdroj: www.forum-media.cz

Poradce pro energetický management

Problematika kompetencí energetického manažera ve firmách či státní sféře je velmi obsáhlá. Je potřeba si neustále udržovat aktuální přehled o platných legislativních opatřeních (zákony, vyhlášky, normy, implementace evropských směrnic), o vhodných dotačních programech pro modernizaci provozu či dlouhodobé úspory, o cenových nabídkách dodavatelů energií. Mějte vždy po ruce veškeré potřebné informace pomocí praktické příručky a speciálních webových stránek, kde snadno vyhledáte vše, co potřebujete.

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně či zcela nový zákon o odpadech jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností reflektujících množství předpisů, vyhlášek a nařízení. Jako podnikový ekolog máte spoustu zákonem daných závazků, které musíte dodržovat. Náš seminář vás přehledně seznámí nejen se všemi povinnostmi i očekávanými změnami v roce 2016, ale přiblíží vám také nejčastější pochybení v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat.

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Projektový profesionál

Zajímáte se o projektové plánování a řízení neboli o projektový management? Chcete uspořádat firemní procesy a zjistit, kde jsou vaše slabiny? V tom případě je tady náš kurz právě pro Vás. V průběhu dvou měsíců se díky ucelené a komplexně pojaté koncepci kurzu seznámíte s hlavními principy projektového řízení, a především nastartujete své projektové myšlení.

Zdroj: www.forum-media.cz

Manuál pro řízení skladu

Multimediální publikace je určena pro všechny, kteří se podílejí na řízení skladu a na něj navázaných logistických procesů. V jejich primárním zájmu tak eliminace prostojů i problémů a konfliktů na pracovišti, zvyšování flexibility skladování a maximální využití skladových ploch, přesné plánování a logistika nasazení moderních metod (LEAN); mohou to tedy vedoucí skladu, hlavní skladníci, firemní logistici, manažeři výroby (výrobní ředitelé) a manažeři zodpovědní za výsledky výrobního oddělení jako celku.

Zdroj: www.forum-media.cz

e-Seminář: Revize technických zařízení

Ujistěte se, že děláte maximum pro bezpečnost zaměstnanců i návštěvníků, ať už se jedná o revize komína, hromosvodu, výtahu, elektrických spotřebičů či jiných pracovních strojů. Nabízíme vám zcela aktuální znění našeho populárního e-Semináře, který jsme doplnili o nejčastější problémy z praxe na základě vašich podnětů. Prostudujte si e-Seminář z pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje, a ověřte si své znalosti v interaktivních testech.

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Odpadové hospodářství pro města a obce

Připravovaná novela zákona o odpadech společně s dalšími novelizovanými prováděcími předpisy významně ovlivní dosavadní podobu odpadového hospodářství. Na našem aktuálně zařazeném semináři se dozvíte, jakým způsobem se tato novela promítne do praxe správních orgánů.

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Archivnictví a spisová služba – aktuální povinnosti původců

Celá řada původců si s vedením spisové služby neví rady a nevědomky se dopouští mnoha pochybení. Na semináři se přesvědčíte, že i na první pohled nepřekonatelné problémy mají svá praktická řešení a že se rozhodně vyplatí včas předcházet i zdánlivě banálním přestupkům.

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Specialista řízení finančních rizik

Cílem tohoto kurzu je nejen seznámení se s úlohou, přínosy a základními pojmy v oblasti risk managementu, ale zejména uvědomění si nezbytnosti prosazení řízení rizik v praxi. Účastníci získají komplexní přehled o možnostech identifikace rizik a uvidí celou škálu způsobů zabezpečování rizik v různých oblastech řízení.

Zdroj: www.forum-media.cz

Řízení výrobního skladu

Řešíte neustále skladová manka, chybně vyskladněné zboží či materiál? Vaši odběratelé si stále stěžují na chybně dodané zboží? Při řešení těchto problémů jste zjistili hmotné škody, práce vašich skladníků je neefektivní a nezodpovědná a ztrácíte váš pracovní čas řešením těchto záležitostí? Nabízíme Vám pomoc. I v malém e-shopovém skladu je důležitým členem profesionální skladník se základní dovedností, určitou výkonností, samostatností, který umí vyřešit problém a používat vlastní intuici – toto je důležité vybavení osoby skladníka.

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2016

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek, nařízení a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, zvláště dochází-li pravidelně k legislativním změnám. Potřebujete získat jistotu, že znáte veškerá zákonná opatření pro rok 2016? Zúčastněte se našeho semináře, seznamte se s nejčastěji zjištěnými nedostatky a předejděte tak udělení sankcí.

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Od 1. ledna 2015 čeká na řadu daňových subjektů – majitelů datové schránky – nová daňová povinnost. Ministerstvo financí poslalo návrh novely, která mj. zavádí.

Štítky: daňových změny plnění zaměstnance která o dph novinka dph celá celá novinka

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávání - Nakladatelství Forum

Rozčilený rodič si stěžuje na neošetřený úraz své dcery. Kontrola zaměstnanců při výkonu práce patří mezi základní práva i povinnosti každého zaměstnavatele..

Štítky: zákona veřejných veřejných zakázek zakázek pruh praha zelený pruh zelený seminář zákonem

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Kancelářský balík programů Microsoft Excel, Word a PowerPoint se stal neodmyslitelným každodenním společníkem pracovníků většiny firem. Jejich ovládání na běžné.

Štítky: způsobem prezentace obtížné profesionální powerpointu efektivněji a efektivněji a na profesionální profesionální úrovni na profesionální úrovni powerpointu

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Citát: "Není nic nekalého na udržování své daňové povinnosti na co nejnižší možné míře. Metodický aparát finanční analýzy je většině manažerů dobře.

Štítky: firmy si za období k praha správně seminář brno city

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Již od letošního října mohou zaměstnavatelé čerpat státní příspěvek na mzdu svých zaměstnanců v době částečné nezaměstnanosti. Víte ale, jaké podmínky.

Štítky: zákona již státní mzdu době příspěvek embargo října státní příspěvek částečné

Zdroj: www.forum-media.cz

Časopisy - Nakladatelství Forum

Časopis Veřejné zakázky v praxi je neocenitelným pomocníkem pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek. Nabízíme praktického průvodce, který vám objasní.

Štítky: veřejné veřejné zakázky časopis veřejné zakázky v zakázky v zadavatele a časopis pro stále se řešení vašich zakázky v praxi

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2014 se nezadržitelně blíží. Od 1. ledna 2015 čeká na řadu daňových subjektů – majitelů datové.

Štítky: daňových u povinnosti daňové povinnosti rok novela také změn v oblasti roku

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Zadlužování, úvěry, pohledávky, exekuce - to jsou problémy, před kterými se žádné ze zúčastněných stran nevyplatí zavírat oči. Smutným faktem je, že míra.

Štítky: pohledávek insolvenčního pohledávku vymáhání vymáhání pohledávek vaše novela insolvenčního zákona novela insolvenčního insolvenčního zákona pohľadávok

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. Častou příčinou vysokých pokut je neznalost změn v ekologických povinnostech.

Štítky: audit budov odpadů nebezpečných nebezpečných odpadů o odpadech odpadech nakládání kovů poradíme

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Souběh funkcí - velmi častá, donedávna ilegální praxe byla firmami dlouho přijímána jako samozřejmost bez ohledu na skrytá rizika a zákonné postihy. Tzv. souběh.

Štítky: od zákoníku zákona novinka nového praha seminář brno celá celá novinka

Zdroj: www.forum-media.cz

Časopisy - Nakladatelství Forum

Časopis Firemní obchod se zaměřuje na podporu a zefektivnění prodeje ve firmách, na dosažení co nejlepších prodejních výsledků, na získání a udržení spokojeného.

Štítky: i zde podporu době více v časopis v době více zde

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Smlouvy, směrnice, dohody, žádosti, interní předpisy a další dokumenty v elektronické podobě pro personalisty a zaměstnavatele. Členové statutárních orgánů.

Štítky: některých ve funkci plnění některých situace ve jednání osob funkci člena za jednání mýty situací na výkon

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Letošní podzim je opět obdobím dynamických změn v oblasti veřejných zakázek. 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník a významně ovlivnil i úpravu.

Štítky: zákoníku zákona o změny občanského občanského zákoníku nového občanského zákoníku nového občanského brno celá celá novinka

Zdroj: www.forum-media.cz

Novinky - Nakladatelství Forum

Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. Rozčilený rodič si stěžuje na neošetřený úraz své dcery. Kontrola zaměstnanců při.

Štítky: jak veřejných zakázek zakázek pruh praha zelený pruh zelený vzdělávací zadavatele vzdělávací kurz

Zdroj: www.forum-media.cz

Publikace - Nakladatelství Forum

Dynamický vývoj archivní legislativy za posledních deset let dokládá, že zorientovat se v oblasti archivnictví a spisové služby činí veřejnoprávním původcům.

Štítky: eu povinností veřejném sektoru praktický třetích zemí třetích veřejném sektoru ve veřejném sektoru bytových

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Zvládejte konflikty, veďte náročná jednání, účinně argumentujte, motivujte své podřízené. Facebook se velmi rychle stal neopomenutelným marketingovým nástrojem pro.

Štítky: zaměstnanci firemní kde online semináři zákazníky brno city cílů dovedností

Zdroj: www.forum-media.cz

Města a obce - Nakladatelství Forum

Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. Nový zákon o veřejných zakázkách je už jen několik týdnů daleko a změn pro zadavatele.

Štítky: za zaměstnavatele údajů osobních údajů veřejných veřejných zakázek zakázek zemí zadavatele praktický

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Častou příčinou vysokých pokut ukládaných firmám je neznalost změn v ekologických povinnostech. Častou příčinou vysokých pokut je neznalost změn v ekologických.

Štítky: č změny ekologických změnami seminář se s náš seminář seznámí náš seminář vás ekologických povinností

Zdroj: www.forum-media.cz

Bozp a Po - Nakladatelství Forum

V roce 2016 vstoupí v účinnost nová vládní nařízení o technických požadavcích, která se budou týkat například elektrických zařízení, tlakových nádob či.

Štítky: odpadů o odpadech odpadech ukončenou životností s ukončenou životností ukončenou s ukončenou životností praktický zákona o odpadech

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Pokud se rozhodnete vyslat své.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru zákoníku zákona o zaměstnance která online webinář přímý přenos

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Za bezpečnost práce a požární ochranu vždy odpovídá zaměstnavatel, který také nese následky při zjištěných nedostatcích. Problematiku zákonných povinností v.

Štítky: nemovitosti a seznamte se kontrole a seznamte hlavní požadavky při kontrole a hlavní požadavky na na nejčastější zjištěnými nedostatky a nedostatky a předejděte nedostatky a

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Legislativní změna známá také jako euronovela zákona zavádí nové povinnosti při ohlašování zařízení anebo při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Máte.

Štítky: povinností poměr pracovní poměr aktuální se v se v praxi naučte se naučte vyvarujte se vyvarujte

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Tzv. souběh funkcí je dlouholetou praxí velké části českých společností, která však byla řadu let odmítána z hlediska soudní praxe. Současná ekonomická situace.

Štítky: při zákoníku zákona o občanského občanského zákoníku nového občanského zákoníku nového občanského brno celá více zde

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Pokud se rozhodnete vyslat své.

Štítky: pracovního poměru pracovního poměru zákoníku zákoníku práce pracovních která práce a v roce pracovněprávních

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Mezi základní práva a povinnosti zaměstnavatele patří kontrola zaměstnanců při výkonu práce. Zákon o archivnictví a příslušná prováděcí vyhláška definují.

Štítky: služby osobních spisové a spisové spisové služby archivnictví a archivnictví o archivnictví o archivnictví a archivnictví a spisové

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Českou společnost čeká od 1. 1. 2014 legislativní zemětřesení v podobě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Nastavení fungujícího.

Štítky: firmy č nemovitosti nemovitostí novela všech veřejných katastru katastru nemovitostí sb

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Platné předpisy a zajištění souvisejících formalit. Rozšiřujete své podnikatelské aktivity do jiných zemí a chcete do nich vyslat své zaměstnance. Nový rok je.

Štítky: sociální zdravotní pojištění zabezpečení na sociální sociální zabezpečení na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění sociální zabezpečení a zabezpečení a zabezpečení a zdravotní

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila senátní návrh úpravy zákoníku práce doplněný o několik pozměňovacích návrhů. Pokud se rozhodnete vyslat své.

Štítky: poměru pracovního poměru zákoníku zákoníku práce pracovních rok práce a celá city celá novinka

Zdroj: www.forum-media.cz

Finance a daně - Nakladatelství Forum

Každá organizace musí při snaze dosáhnout svých cílů čelit řadě operačních rizik. Jak v praxi své organizace nejefektivněji předcházet pohledávkám.

Štítky: podat hlášení kontrolní kontrolní hlášení k dph době kurz hlášení k správně dph

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Technická novela zákona o veřejných zakázkách změnila s účinností od 1. 1. 2014 limity pro veřejné zakázky malého rozsahu. Jak dlouho a v jaké míře budete.

Štítky: pohledávek novela insolvenčního legislativní vymáhání vaše legislativní změny novela insolvenčního zákona novela insolvenčního insolvenčního zákona

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávání - Nakladatelství Forum

Zjednodušené podlimitní řízení u veřejných zakázek zavedlo po novele zákona některé změny, jež předchozí zadávací praxe neznala. Pro rok 2016 se opět změnily.

Štítky: podat hlášení kontrolní kontrolní hlášení k dph veřejných zadávání zakázek hlášení k dph hlášení k

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Trend stále častějšího připojování zaměstnanců k firemní síti prostřednictvím jejich telefonů, notebooků a tabletů je nezadržitelný.

Štítky: jak který či it zde vám více v k více zde

Zdroj: www.forum-media.cz

Volná místa - Nakladatelství Forum

Telefonní operátor pro aktivní telemarketing. Budete dostávat aktuální informace o novinkách a pozvánky na semináře Nakladatelství FORUM. Naše znalosti pro Váš.

Štítky: telefonní manager operátor pro telefonní operátor aktivní operátor pro aktivní telefonní operátor pro pro aktivní telemarketing advertising telemarketing

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Prezident republiky Miloš Zeman zákon odmítl proto, že by neumožnil pokračování lesních školek. Vyrábíte zajímavý produkt nebo poskytujete užitečnou službu.

Štítky: jako poměru pracovního poměru firem práv novinka zákazníky brno city dovedností

Zdroj: www.forum-media.cz

Archiv seminářů - Nakladatelství Forum

Zjednodušené podlimitní řízení u veřejných zakázek zavedlo po novele zákona některé změny, jež předchozí zadávací praxe neznala. Ředitelé školy zodpovídají.

Štítky: po hlášení kontrolní kontrolní hlášení veřejných konference hlášení k dph nákupu dph nového zákona o

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Pokud se rozhodnete vyslat své zaměstnance na práci do zahraničí, musíte splnit mnoho podmínek a podstoupit řadu procedur. Jednou z mnoha kompetencí Celní správy je mj..

Štítky: roce zaměstnávání v roce novely chcete praha zaměstnávání cizinců seminář jiných cizinců a

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který před více než půl rokem představila legislativní rada odstupujícího kabinetu Petra Nečase, opět dostal na.

Štítky: kybernetické bezpečnosti porušení it osobních osobních údajů ochraně zákona o ochraně it manažera o ochraně osobních ochraně osobních údajů

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Čína má obrovský ekonomický potenciál, pro Českou republiku je prioritní zemí z hlediska obchodu a investic. Působit pouze v českém prostředí je zavíráním očí.

Štítky: své zboží či vzdělávání zahraničního skladu vzdělávací zboží a vzdělávací kurz exportní

Zdroj: www.forum-media.cz

Nakladatelství Forum

Máte dobré nápady, ale chybějí vám prostředky k jejich uskutečnění. Moderní doba otevírá řadu možností, jak lze financovat plány, přestože samotní realizátoři.

Štítky: období již fondů programy praha programů v rámci rámci z fondů strukturálních

Zdroj: www.forum-media.cz

Publikace - Nakladatelství Forum

Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. Přinášíme Vám jedinečný celoroční servis v oblasti veřejných zakázek.

Štítky: při řešení obchodu více zemí rizika manuál ředitel více zde kterých

Zdroj: www.forum-media.cz

E-Produkty - Nakladatelství Forum

Elektronická publikace obsahuje vzory nejčastěji využívaných vnitřních předpisů zaměstnavatele zpracované podle novelizace zákoníka práce platné od 1. ledna 2012.

Štítky: zaměstnavatele údajů zde osobních osobních údajů více více zde interní zpracování osobních zpracování osobních údajů

Zdroj: www.forum-media.cz

Klienti Nakladatelství Forum - Nakladatelství Forum

Exportní garanční a zajišťovací společnost. Budete dostávat aktuální informace o novinkách a pozvánky na semináře Nakladatelství FORUM. Naše znalosti pro Váš.

Štítky: ministerstvo republiky česká republika republika česká czech české republiky siemens czech republic republic

Zdroj: www.forum-media.cz