Linka 199

Zdroj: www.forum-media.cz

nejčastější zdroje článků

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně, zákoně o odpadech nebo zcela nový zákon o prevenci závažných havárií jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností. Vyznáte se v množství nejrůznějších předpisů, nařízení a vyhlášek? Víte, jaké závazky Vám jako podnikovému ekologovi ukládá zákon? Seznamte se přehlednou cestou nejen se všemi povinnostmi v roce 2016 a očekávanými změnami, ale i nejčastějšími pochybeními v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat. Jedině tak se vyhnete sankcím ze strany kontrolních orgánů!

Štítky: jak se zákona o zákona roce firem v roce firem v ekologické povinnosti ekologické firem v roce

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně, zákoně o odpadech nebo zcela nový zákon o prevenci závažných havárií jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností. Vyznáte se v množství nejrůznějších předpisů, nařízení a vyhlášek? Víte, jaké závazky Vám jako podnikovému ekologovi ukládá zákon? Seznamte se přehlednou cestou nejen se všemi povinnostmi v roce 2016 a očekávanými změnami, ale i nejčastějšími pochybeními v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat. Jedině tak se vyhnete sankcím ze strany kontrolních orgánů!

Štítky: hotelu km parkování směr z směr blízkosti na centrum a bvv blízkosti hotelu v blízkosti

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Specialista vymáhání pohledávek

Trápí Vaši organizaci nevymahatelné pohledávky a přemýšlíte o tom, že se obrátíte na odborníky ze specializovaných firem? Dlouhodobě výhodnějším řešením je nechat proškolit své vlastní pracovníky. Po absolvování našeho dlouhodobého vzdělávacího kurzu se z nich stanou experti s komplexním know-how a se spolehlivou orientací v aktuální legislativě. Od zkušené lektorské dvojice získají praktický návod, jak úspěšně uzavřít všechny případy a pohledávky efektivně zajistit. Kurz navíc, s výjimkou účasti na dvou prezenčních seminářích, nevyžaduje absenci v zaměstnání a online test na závěr důkladně prověří nově nabyté znalosti účastníků.

Štítky: č řešení pohledávek vymáhání vymáhání pohledávek pracovníkům pohledávek v mimosoudní

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Energetický audit a průkaz budovy

V červenci vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií, která mimo jiné nařizuje povinný energetický audit a další úpravy energetické náročnosti budov. Všechny společnosti, kterých se tato povinnost týká, musejí učinit příslušná opatření nejpozději do 5. 12. 2015. Kromě důkladného obeznámení s novými povinnostmi vám na semináři přiblížíme pravidla zpracovávání energetických auditů, průkazů a provádění kontrol kotlů a klimatizačních systémů. Navíc vám poradíme, kde a jak získat dotaci v rámci výzev aktuálního programového období.

Štítky: audit průkaz budov náročnosti energetické energetického audit a průkaz budovy a průkaz

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Energetický audit a průkaz budovy

V červenci vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií, která mimo jiné nařizuje povinný energetický audit a další úpravy energetické náročnosti budov. Všechny společnosti, kterých se tato povinnost týká, musejí učinit příslušná opatření nejpozději do 5. 12. 2015. Kromě důkladného obeznámení s novými povinnostmi vám na semináři přiblížíme pravidla zpracovávání energetických auditů, průkazů a provádění kontrol kotlů a klimatizačních systémů. Navíc vám poradíme, kde a jak získat dotaci v rámci výzev aktuálního programového období.

Štítky: od jen firem německa praze v praze zákonem z německa firem z nákupčích

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Archivnictví a spisová služba – aktuální povinnosti původců

Celá řada původců si s vedením spisové služby neví rady a nevědomky se dopouští mnoha pochybení. Na semináři se přesvědčíte, že i na první pohled nepřekonatelné problémy mají svá praktická řešení a že se rozhodně vyplatí včas předcházet i zdánlivě banálním přestupkům.

Štítky: a kterou kurz znalosti oblastech pomocã vzdä efektivnã manaå logopedã

Zdroj: www.forum-media.cz

Konference: Novela energetického zákona a nové povinnosti pro firmy

Dne 1. července 2015 nabyly účinnosti zásadní legislativní změny související s novelou zákona o hospodaření energií či zákona o podporovaných zdrojích energie. Všechny firmy, kterých se nařízení o provedení energetického auditu nebo certifikace týkají, musejí své povinnosti splnit nejpozději do 5. prosince 2015. Na konferenci vás tým odborníků seznámí s novými požadavky na energetickou náročnost budov, objasní, ve kterých případech je vyžadován energetický audit, představí možnosti snižování energetické náročnosti při výrobě, distribuci a spotřebě energie.

Štítky: povinnosti náročnosti energetické náročnosti energetické energetického konference energetického zákona energetického zákona a pro firmy

Zdroj: www.forum-media.cz

e-Seminář: Revize technických zařízení

Ujistěte se, že děláte maximum pro bezpečnost zaměstnanců i návštěvníků, ať už se jedná o revize komína, hromosvodu, výtahu, elektrických spotřebičů či jiných pracovních strojů. Nabízíme vám zcela aktuální znění našeho populárního e-Semináře, který jsme doplnili o nejčastější problémy z praxe na základě vašich podnětů. Prostudujte si e-Seminář z pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje, a ověřte si své znalosti v interaktivních testech.

Štítky: revize lekce technickã pracoviå vztahujã jakã revize technickã ploå

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně či zcela nový zákon o odpadech jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností reflektujících množství předpisů, vyhlášek a nařízení. Jako podnikový ekolog máte spoustu zákonem daných závazků, které musíte dodržovat. Náš seminář vás přehledně seznámí nejen se všemi povinnostmi i očekávanými změnami v roce 2016, ale přiblíží vám také nejčastější pochybení v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat.

Štítky: na přepravě nebezpečných která se podílí se podílí na podílí na přepravě přepravě nebezpečných věcí rozpoznat nebezpečné zboží složka pro transport každý zaměstnanec organizace musí bezpečně rozpoznat bezpečně rozpoznat nebezpečné

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Pracovní úrazy a náhrada újmy i škody v roce 2016

Zaměstnavatelé, víte, jak odškodňovat pracovní úrazy dle nové právní úpravy? Dokážete se vyvarovat zbytečných chyb a závadných postupů? Absolvujte náš seminář a získejte informace o povinnostech zaměstnavatele k náhradě majetkové a nemajetkové újmy i o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2016. Neriskujte zbytečně a předejděte finančním postihům s naší pomocí!

Štítky: úprava nemocí z odškodňování určen a nemocí z pracovních úrazů odškodňování pracovních odškodňování pracovních úrazů úrazů a nemocí a nemocí

Zdroj: www.forum-media.cz

Konference: Povinnosti a rizika při zaměstnávání cizinců v roce 2016

Nedostatek pracovní síly představuje pro zaměstnavatele jeden z největších problémů vůbec. V letošním roce, kdy je nezaměstnanost nejnižší za poslední léta, je situace kritická: volných pracovních míst je mnoho, zatímco pracovníků je málo. Chybí i Vám pracovní síla? Nebo v tuzemsku marně sháníte špičkové odborníky? Řešením může být právě zaměstnávání cizinců. Již dnes se bez nich neobejde skoro žádná zahraniční firma, stejně jako většina českých firem. Znáte ale všechna pravidla a povinnosti zaměstnavatele? Získejte veškeré informace na naší konferenci a diskutujte své nejpalčivější problémy s právními a daňovými experty i odborníky ze státní správy.

Štítky: roce v roce rizika při zaměstnávání cizinců v konference zaměstnávání cizinců v při zaměstnávání cizinců povinnosti a rizika rizika při

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Důležité změny pro obce v účetnictví a daních po 1. 1. 2016

Víte, jaké změny postihly od 1. 1. 2016 obce v oblasti daní a účetnictví a jak přesně je zohlednit v praxi vaší obce? Máte přehled o tom, jak naložit s inventarizačními rozdíly, kontrolním hlášením či jak zdanit vedlejší hospodářskou činnost? Přijďte na seminář, kde vám zkušená lektorka poradí, tak abyste byli připraveni na finanční i veřejnoprávní kontrolu a vyhnuli jste se hrozícím sankcím.

Štítky: které především kontrolní vám také systém daňovém lektorka se správcem daně veřejnoprávní

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: INTRASTAT 2016 - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s DPH

Zveme Vás na pracovní seminář k praktické aplikaci Intrastatu a vyhlášky č. 201/2005 Sb. i k novelám celních předpisů a změnám 2016. Dozvíte se konkrétní pravidla vykazování pro různé obchodní operace, pro vykazování zvláštních druhů a pohybů zboží či uplatňování DPH.

Štítky: zboží údajů pohybu provádění statistiky pohybu vykazování statistiky zvláštních pohybu zboží intrastat vykazování

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Online akademie mzdového účetnictví

I zkušení mzdoví účetní se občas setkají s případem, s nímž si nevědí rady. Následně se rozvíjí pátrání spojené se zoufalým prohledáváním internetu, zběsilým listováním v příručkách či bezvýslednými poradami s kolegy, kteří si správným řešením rovněž nejsou jisti. Právě pro takové situace potřebujete být vybaveni pokročilejšími znalostmi a dovednostmi. Získáte je na našem kurzu v celoroční sérii webinářů s možností konzultace vašich nejčastějších problémů z oblasti mzdového účetnictví.

Štítky: své či roce kurzu v roce webináře modul č webinářů mzdového mzdového účetnictví

Zdroj: www.forum-media.cz

Konference: Odpočet do účinnosti nového zákona o veřejných zakázkách 2016 startuje

Dovolujeme si vás pozvat na již 7. tradiční celostátní konferenci, která přinese shrnutí změn a finální podoby nového zákona o veřejných zakázkách v ideálním čase jen pár týdnů před jeho předpokládanou účinností. Konkrétní dopady do praxe zadavatelů a dodavatelů, pokyny k účinnosti, to vše pohodlně na jednom místě z úst Vlastimila Fidlera a dalších vybraných odborníků, které jste na našich dřívějších konferencích vyhodnotili jako nejlepší. Těšíme se na Vás!

Štítky: za mi konference řízeních ředitel přínosem cz s líbila zadávacích zodpovědným

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatele

Pro úspěch v zadávacím řízení musí dodavatel splnit řadu požadavků – především musí dodržet zákonná pravidla. Rok 2016 přitom přinese zbrusu nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který uchazečům ukládá množství změn. Nejde jen o kvalitu nabídky, dodavatelé musí znát všechny ostatní podmínky stejně jako možnosti, jak se bránit chybám zadavatele. Zjistěte vše včas na praktickém semináři!

Štítky: zákona dodavatele nabídku veřejných veřejných zakázek zakázek nového judr mgr nového zákona

Zdroj: www.forum-media.cz

Praktický poradce právníka ve firmě

Publikace Praktický poradce právníka ve firmě přináší komplexní informace o všech klíčových oblastech, s nimiž se každý in-house právník dennodenně potýká. Přehledné a systematické kapitoly Vám umožní okamžitě vyhledat daný problém a zároveň nabízejí možná řešení. Publikace s přístupem na speciální webové stránky přináší rovněž celou řadu praktických formulářů, vzorů a komentářů.

Štítky: ve firmě poradce praktický právníka praktický poradce právníka praktický poradce poradce právníka ve právníka ve firmě poradce právníka právníka ve

Zdroj: www.forum-media.cz

Kontrolní složka ředitele školy

Podle školského zákona jsou všechny školy a školská zařízení hodnoceny a pravidelně i ad hoc na základě podnětů a stížností kontrolovány Českou školní inspekcí. Pro případ plánované i nečekané kontroly vám přinášíme zbrusu nový produkt na českém trhu, po kterém sáhnete vždy, když musíte aktivně jednat, obhajovat správný postup a vše řádně dokladovat. Díky Kontrolní složce ředitele školy získáte nejen jistotu, že je veškerá školní dokumentace kompletní a zcela v souladu s aktuální legislativou, ale i praktické návody, jak se na kontrolu nejlépe připravit a vyvarovat se pochybení.

Štítky: školy kontrolní školní škol ředitele školy ředitele složka složka ředitele školy kontrolní složka ředitele kontrolní složka

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně, zákoně o odpadech nebo zcela nový zákon o prevenci závažných havárií jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností. Vyznáte se v množství nejrůznějších předpisů, nařízení a vyhlášek? Víte, jaké závazky Vám jako podnikovému ekologovi ukládá zákon? Seznamte se přehlednou cestou nejen se všemi povinnostmi v roce 2016 a očekávanými změnami, ale i nejčastějšími pochybeními v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat. Jedině tak se vyhnete sankcím ze strany kontrolních orgánů!

Štítky: hotelu km parkování směr z směr blízkosti na centrum a bvv blízkosti hotelu v blízkosti

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Ekologické povinnosti firem v roce 2016

Změny v chemickém zákoně, zákoně o odpadech nebo zcela nový zákon o prevenci závažných havárií jsou jen střípkem v mozaice stále se měnících ekologických povinností. Vyznáte se v množství nejrůznějších předpisů, nařízení a vyhlášek? Víte, jaké závazky Vám jako podnikovému ekologovi ukládá zákon? Seznamte se přehlednou cestou nejen se všemi povinnostmi v roce 2016 a očekávanými změnami, ale i nejčastějšími pochybeními v oblasti ekologie, kterých se musíte vyvarovat. Jedině tak se vyhnete sankcím ze strany kontrolních orgánů!

Štítky: jak se zákona o zákona roce firem v roce firem v ekologické povinnosti ekologické firem v roce

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Rizikové situace ve funkci člena statutárního orgánu, jejich řešení a nejčastější mýty

Členové statutárních orgánů obchodních společností se každý den setkávají s dopady právních povinností na výkon jejich funkce. O způsobu řešení některých situací přetrvávají nesprávné mýty (např. uzavírání pracovních smluv na výkon funkce jednatele), o úpravě jiných situací a z nich vyplývajících rizik členové často ani nevědí (např. kdy mohou udělit plnou moc či do jaké míry odpovídají za jednání osob, jimž svěřili plnění některých činností). Seminář tyto situace objasní a především nabídne praktická a správná řešení.

Štítky: smlouvy if řešení společností orgánů k rizika funkce statutárních statutárních orgánů

Zdroj: www.forum-media.cz

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

15.1.2016 08:00 Již 2 týdny pracují někteří zaměstnanci za vyšší mzdu než v loňském roce, a zaměstnavatelé tak musejí sáhnout hlouběji do kapsy. Nařízení vlády č. 233/2015 Sb. totiž mění výši minimální mzdy, a sice z 9 200 Kč na 9 900 Kč. Základní hodinová sazba je od 1. ledna 2016 také zvýšena: místo 55 Kč si zaměstnanci nyní vydělají minimálně 58,70 Kč za hodinu.

Štítky: odměňování práci za od zaručené minimální mzdy minimální roce odměňování zaměstnanců

Zdroj: www.forum-media.cz

Webinář: Odměňování zaměstnanců v roce 2016 a jeho specifika

Spravedlivé odměňování zaměstnanců, rovné zacházení a zákaz diskriminace nejen v oblasti mezd patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů a zároveň mezi povinnosti zaměstnavatele. Znáte ale všechny novinky pro rok 2016? Právě odměňování zaměstnanců se v tomto roce, kdy je nezaměstnanost nejnižší za posledních 20 let, stane jedním z určujících kritérií, zda firma bude, nebo nebude trpět nedostatkem pracovní síly.

Štítky: odměňování tak zaměstnavatele strany roce ze webinář webináře webináře je odměňování zaměstnanců

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Jak se bránit karuselovým obchodům a doměření daně

Firmy se stále častěji a nevědomě stávají účastníky tzv. karuselových podvodů a finanční úřady pak doměřují daně podnikatelům, kteří podvody neorganizovali, neúčastnili se jich vědomě a neměli z nich žádný prospěch. Obrana proti finančnímu úřadu je velmi obtížná, pokud nemáte řádně nastavena preventivní opatření, jak se podvodům, resp. doměření daně vyhnout. Poskytneme vám praktické návody na semináři!

Štítky: jako správy podvodů zboží a seznámí který může sloužit jako karuselových podvodů finanční správy karuselových

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu - nejčastější chyby, prevence a řešení

Daňová kontrola je nedílnou součástí života každého podnikatelského subjektu. Základním předpokladem pro její úspěšné zvládnutí je být předem připraven na otázky pracovníků správce daně. Na vybraných nálezech z kontrol finančních úřadů vám zkušený lektor ukáže, jak na to!

Štítky: if správce správce daně kurzu kontrol více seminář dph více zde seminář je

Zdroj: www.forum-media.cz

Bez ohledu na množství financí může každá škola zlepšit zajištění bezpečnosti žáků

8.1.2016 08:00 V loňském roce vydalo MŠMT v rámci řady preventivních opatření následujících po tragické události ve Žďáru nad Sázavou metodické doporučení nazvané Minimální standard bezpečnosti, jehož cílem je maximální zajištění fyzické bezpečnosti ve škole, které však nesmí snížit pocit psychického bezpeční a komfortu žáků.

Štítky: může bezpečnosti financí každá zajištění škola financí může každá bez ohledu na zlepšit zajištění bezpečnosti žáků

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Marketingové soutěže v mezích zákona

Pořádáte či organizujete soutěže o ceny na podporu prodeje? Dodržet všechna zákonná opatření, abyste uspořádali spotřebitelskou soutěž legálně, není vůbec jednoduché. Specializovaný finanční úřad navíc stále přísněji posuzuje jednotlivé mechaniky a výše pokut prudce roste. Absolvujte náš seminář, zorientujte se v nepřehledné problematice marketingových soutěží a organizujte soutěže o ceny dle zákona.

Štítky: zákona soutěže soutěží marketingové mezích mezích zákona soutěže v mezích marketingové soutěže v v mezích zákona marketingové soutěže

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Tajemství úspěchu Tomáše Bati – nejen ve štíhlé výrobě

„Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“ Zúčastněte se inspirativního workshopu o nadčasových principech výroby, způsobech motivace spolupracovníků a efektivní organizaci práce Tomáše Bati, jemuž se podařilo vybudovat (takřka od nuly) světový závod se sítí 2500 prodejen na čtyřech kontinentech a expandovat i v těžkých dobách války a jiných krizí.

Štítky: za dnes úspěchu bati využitím tomáše nejen ve štíhlé úspěchu tomáše bati úspěchu tomáše tomáše bati

Zdroj: www.forum-media.cz

e-Seminář: Zpětná vazba, mentoring, koučink

Také máte pocit, že Vaši zaměstnanci pouze hledají důvody, proč něco nejde udělat místo toho, aby přicházeli s návrhy řešení? Někdy stačí jen málo. Osvojte si prostřednictvím e-Semináře základní principy zpětné vazby, mentoringu a koučinku a aplikujte osvědčené techniky ve své každodenní praxi. Zaslané lekce si budete moci prostudovat v pohodlí domova či kanceláře v čase, který Vám vyhovuje.

Štítky: cílem výkonu zpětné zpětná mezi pozici rozvoje koučování této cílem části

Zdroj: www.forum-media.cz

Webinář: Datové schránky – důležitá součást spisové služby

Tzv. elektronizace veřejné správy vnáší a bude vnášet do oběhu dokumentů organizací některé nové prvky. Jedním z nich je již více než pět let Informační systém datových schránek (ISDS). Původci se tedy zabývají dokumenty, jejichž vznik nebo doručení se již z velké části odehrává v „nepapírovém“ světě. Na webináři vám poradíme, jaké postupy je třeba dodržet a na co si dát pozor při správě dokumentů v elektronické podobě.

Štítky: dokumentu služby datové schránky právní dokumentů spisové datové schránky spisové služby součást spisové

Zdroj: www.forum-media.cz

Webinář: Poskytování první pomoci při úrazu ve škole

Škola je prostředím, kde dříve či později dojde k situaci, kdy pedagog bude muset poskytnout první pomoc. Tohoto okamžiku se každý obává. Prakticky pojatý webinář vedený profesionálním lektorem kurzů první pomoci vám prostřednictvím příkladů z praxe představí aktuální trendy a novinky v této oblasti, abyste následně byli sami schopni první pomoc účinně poskytnout.

Štítky: úrazu poskytování pomoci při pomoci při úrazu při úrazu ve úrazu ve úrazu ve škole první pomoci při ve škole první pomoci

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Jak zajistit škole respekt a renomé

O úspěšnosti školy často nerozhoduje jen to, jak „umí učit“, ale stále více také to, jak se prezentuje na veřejnosti. Česká školní inspekce i zřizovatelé škol jsou zahlceni stížnostmi rodičů, z nichž je sice naprostá většina neoprávněných, přesto však závažným způsobem poškozují namáhavě budované dobré jméno školy. Osvojte si know-how, jak správně prezentovat svou školu a jak komunikovat s rodiči, které budete moci okamžitě využít v praxi.

Štítky: jak i škole zajistit respekt rodiči renomé a renomé zajistit škole respekt respekt a

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2016

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek, nařízení a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, zvláště dochází-li pravidelně k legislativním změnám. Díky našemu semináři si však můžete být zcela jisti, že znáte veškerá zákonná opatření pro rok 2016! Seznamte se s nejčastějšími nedostatky, minimalizujte riziko pracovní úrazů a předejděte sankcím.

Štítky: pruh praha sálu budou umístěny u příslušnému sálu ulicích okolo základní na planině přilehlých ulicích okolo k příslušnému směrovky k

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2016

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek, nařízení a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, zvláště dochází-li pravidelně k legislativním změnám. Díky našemu semináři si však můžete být zcela jisti, že znáte veškerá zákonná opatření pro rok 2016! Seznamte se s nejčastějšími nedostatky, minimalizujte riziko pracovní úrazů a předejděte sankcím.

Štítky: if úrazů zaměstnavatelů nové povinnosti nové povinnosti zaměstnavatelů povinnosti zaměstnavatelů zaměstnavatelů v zaměstnavatelů v roce povinnosti zaměstnavatelů v problematiku bozp

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář pro zadavatele: Administrace zakázky malého rozsahu vlastními silami nyní a po novém zákoně

Administrace veřejných zakázek malého rozsahu tvoří nezanedbatelnou část agendy veřejných institucí všeho druhu. Jedná se přitom o klíčovou agendu, související s plněním schváleného rozpočtu, kterou zákon o veřejných zakázkách upravuje jen okrajově. Z dlouhodobého hlediska se jako nejefektivnější řešení jeví vhodné nastavení interních kompetencí a pracovních postupů tak, aby tuto agendu zvládali pracovníci zadavatele vlastními silami. Jak postupovat nyní a změní se něco s novým zákonem? Poradíme vám!

Štítky: if veřejných veřejných zakázek zakázek malého malého rozsahu zakázek malého rozsahu zadavatele zadavatelů veřejných zakázek malého

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Provizní systém pro obchodníky

Nastavení fungujícího systému motivace a hodnocení členů obchodního týmu je zásadní pro úspěch každé firmy a zároveň představuje věčnou výzvu pro vedoucího oddělení prodeje. Dynamika změn na jednotlivých trzích klade vyšší nároky na obchodní týmy. Reaguje váš provizní systém na měnící se podmínky na trhu a na jednotlivé role obchodníků? Jakou motivaci vedle finančního ohodnocení svým obchodníkům poskytujete? Přijďte na seminář spojený s praktickým workshopem, na kterém vám dva zkušení odborníci poradí, jak nejlépe obchodní tým motivovat a hodnotit.

Štítky: odměňování if systém semináři systému provizního provizního systému efektivně provizní systém provizní

Zdroj: www.forum-media.cz

Zákon o registru smluv bude účinný od 1. 7. 2016

18.12.2015 07:46 Již tolikrát diskutovaný zákon o registru smluv, který se už několik let nachází v legislativním procesu, má zavést povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 000 Kč v centrálním registru, jenž by měl spadat pod resort Ministerstva vnitra.

Štítky: bude od smlouvy zákon registru statutární registru smluv o registru smluv registru smluv bude o registru

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Brand manager

Apple, Coca-Cola, Toyota, Nike, Facebook... za úspěchem nejsilnějších mezinárodních značek na světovém trhu stojí především dlouhodobá systematická marketingová komunikace postavená na jedinečné marketingové a komunikační strategii. Posuňte své znalosti, marketingové schopnosti a dovednosti na zcela novou úroveň a získejte cenné zkušenosti z praxe. Ve spolupráci s vynikajícím odborníkem je speciálně pro vás připraven šestitýdenní intenzivní vzdělávací program.

Štítky: značky to být č i co vytvořit sledovat značku zákazníka

Zdroj: www.forum-media.cz

e-Seminář: Revize technických zařízení v roce 2016

Ujistěte se, že děláte maximum pro bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků nebo externích dodavatelů služeb, ať už se jedná o revize komínů, hromosvodů, výtahů, elektrických spotřebičů či jiných strojních zařízení. Nabízíme vám zcela aktuální znění našeho populárního e-Semináře, který jsme doplnili o nejčastější problémy z praxe na základě vašich podnětů. Prostudujte si e-Seminář z pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje, a ověřte si své znalosti v interaktivních testech.

Štítky: if či vám budov revize technických požadavky pracovišť technických zařízení

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatele

Zadavatelé, víte, co pro vás znamená nový zákon o zadávání veřejných zakázek? Zúčastněte se praktického 2denního semináře pod vedením spoluautora nové normy JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera, kterého budete mít exkluzivně k dispozici pro diskusi a individuální dotazy!

Štítky: to vás poskytujeme příležitost pro zákon už směle seznámení s ním nový zákon už pro seznámení s příležitost pro seznámení praktické zadavatelů

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatele

Pro úspěch v zadávacím řízení musí dodavatel splnit řadu požadavků – především musí dodržet zákonná pravidla. Rok 2016 přitom přinese zbrusu nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který uchazečům ukládá množství změn. Nejde jen o kvalitu nabídky, dodavatelé musí znát všechny ostatní podmínky stejně jako možnosti, jak se bránit chybám zadavatele. Zjistěte vše včas na praktickém semináři!

Štítky: jak if dodavatele veřejných veřejných zakázek zakázek v nového judr mgr

Zdroj: www.forum-media.cz

Novelu zákona o loteriích čeká už jen podpis prezidenta

14.12.2015 08:10 Téměř přesně dva měsíce poté, co ministr financí předložil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, doputovala schválená novela v pátek 11. 12. 2015 do závěrečného stadia legislativního procesu.

Štítky: zákona o čeká novelu zákona novelu zákona o prezidenta loteriích čeká jen podpis podpis prezidenta o loteriích loteriích

Zdroj: www.forum-media.cz

Povinnosti organizací při zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí

Pokud zaměstnáváte či chcete zaměstnat pracovníky ze zemí EU či tzv. třetích zemí, týkají se vás desítky závazných a kontrolovaných povinností, musíte vést rozsáhlou administrativu a především včas eliminovat chyby. Nenechte se překvapit inspekcí a zjednodušte svou agendu díky přehledné příručce s praktickými editovatelnými vzory na USB.

Štítky: při zaměstnávání cizinců z při zaměstnávání cizinců zaměstnávání občanů z postupovat při zaměstnávání při zaměstnávání občanů občanů z eu občanů z zaměstnávání občanů

Zdroj: www.forum-media.cz

Povinnosti zaměstnavatele při vysílání pracovníků do EU a třetích zemí

Pokud vysíláte pracovníky do zemí EU či tzv. třetích zemí, týkají se vás desítky závazných a kontrolovaných povinností, musíte vést rozsáhlou administrativu a především včas eliminovat chyby. Nenechte se překvapit inspekcí a zjednodušte svou agendu díky přehledné příručce s praktickými editovatelnými vzory na USB.

Štítky: které dokumentace pracovníky publikace návody usb checklisty na usb při vysílání checklisty a

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2016

Chcete využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců v roce 2016.

Štítky: při tak povinnosti roce v roce při zaměstnávání cizinců v cizinců v roce

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Facility manager

Máte pocit, že Vašim zaměstnancům, kteří mají na starosti správu nemovitosti, schází ucelená koncepce práce a že se jim nedostává všech potřebných informací? Přihlaste je na náš kurz, kde získají celou šíři znalostí o správě prostor, infrastruktury, služeb i organizace nemovitosti v souladu s aktuálními právními předpisy a normami.

Štítky: managementu by nemovitosti testu ředitele kurz fm úkolu závěrečného

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Odpadové hospodářství po novele zákona

V pořadí již 41. novela zákona o odpadech zavazuje původce i odpadové firmy k novým povinnostem. Získejte přehled o tom, jak si správně počínat v praxi například při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, výkupu kovů, zpětných odběrech či klasifikaci a označování nebezpečných odpadů. Seznamte se také s připravovaným novým zákonem o odpadech a zákonem o výrobcích s ukončenou životností prostřednictvím semináře plného odborných doporučení, rad a tipů.

Štítky: hotelu km parkování blízkosti odpadech prošel odběr elektrozařízení elektrozařízení či

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Odpadové hospodářství po novele zákona

V pořadí již 41. novela zákona o odpadech zavazuje původce i odpadové firmy k novým povinnostem. Získejte přehled o tom, jak si správně počínat v praxi například při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, výkupu kovů, zpětných odběrech či klasifikaci a označování nebezpečných odpadů. Seznamte se také s připravovaným novým zákonem o odpadech a zákonem o výrobcích s ukončenou životností prostřednictvím semináře plného odborných doporučení, rad a tipů.

Štítky: zákona o oblasti v oblasti odpadů nebezpečných nebezpečných odpadů novele novele zákona nakládání s odpady s odpady

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Monitoring zaměstnanců a nakládání s osobními údaji

Kontrola zaměstnanců při výkonu práce patří mezi základní práva i povinnosti každého zaměstnavatele. Kdy je ale kontrola nepřiměřená a co na to zákon o ochraně osobních údajů? S naší pomocí zvládnete nejen upravit interní dokumentaci a procesy tak, aby byly v souladu se zákonem, ale rovněž minimalizujete riziko sankce ze strany kontrolních orgánů! Zorientujte se v právní úpravě monitoringu a nedovolte svým pracovníkům, aby zpochybnili postup zaměstnavatele např. při propouštění!

Štítky: údajů osobních osobních údajů nakládání nakládání s údaji s osobními údaji osobními údaji osobními s osobními

Zdroj: www.forum-media.cz

Pracovní právo ve stavebnictví

Elektronická publikace Pracovní právo ve stavebnictví přináší komplexní informace o všech klíčových oblastech, s nimiž se každý ředitel stavební firmy nebo personalista dennodenně potýká. Přehledné a systematické kapitoly Vám umožní okamžitě vyhledat daný problém a zároveň nabízejí možná řešení. Elektronická publikace s přístupem na speciální webové stránky přináší celou řadu praktických formulářů a vzorů včetně návodů na jejich vyplnění.

Štítky: stavebnictví publikace ve stavebnictví právo ve právo ve stavebnictví pracovní právo ve pracovní právo výběr z obsahu výběr z

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Kontrolní hlášení k DPH – obávaná novinka od 1. 1. 2016

Nejvýznamnější novinkou v českém účetnictví od vzniku zákona o DPH je povinnost podat kontrolní hlášení k DPH, které se od 1. 1. 2016 týká všech plátců DPH, tedy jak fyzických tak právnických osob. Kdo kontrolní hlášení nepodá, popř. ho podá nesprávně, vystaví se nebezpečí pokuty, jež může dosáhnout několika desítek tisíc korun. Na semináři Vám zkušená lektorka poradí, jak se připravit na změny. Hlavní důraz bude kladen na to, jak správně podat kontrolní hlášení, jaké informace uvést a nenechat se zaskočit.

Štítky: hotelu km parkování blízkosti

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Kontrolní hlášení k DPH – obávaná novinka od 1. 1. 2016

Nejvýznamnější novinkou v českém účetnictví od vzniku zákona o DPH je povinnost podat kontrolní hlášení k DPH, které se od 1. 1. 2016 týká všech plátců DPH, tedy jak fyzických tak právnických osob. Kdo kontrolní hlášení nepodá, popř. ho podá nesprávně, vystaví se nebezpečí pokuty, jež může dosáhnout několika desítek tisíc korun. Na semináři Vám zkušená lektorka poradí, jak se připravit na změny. Hlavní důraz bude kladen na to, jak správně podat kontrolní hlášení, jaké informace uvést a nenechat se zaskočit.

Štítky: jak if podat hlášení kontrolní kontrolní hlášení hlášení k

Zdroj: www.forum-media.cz

Zvýšení sazeb zahraničního stravného od 1. 1. 2016

4.12.2015 09:47 Nová vyhláška vlády mění výši sazeb stravného při pracovní cestě do vybraných zemí jako USA, Číny nebo Hongkongu. Zaměstnavatelé tak budou nově muset svým zaměstnancům na pracovní cestě připlatit, na rozdíl od letošního roku, kdy zůstaly sazby stejné jako v roce 2014.

Štítky: jako stravného zahraničního zahraničního stravného sazeb sazeb zahraničního sazeb zahraničního stravného zahraničního stravného od stravného od zvýšení sazeb

Zdroj: www.forum-media.cz

Webinář: Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016

Od 1. 1. 2016 přibývá plátcům DPH další povinnost – podat kontrolní hlášení za konkrétní zdaňovací období. Kdo kontrolní hlášení nepodá, popř. ho podá nesprávně, vystaví se nebezpečí pokuty, jež může dosáhnout i několika desítek tisíc korun. Nová povinnost se dotkne jak právnických, tak fyzických osob. Během webináře se dozvíte, jak správně podat kontrolní hlášení k DPH v novém roce, a získáte potřebné informace a praktický návod, jak se vyhnout hrozící penalizaci.

Štítky: podat hlášení kontrolní kontrolní hlášení hlášení k dph od k dph od kontrolní hlášení k

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Specialista na řešení šikany a kyberšikany

Obáváte se okamžiku, kdy se vám dítě svěří se svým trápením a vy mu nebudete umět pomoci? Do této situace se vychovatelé i sociální pracovníci dostávají často zejména v případech šikany a kyberšikany. Očekává se od nich know-how, které však studiem vysoké školy nezískali. Nabízíme vám praktický výcvik, který vás zbaví strachu a naučí vás, jak se vyvarovat základním chybám spojeným s laickým přístupem. Pro své kolegy se stanete důvěryhodnou oporou a průvodcem.

Štítky: online lekce pomoci násilí šikany kyberšikany a kyberšikany šikany a kyberšikany šikany a online lekce

Zdroj: www.forum-media.cz

Zajištění bezpečnosti při pořádání školních a mimoškolních akcí

Pořádáte mimoškolní akce, vedete zájmové kroužky, provozujete tábor, mateřské centrum či klub? Bezpečnost dětí, žáků je nutné zajistit i při pořádání akcí mimo školu, rodiče očekávají, že se z vaší aktivity vrátí spokojené, zdravé dítě plné zážitků.

Štítky: akcí dětmi práci s s dětmi pořádání při pořádání center práci s dětmi kroužků

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek s ohledem na nový zákon 2016

Nový zákon o veřejných zakázkách je už jen několik týdnů daleko a změn pro zadavatele je velké množství. Nenechte se ale odradit od zadávání zakázek – potřebné know-how a informace o změnách, které Vám nová právní úprava přináší, vám předá oblíbený lektor Mgr. Jan Turek v již 6. běhu komplexního odborného kurzu. Všechny fáze zadávacího řízení se všemi změnami uceleně, srozumitelně a prakticky, navíc v ideální čas – těsně před účinností nového zákona! Těšíme se na vás.

Štítky: č if jeho kurzu před k nabídek zadávacího zadávacího řízení dohledu

Zdroj: www.forum-media.cz

Právnickou firmou pro veřejné zakázky je opět MT Legal

26.11.2015 17:04 Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala podruhé za sebou nejvyšší ocenění „Právnická firma roku“ v kategorii „Veřejné zakázky“. Dále se v této prestižní anketě zařadila mezi velmi doporučované kanceláře v kategorii „Regionální kancelář“ a v kategorii „Právo informačních technologií“ se zařadila mezi doporučované kanceláře.

Štítky: firma firma roku kancelář pro veřejné zakázky pro veřejné legal mt legal kancelář mt legal advokátní

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Roční hodnocení zaměstnanců

Právě nyní je potřeba se zaměstnanci shrnout jejich práci a výsledky za uplynulý rok. Musíte zaměstnance připravit na nový rok a především je znovu motivovat a stimulovat. Sdělovat nepříjemné zprávy však není jednoduché. Absolvujte náš seminář, využijte dobře fungující systémové know-how a zdokonalte své komunikační dovednosti! Zvládněte vedení hodnoticích pohovorů s naší pomocí!

Štítky: cíle vedení systém rozhovor pracovníky roční hodnocení zaměstnanců roční hodnocení personálním rozhovorů

Zdroj: www.forum-media.cz

Cestovní náhrady v roce 2016

Pro rok 2016 se opět změnily sazby cestovních náhrad: znát je musejí nejen ti, kteří cestovní příkazy zpracovávají, ale i každý, kdo plánuje v příštím roce služební cestu! Metodika postupu se mění a příchod Nového roku je pomalu tady. Absolvujte náš webinář, který se zaměří nejen na sporná místa zákona, ale seznámí vás také se změnou pro zahraniční kapesné (platné již od 1. 10. 2015) a s novými sazbami pro rok 2016. A samozřejmě rovněž zodpoví vaše nejpalčivější otázky k dané problematice cestovních náhrad.

Štítky: roce náhrad cestovních cestovních náhrad v roce webináře náhrady v roce cestovní náhrady v

Zdroj: www.forum-media.cz

Praktická příručka pro stavební firmy

Publikace Praktická příručka pro stavební firmy přináší komplexní informace o všech klíčových oblastech, s nimiž se každý majitel či ředitel stavební firmy, případně také finanční ředitel, dennodenně potýká. Přehledné a systematické kapitoly Vám umožní okamžitě vyhledat daný problém a zároveň nabízejí možná řešení. Publikace uvádí četné příklady z praxe a upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se provozovatelé ubytovacích zařízení dopouštějí.

Štítky: firmy stavební firmy příručka pro stavební firmy pro stavební praktická praktická příručka příručka pro stavební příručka pro praktická příručka pro

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU (veřejný sektor)

Cílem kurzu určeného pro zástupce veřejného sektoru a neziskových subjektů je poskytnout účastníkům návody pro zvládnutí přípravné a realizační fáze projektů financovaných z fondů Evropské unie (s důrazem na projektovou žádost), aby maximalizovali úspěšnost při čerpání evropských prostředků. Kurz je zařazen v ideálním období – v době vyhlášení nových výzev v rámci rozpočtového období 2014 (resp. 2015) až 2020.

Štítky: nových veřejného informací veřejného sektoru organizací veřejného sektoru organizací veřejného organizaci neziskových nových výzev nových výzev v

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Expert na přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů EU (soukromý sektor)

Financování projektů z fondů Evropské unie představuje pro firmy cenný zdroj příjmů. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům návody pro zvládnutí přípravné a realizační fáze jejich projektů (s důrazem na projektovou žádost), aby maximalizovali úspěšnost při čerpání evropských prostředků. Kurz je zařazen v ideálním období – v době, kdy je k dispozici množství dotačních výzev pro podnikatele.

Štítky: především projektu fondů konkrétní projektů dobře fondů eu realizaci z fondů

Zdroj: www.forum-media.cz

Webinář: Ohlašování přes ISPOP za rok 2015

Neúprosně se blíží nový rok a s ním období podávání hlášení prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Jak budeme postupovat tentokrát? Seznamte se s celým procesem vedoucím ke zdárnému splnění ohlašovacích povinností pomocí názorných ukázek na našem aktuálně zařazeném webináři.

Štítky: if plnění hlášení rok povinností webináře ohlašovacích ispop ohlašovacích povinností plnění ohlašovacích povinností

Zdroj: www.forum-media.cz

Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání

20.11.2015 09:28 Nové nařízení vlády mění výši náhrady újmy i počet bodů za jednotlivá odškodnění. Hodnota jednoho bodu se rovněž zvýšila, a to poprvé za 14 let: ze 120 korun na 250 Kč.

Štítky: nemocí povolání z povolání úrazem bolesti ohodnocení ohodnocení bolesti pracovního práva uplatnění společenského uplatnění

Zdroj: www.forum-media.cz

Poradce pro řízení obcí a měst

Management obcí a měst nese značnou odpovědnost a dopadá na něj spousta požadavků. Právě starostům, místostarostům, primátorům, jejich náměstkům, zastupitelům, radním a dalším osobám zodpovědným za kvalitu života obcí/měst (finance/životní prostředí/územní rozvoj, kultura…) je určena praktická příručka, která nabízí řešení jejich problémů a současně na doprovodném webu přináší všechny důležité aktuality, vzory a dokumenty.

Štítky: dokumenty určena měst obcí publikace obcí a obcí a měst a měst zástupci ekonomického

Zdroj: www.forum-media.cz

Webinář: Aktuální a navrhovaná úprava zjednodušeného podlimitního řízení

Zjednodušené podlimitní řízení u veřejných zakázek zavedlo po novele zákona některé změny, jež předchozí zadávací praxe neznala. Tyto změny měly vést ke zrychlení a zjednodušení celého procesu, který však stále provází mnoho tíživých problémů. Seznamte se názorně a podrobně s aktuální podobou zjednodušeného podlimitního řízení i s jeho navrhovanou úpravou podle návrhu nového zákona o zadávacích řízeních 2016.

Štítky: úprava změny nebo také webináře podlimitního podlimitního řízení zjednodušeného podlimitního zjednodušeného zjednodušeného podlimitního řízení

Zdroj: www.forum-media.cz

e-Seminář: Inventarizace majetku

Provádíte-li inventarizaci majetku pravidelně v prosinci, je již nejvyšší čas seznámit se s aktuálními pravidly a zevrubně se připravit za odborného přispění našeho e-Semináře. Získejte důležité informace a osvojte si včas celý proces, vycházející ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a řady dalších předpisů, aby vám následně šlo vše hladce a měli jste jistotu, že postupujete zcela správně.

Štítky: majetku majetku a if příjmů z příjmů závazků vám inventarizace a závazků majetku a závazků

Zdroj: www.forum-media.cz

Nejvyšší čas začít s přípravou: Dotace pro neziskové organizace a další subjekty veřejného sektoru

13.11.2015 12:04 Právě započaté programové období 2014–2020 nastavuje přívětivou tvář nejen soukromým firmám, ale také organizacím působícím ve státním a neziskovém sektoru.

Štítky: organizace veřejného prostředky dotačních veřejného sektoru sektoru organizace a nejvyšší čas

Zdroj: www.forum-media.cz

Manuál provozovatele budovy

V roce 2016 vstoupí v účinnost nová vládní nařízení o technických požadavcích (elektrická zařízení, tlakové nádoby, výtahy). Odpovědnost za případné havárie a nedostatečnou dokumentaci padá vždy na hlavu správce či vlastníka budovy. Multimediální publikace Manuál provozovatele budovy proto na jednom místě přináší vše, co ke správě budovy potřebujete: nejen výklad povinností, ale zejména praktické vzory, návody, postupy, schémata apod.

Štítky: dokumentace technické vlastníka provozovatele provozovatele budovy manuál provozovatele manuál provozovatele budovy obsah pracovišť

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Archivnictví a spisová služba – aktuální povinnosti původců

Četné zkušenosti z praxe ukazují, že řada veřejnoprávních původců stále nemá jasno o zásadách provádění spisové služby, neorientuje se v častých novelizacích a spisovou službu vede nedůsledně, či ji dokonce nevede vůbec. Náš seminář se na tuto problematiku zaměří a objasní vám vše potřebné k řádnému vedení spisové služby v listinné i elektronické podobě v souladu s požadavky aktuální legislativy.

Štítky: služby dokumentů spisové spisové služby a spisová původců archivnictví a spisová služba archivnictví a spisová

Zdroj: www.forum-media.cz

e-Seminář: Inventarizace majetku

Využíváte-li zákonné možnosti provést inventarizaci čtyři měsíce před rozvahovým dnem, je právě nyní nejvyšší čas seznámit se s aktuálními pravidly a dát vše do pořádku za odborného přispění našeho e-Semináře. Věnujete-li se této činnosti vždy v prosinci, získejte důležité informace s předstihem a osvojte si včas celý proces, vycházející ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a řady dalších předpisů, aby vám následně šlo vše hladce a měli jste jistotu, že postupujete zcela správně.

Štítky: od majetku majetku a příjmů z příjmů daně z příjmů závazků inventarizace a závazků majetku a závazků

Zdroj: www.forum-media.cz

Nová pravidla pro nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností

Současný zákon o odpadech je velmi často a zásadním způsobem novelizován. V poslední době dochází ke změnám zejména v souvislosti s evropskými nařízeními. Právě nyní se připravuje zcela nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Pro původce odpadu i odpadové firmy to znamená příliv nových informací a zavedení nových povinností do praxe. Naše příručka představuje ucelené a prakticky zaměřené rady, tipy a doporučení vztahující se k hlavním oblastem odpadového hospodářství. Je zpracována přehlednou formou zaručující snadnou orientaci v textu a aktuálnost informací.

Štítky: nakládání s odpady nakládání s odpady nakládání s ukončenou životností s ukončenou životností ukončenou s ukončenou životností

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Správa místních poplatků po novele zákona od 1. 1. 2016

K 1. lednu 2016 nabude účinnosti novela zákona o místních poplatcích, která zasáhne významným způsobem do dosavadní praxe správy místních poplatků, neboť bude nezbytné implementovat nová zákonná ustanovení do obecně závazných vyhlášek. Na celodenním semináři vám poskytneme metodiku aktuálních legislativních změn a seznámíme vás s nejčastěji zjištěnými nedostatky při kontrolní činnosti nadřízených orgánů.

Štítky: i poplatků místních místních poplatků správa místních správa místních poplatků určen místních poplatků po novele zákona od

Zdroj: www.forum-media.cz

Konference: Novela energetického zákona a nové povinnosti pro firmy

Dne 1. července 2015 nabyly účinnosti zásadní legislativní změny související s novelou zákona o hospodaření energií či zákona o podporovaných zdrojích energie. Všechny firmy, kterých se nařízení o provedení energetického auditu nebo certifikace týkají, musejí své povinnosti splnit nejpozději do 5. prosince 2015. Na konferenci vás tým odborníků seznámí s novými požadavky na energetickou náročnost budov, objasní, ve kterých případech je vyžadován energetický audit, představí možnosti snižování energetické náročnosti při výrobě, distribuci a spotřebě energie.

Štítky: povinnosti náročnosti energetické náročnosti energetické energetického konference energetického zákona energetického zákona a pro firmy

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Novinky v pracovním právu podle novely od 1. 10. 2015

Od 1. 10. 2015 je v účinnosti řada změn s dopadem do pracovněprávní oblasti, které musí organizace ve své praxi zohlednit, aby se vyhnuly možným postihům a sankcím. Aktuálně se navíc chystají další změny s předpokládaným datem účinnosti v roce 2016. Konkrétních obrysů nabývá tzv. technická novela nového občanského zákoníku, která se nemálo dotkne právě pracovněprávní tematiky. Přijďte se se správnou aplikací změn ve vaší organizaci seznámit na praktický seminář!

Štítky: podle zákoníku oblasti občanského občanského zákoníku novely nového nového občanského zákoníku nového občanského novely od

Zdroj: www.forum-media.cz

Workshop: Jak číst v účetních výkazech

Výpověď účetních výkazů o firmě je velmi významná, ale pouze pro ty, kdo vědí, jak tyto informace správně interpretovat. Statutární výkazy jsou vysvědčením firem. Manažeři se potřebují rychle orientovat jak v účetních výkazech své společnosti, tak i firem konkurentů a obchodních partnerů.

Štítky: kteří by zdraví ale otázky výkazů výkazech v nich těchto nich

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Veřejné zakázky - aktuální rizika, obsah a praktické dopady nového zákona

Zadavatelé, víte, jak si poradit s častými chybami ve veřejných zakázkách? A co pro vás znamená nový zákon o zadávání veřejných zakázek? Zúčastněte se praktického semináře pod vedením jeho spoluautora JUDr. Mgr. Vlastimila Fidlera, kterého budete mít celý den k dispozici pro diskusi a individuální dotazy!

Štítky: části také veřejných veřejných zakázek zadávání zadávání veřejných zakázek zakázek zakázkách veřejných zakázkách zadávání veřejných

Zdroj: www.forum-media.cz

Konference: Hranice mezi legálním monitoringem a stalkingem

Monitoringem zaměstnanců získají zaměstnavatelé účinný nástroj kontroly. Nadměrný monitoring však pro ně může zároveň představovat značné riziko. Seznamte se s novelou zákonů o inspekci práce a zaměstnanosti a vyvarujte se nelegálních praktik. Představíme vám moderní možnosti monitoringu spojené s novými technologiemi, například kontrolu prostřednictvím GPS či mobilních aplikací. Prověřujte své zaměstnance efektivně a bez hrozby sankcí.

Štítky: ale monitoringu legálním mezi legálním monitoringem hranice mezi legálním stalkingem a stalkingem hranice mezi

Zdroj: www.forum-media.cz

Konference: Dotace pro organizace a instituce veřejného sektoru

Získejte praktické návody, jak efektivně čerpat prostředky z dotačních programů určené na provoz či podporu činnosti vaší organizace, na naší konferenci. Nebudeme vás zatěžovat zdlouhavými výčty všech dostupných dotačních programů a jejich prioritními osami. Zaměříme se jen na oblasti, které pro vás mohou mít zcela zásadní význam, neboť těmito dotačními prostředky lze pokrýt až 100 % nákladů.

Štítky: čerpání v průběhu organizacím dotačních určena pro organizace a organizace a instituce konference dotací

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Manažerské účetnictví on-line

Manažerské účetnictví je chápáno jako soubor informací, vycházejících z různých podnikových oblastí jako jsou kalkulace, rozpočetnictví, finanční účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, controlling apod. a jehož cílem je poskytování podkladů pro efektivní řízení podniku. Pro správnou orientaci v manažerském účetnictví nemusíte absolvovat dlouhodobé studium na vysoké škole, potřebné vědomosti je možné získat již za 7 týdnů na našem unikátním on-line kurzu.

Štítky: jsou řešení nákladů příkladů kurzu k kurz manažerské manažerské účetnictví

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Provizní systém pro obchodníky

Nastavení fungujícího systému motivace a hodnocení členů obchodního týmu je zásadní pro úspěch každé firmy a zároveň představuje věčnou výzvu pro vedoucího oddělení prodeje. Dynamika změn na jednotlivých trzích klade vyšší nároky na obchodní týmy. Reaguje váš provizní systém na měnící se podmínky na trhu a na jednotlivé role obchodníků? Jakou motivaci vedle finančního ohodnocení svým obchodníkům poskytujete? Přijďte na seminář spojený s praktickým workshopem, na kterém vám dva zkušení odborníci poradí, jak nejlépe obchodní tým motivovat a hodnotit.

Štítky: km řadu otázky jak otázky jak jej holiday inn otázky jak inn holiday parkování směr z

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Provizní systém pro obchodníky

Nastavení fungujícího systému motivace a hodnocení členů obchodního týmu je zásadní pro úspěch každé firmy a zároveň představuje věčnou výzvu pro vedoucího oddělení prodeje. Dynamika změn na jednotlivých trzích klade vyšší nároky na obchodní týmy. Reaguje váš provizní systém na měnící se podmínky na trhu a na jednotlivé role obchodníků? Jakou motivaci vedle finančního ohodnocení svým obchodníkům poskytujete? Přijďte na seminář spojený s praktickým workshopem, na kterém vám dva zkušení odborníci poradí, jak nejlépe obchodní tým motivovat a hodnotit.

Štítky: odměňování vám systém semináři systému provizního provizního systému efektivně provizní systém

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Řízení výrobního skladu

Řešíte neustále skladová manka, chybně vyskladněné zboží či materiál? Vaši odběratelé si stále stěžují na chybně dodané zboží? Při řešení těchto problémů jste zjistili hmotné škody, práce vašich skladníků je neefektivní a nezodpovědná a ztrácíte váš pracovní čas řešením těchto záležitostí? Nabízíme Vám pomoc. I v malém e-shopovém skladu je důležitým členem profesionální skladník se základní dovedností, určitou výkonností, samostatností, který umí vyřešit problém a používat vlastní intuici – toto je důležité vybavení osoby skladníka.

Štítky: zboží skladu skladových výrobního skladových procesech výrobního skladu procesech řízení výrobního řešit

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: BOZP – nové povinnosti zaměstnavatelů v roce 2016

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek, nařízení a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce a požární ochranou, zvláště dochází-li pravidelně k legislativním změnám. Potřebujete získat jistotu, že znáte veškerá zákonná opatření pro rok 2016? Zúčastněte se našeho semináře, seznamte se s nejčastěji zjištěnými nedostatky a předejděte tak udělení sankcí.

Štítky: v případě pracovních povinností také nové povinnosti nové povinnosti zaměstnavatelů povinnosti zaměstnavatelů zaměstnavatelů v zaměstnavatelů v roce povinnosti zaměstnavatelů v

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2016

Chcete využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců v roce 2016.

Štítky: kontrolu pruh praha zelený pruh zelený kontrolu prostřednictvím vás seznámí našeho semináře možnou kontrolu inspekce práce

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Zaměstnávání cizinců v roce 2016

Chcete využít špičkové odborníky ze zahraničí nebo Vám v tuzemsku jednoduše chybí pracovní síla? Efektivním řešením Vašeho problému může být právě zaměstnávání cizinců. Víte ale, jak legálně a bez hrozby sankcí ze strany kontrolních orgánů cizince zaměstnat? Navštivte náš seminář a seznamte se nejen s legislativou, ale i s odvodovými povinnostmi a daňovými aspekty zaměstnávání cizinců v roce 2016.

Štítky: při povinnosti roce vůči v roce při zaměstnávání cizinců v cizinců v roce

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Manažer výroby

Unikátní vzdělávací kurz pro všechny, kteří se podílejí na řízení výroby, a mají tedy bytostný zájem na eliminaci problémů a konfliktů na pracovišti, zvyšování flexibility a produktivity produkce, přesné plánování a logistiku a nasazení moderních metod řízení produkce (LEAN).

Štítky: zvýšit řešení výroby procesů výrobních plýtvání naučí modul kurz

Zdroj: www.forum-media.cz

Webinář: Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016

Od 1. 1. 2016 přibude plátcům DPH další povinnost – podat kontrolní hlášení za konkrétní zdaňovací období. Kdo kontrolní hlášení nepodá, popř. ho podá nesprávně, vystaví se nebezpečí pokuty, jež může dosáhnout několika desítek tisíc korun. Nová povinnost se dotkne jak právnických, tak fyzických osob. Během webináře se dozvíte, jak správně podat kontrolní hlášení k DPH v novém roce, a získáte potřebné informace a praktický návod, jak se vyhnout hrozící penalizaci.

Štítky: kdo kterou webinář nahrávka je nahrávka dostupná můžete zhlédnout i dostupná zhlédnout i opakovaně webináře

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Kontrolní hlášení k DPH a režim přenesení daňové povinnosti

Novela zákona o DPH, jež vstoupila v platnost na počátku roku 2015, zavedla pro všechny plátce DPH řadu novinek. Tou nejvýznamnější je povinnost od 1. 1. 2016 podat kontrolní hlášení k DPH, které se týká všech plátců DPH, tedy jak fyzických tak právnických osob. Kdo kontrolní hlášení nepodá, popř. ho podá nesprávně, vystaví se nebezpečí pokuty, jež může dosáhnout několika desítek tisíc korun. Navíc se rozšířil i režim přenesení daňové povinnosti o celou řadu položek včetně běžného spotřebního zboží. Na semináři Vám zkušená lektorka poradí, jak se v novinkách v oblasti DPH zorientovat a jak se připravit na změny s nimi souvisejícími. Hlavní důraz bude kladen na to, jak správně podat kontrolní hlášení, jaké informace uvést a nenechat se zaskočit.

Štítky: bude daňové povinnosti přenesení přenesení daňové přenesení daňové povinnosti hlášení kontrolní hlášení hlášení k dph hlášení k

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Když k vám přijde na kontrolu inspekce práce

Orgány inspekce práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů a za zjištěné nedostatky ukládají vysoké pokuty. Připravte se na možnou kontrolu prostřednictvím našeho semináře, který vás seznámí s pravidly provádění kontrol, vašimi právy a povinnostmi. Nedejte úřadům inspekce práce šanci, aby našly nějaké chyby!

Štítky: vás především povinnosti pokuty inspekce práce uložení inspekci práce o inspekci práce o inspekci

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Specialista nákupu

Význam funkce nákupu neustále roste, protože díky němu může společnost snížit náklady a zvýšit svou konkurenceschopnost. Úměrně tomu také rostou nároky na funkci specialisty či manažera nákupu kladené, přičemž dostupné informační zdroje, potřebné pro tuto pozici, jsou dost roztříštěné. Cílem našeho kurzu je nabídnout ucelený pohled na problematiku nákupu, ve kterém odborní lektoři nabídnou řešení v oblasti optimalizace a logistiky nákupu či právního zajištění nákupu s prakticky aplikovatelnými výstupy.

Štítky: jak praxe kurz nákupu logistiky z praxe nákupu a optimalizaci kurzu jsou

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Controlling a střediskové řízení firmy

Každá firma se snaží o maximalizaci zisku. Úspěch nebo neúspěch je pak v značné míře skrytý v dobře nastaveném finančním controllingu. Controlling se v podnikové praxi trvale vyvíjí, je vedoucí a důležitou funkcí, která je nedílnou součástí každé úspěšné firmy. Náš seminář Vám ukáže možnosti, jaké skýtá rozdělení podniku do středisek, nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti, vč. řešení účetního zobrazení vztahů mezi středisky.

Štítky: firmy plnění budou středisek nastavení controlling a jejich vzájemně řízení firmy

Zdroj: www.forum-media.cz

Vzdělávací kurz: Řešení ekologických povinností v organizacích (online)

Každý, kdo má na starosti ekologické povinnosti v organizaci, si potřebujete udržovat perfektní přehled o legislativních změnách a aktuálních praktických postupech v široké škále jednotlivých oblastí životního prostředí. V poslední době je takových změn opravdu hodně. Málokdo si však může dovolit pobýt celý den mimo pracoviště a školit se. Nabízíme vám intenzivní vzdělávací kurz, na kterém získáte veškeré potřebné informace formou prakticky zaměřených webinářů, jež na sebe logicky navazují a obsahově pokrývají celé spektrum vašich povinností.

Štítky: jsou hlášení povinností můžete dotazy odpadů ekologických správně v organizacích prostředí

Zdroj: www.forum-media.cz

Manuál importéra a exportéra

Publikace nabízí přehled celních předpisů, ujasňuje si pojmy celního řízení a vzájemné vztahy mezi nimi, mapuje systém třídění zboží a s ním související stanovení celní hodnoty či proniknout do určování a prokazování původu zboží.

Štítky: jeho zboží celní celního původu předpisy obchodu díky celních sníží

Zdroj: www.forum-media.cz

Významné finanční transakce obchodních korporací z právního a ekonomického pohledu

Neoddělitelnou součástí podnikání je umění nakládat s finančními prostředky. Cílem konference týkající se peněžních toků v rámci obchodních korporací je seznámit účastníky s různými variantami takových finančních transakcí, přičemž celkový obrázek o jednotlivých způsobech financování může vést k optimalizaci finančních toků a nastavení podnikání společnosti či vztahů mezi společníky tak, jak je to v dané firmě nejvhodnější.

Štítky: jako mi pohledu konference holásek partners havel advokát havel

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Precizně zpracovaným rozpočtem k vyšším ziskům

Připravujete finanční plány a rozpočty pro vaši společnost? Víte, že většina tradičních metod v tvorbě rozpočtů je značně neefektivní? Pokud chcete pro vaši firmu zajistit uspokojivější výsledky a vyšší finanční výnosy a zároveň se chcete dozvědět o moderních trendech ve vytváření rozpočtů, zúčastněte se našeho semináře. Zkušená lektorka vám objasní metodu tvorby rozpočtu podle aktivit nebo koncept BB (beyond budgeting).

Štítky: k rozpočtů rozpočtem zpracovaným rozpočtem k precizně ziskům zpracovaným k vyšším ziskům vyšším

Zdroj: www.forum-media.cz

Konference: Ředitelé v bludišti paragrafů a procesů

Ředitelé školy zodpovídají na několika úrovních za instituci, kterou řídí. Jejich řídicí kompetence a zároveň povinnosti zasahují nejen do oblasti školské legislativy, ale například i hygieny a ochrany veřejného zdraví, trestního či pracovního práva. Zodpovědnost mají vůči dětem, jejich zákonným zástupcům, kolegům i zřizovateli. Vyhovět novým požadavkům a nárokům v souvislosti se změnami školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, zákoníku práce i dalších souvisejících předpisů nebývá vždy snadné. Proto si nenechte ujít 2. celostátní konferenci určenou pro ředitele ZŠ i SŠ, která prostřednictvím pěti informačně nabitých hodinových vystoupení přinese spoustu rad, tipů a doporučení, jak dostát povinnostem a účinně čelit problémům.

Štítky: dítěte škol konference ředitelů artemis změnami zástupcům problémy

Zdroj: www.forum-media.cz

Seminář: Energetický audit a průkaz budovy

V červenci vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií, která mimo jiné nařizuje povinný energetický audit a další úpravy energetické náročnosti budov. Všechny společnosti, kterých se tato povinnost týká, musejí učinit příslušná opatření nejpozději do 5. 12. 2015. Kromě důkladného obeznámení s novými povinnostmi vám na semináři přiblížíme pravidla zpracovávání energetických auditů, průkazů a provádění kontrol kotlů a klimatizačních systémů. Navíc vám poradíme, kde a jak získat dotaci v rámci výzev aktuálního programového období.

Štítky: audit průkaz budov náročnosti energetické energetického audit a průkaz budovy a průkaz

Zdroj: www.forum-media.cz