Linka 199

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Nejčastější dotazy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV - výzva byla ukončena, MŠMT ČR

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 4. 11. 2016 verzi 2 výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Oproti původní verzi dochází k navýšení alokace ze 630 mil. Kč na 680 mil. Kč

Zdroj: www.msmt.cz

Přehled vzorů – stavební oblast, MŠMT ČR

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje vzory příloh k žádosti o podporu, týkající se stavební problematiky.

Zdroj: www.msmt.cz

Přehled vzorů - přílohy k výzvám, MŠMT ČR

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejňuje vybrané doporučené vzory příloh k výzvě Místní akční plány II, která bude vyhlášena 15. listopadu 2017. Zveřejněny jsou pouze specifické vzory příloh vytvořené pro tuto výzvu, nejedná se o kompletní vzory k žádosti o podporu, které budou ke stažení ze systému ISKP14+ dnem vyhlášení výzvy 15. listopadu 2017 s ostatní závaznou dokumentací.

Zdroj: www.msmt.cz

Přehled vzorů - statut a jednací řád hodnotící a výběrové komise, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, MŠMT ČR

Vážení příjemci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I, dovolujeme si upozornit na doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu výše snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny (OČR) – od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti (PN) od 15. dne v  personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018. Na listě  „Výpočet OČR_PN od 15. dne“ je uvedena tabulka, pomocí které škola vypočte výši šablony. Tabulka po zadání požadovaných údajů vypočítá, jak velký úvazek je pracovníkovi krácen a jakou výši šablony je za daný měsíc možné uplatnit v ZoR v IS KP14+.  Nejnižší možné krácení je 0,1 úvazku, protože to je nejmenší jednotka práce schválená pro projekty zjednodušeného vykazování.  Na listě „Krácení šablon“ je uveden bližší postup pro výpočet krácené šablony.

Zdroj: www.msmt.cz

Přehled vzorů - partnerské smlouvy, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv, MŠMT ČR

Řídící orgán OP VVV zveřejňuje dne 25. srpna 2017 vzor přílohy žádosti o podporu Realizační tým s komentáři a vzory specifických příloh k ZoR projektů výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Zdroj: www.msmt.cz

Vzory dokumentů OP VVV, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Otázky, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Otázky, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Otázky, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Monitorovací indikátory, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Otázky, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Monitorovací indikátory, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Monitorovací indikátory, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Otázky, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

OP VVV, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Otázky, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Otázky, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Otázky, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Monitorovací indikátory, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podmínky výzev, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Otázky, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz

Podporované aktivity, MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Zdroj: www.msmt.cz