Linka 199

Štítek: pronajímatel

nejčastější štítky

Nová úprava nájmu prostor k podnikání

Zásahy do stávajících zvyklostí v oblasti nájmu nebytových prostor budou značné. Nová úprava nájmu prostor sloužících podnikání klade nové nároky na pronajímatele i nájemce. K jakým změnám dochází od roku 2014, zjistíte v tomto článku.

Štítky: podnikání právo nájemce pronajímatele nájmu prostor pronajímatel vypovědět nájemní

Zdroj: portal.pohoda.cz

Majetkové vypořádání po předčasném ukončení leasingové smlouvy

Nejvyšší soud ČR se v průběhu roku 2010 opětovně vyjadřoval k otázkám majetkového vypořádání v případě, kdy došlo k předčasnému ukončení leasingové smlouvy, přičemž v této otázce bylo vydáno i sjednocující stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. září 2010. V tomto příspěvku si shrneme závěry, ke kterým Nejvyšší soud ČR dospěl a které se týkají především leasingu finančního.

Štítky: leasingu předmětu leasingové pronajímatel odstoupení od smlouvy leasingové smlouvy leasingový vypořádání leasingový pronajímatel

Zdroj: portal.pohoda.cz